Aurimas Fišeras : notepad: Improve Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jun 29 09:17:38 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 66d0ffe6c4367e1daff64016c34f560f573536b3
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=66d0ffe6c4367e1daff64016c34f560f573536b3

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Sat Jun 27 15:59:00 2009 +0300

notepad: Improve Lithuanian translation.

---

 programs/notepad/Lt.rc |  30 +++++++++++++++---------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/programs/notepad/Lt.rc b/programs/notepad/Lt.rc
index ce289f2..c3ccfb9 100644
--- a/programs/notepad/Lt.rc
+++ b/programs/notepad/Lt.rc
@@ -29,7 +29,7 @@ MAIN_MENU MENU
  MENUITEM "&Naujas\tCtrl+N",      CMD_NEW
  MENUITEM "&Atverti...\tCtrl+O",    CMD_OPEN
  MENUITEM "&Išsaugoti\tCtrl+S",     CMD_SAVE
- MENUITEM "Išsaugoti k&aip...",     CMD_SAVE_AS
+ MENUITEM "Išsaugoti &kaip...",     CMD_SAVE_AS
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "S&pausdinti...\tCtrl+P",   CMD_PRINT
  MENUITEM "Puslapio &nuostatos...",   CMD_PAGE_SETUP
@@ -48,12 +48,12 @@ POPUP "&Taisa" {
  MENUITEM "&Pažymėti viską\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
  MENUITEM "&Laikas/Data\tF5",    CMD_TIME_DATE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Laužyti ilgas &eilutes", CMD_WRAP
+ MENUITEM "Skaidyti ilgas &eilutes", CMD_WRAP
  MENUITEM "Š&riftas...",       CMD_FONT
 }
 POPUP "&Paieška" {
  MENUITEM "&Ieškoti...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
- MENUITEM "Ieškoti k&ito\tF3",  CMD_SEARCH_NEXT
+ MENUITEM "Ieškoti ki&to\tF3",  CMD_SEARCH_NEXT
  MENUITEM "Pa&keisti...\tCtrl+H", CMD_REPLACE
 }
 POPUP "&Žinynas" {
@@ -61,7 +61,7 @@ POPUP "&Žinynas" {
  MENUITEM "&Paieška...",     CMD_HELP_SEARCH
  MENUITEM "Pa&galba apie žinyną", CMD_HELP_ON_HELP
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&Apie Notepad",    CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
+ MENUITEM "&Apie užrašinę",    CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
 }
 }
 
@@ -97,7 +97,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,  "&f"
 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,  "Puslapis &p"
 
-STRING_NOTEPAD,            "Notepad"
+STRING_NOTEPAD,            "Užrašinė"
 STRING_ERROR,             "KLAIDA"
 STRING_WARNING,            "ĮSPĖJIMAS"
 STRING_INFO,              "Informacija"
@@ -107,17 +107,17 @@ STRING_UNTITLED,            "Be pavadinimo"
 STRING_ALL_FILES,           "Visi failai (*.*)"
 STRING_TEXT_FILES_TXT,         "Tekstiniai failai (*.txt)"
 
-STRING_TOOLARGE,            "Failas '%s' yra per didelis notepad programai.\n\
-Prašome naudoti kitą tekstų rengyklę."
+STRING_TOOLARGE,            "Failas „%s“ yra per didelis užrašinei.\n\
+                    Prašome naudoti kitą tekstų rengyklę."
 STRING_NOTEXT,             "Jūs neįvedėte jokio teksto.\n\
-Prašome ką nors įvesti ir mėginti dar kartą"
-STRING_DOESNOTEXIST,          "Failas '%s'\nneegzistuoja\n\n\
-Ar norite sukurti naują failą?"
-STRING_NOTSAVED,            "Failas '%s'\nbuvo pakeistas\n\n\
-Ar norite išsaugoti pakeitimus?"
-STRING_NOTFOUND,            "Frazė '%s' nerasta."
-STRING_OUT_OF_MEMORY,         "Neužtenka atminties operacijai užbaigti.\
-\nNorėdami atlaisvinti atminties uždarykite vieną ar daugiau programų."
+                    Prašome ką nors įvesti ir mėginti dar kartą"
+STRING_DOESNOTEXIST,          "Failas „%s“\nneegzistuoja\n\n\
+                    Ar norite sukurti naują failą?"
+STRING_NOTSAVED,            "Failas „%s“\nbuvo pakeistas\n\n\
+                    Ar norite išsaugoti pakeitimus?"
+STRING_NOTFOUND,            "Frazė „%s“ nerasta."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,         "Neužtenka atminties operacijai užbaigti.\n\
+                    Norėdami atlaisvinti atminties uždarykite vieną ar daugiau programų."
 
 }
 #pragma code_page(default)
More information about the wine-cvs mailing list