Aurimas Fischer : start: Add Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Mar 23 12:34:48 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: c5af05dfb40a8eacd0299b0ac3580f9d7d69cb55
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=c5af05dfb40a8eacd0299b0ac3580f9d7d69cb55

Author: Aurimas Fischer <aurimas at gmail.com>
Date:  Sun Mar 15 15:11:48 2009 +0200

start: Add Lithuanian translation.

---

 programs/start/Lt.rc  |  73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/start/rsrc.rc |  1 +
 2 files changed, 74 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/start/Lt.rc b/programs/start/Lt.rc
new file mode 100644
index 0000000..1717a84
--- /dev/null
+++ b/programs/start/Lt.rc
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ * Start
+ * Lithuanian Language Support
+ *
+ * Copyright 2009 Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+STRING_USAGE, "Paleisti programą ar atverti dokumentą programoje, paprastai naudojamoje failams su tuo prievardžiu.\n\
+Naudojimas:\n\
+start [parametrai] programos_failo_vardas [...]\n\
+start [parametrai] dokumento_failo_vardas\n\
+\n\
+Parametrai:\n\
+/M[inimized] Paleisti programą suskleistą.\n\
+/MAX[imized] Paleisti programą išskleistą.\n\
+/R[estored] Paleisti programą normaliai (nei suskleistą, nei išskleistą).\n\
+/W[ait]   Laukti kol paleista programa baigs darbą, tada išeiti su jos išėjimo kodu.\n\
+/Unix    Naudoti Unix failo vardą ir paleisti failą kaip windows naršyklėje.\n\
+/L      Parodyti galutinio naudotojo licenciją.\n\
+\n\
+start.exe versija 0.2 (C) 2003, Dan Kegel\n\
+Start pateikiama BE JOKIŲ GARANTIJŲ; detales rasite paleidę su /L parametru.\n\
+Ši programa yra laisva programinė įranga; galite ją platinti\n\
+tam tikromis sąlygomis; paleiskite 'start /L' išsamiai informacijai gauti.\n\
+"
+
+STRING_LICENSE, "start.exe versija 0.2 (C) 2003, Dan Kegel\n\
+Ši programa yra laisva programinė įranga; galite ją platinti ir/ar\n\
+modifikuoti GNU laisvosios bendrosios viešosios licencijos (LGPL)\n\
+sąlygomis, kurios paskelbtos Laisvosios programinės įrangos fondo\n\
+(FSF); 2.1-osios arba (Jūsų pasirinkimu) bet kurios vėlesnės\n\
+licencijos versijos sąlygomis.\n\
+\n\
+Ši programa yra platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ\n\
+GARANTIJŲ; net be numanomų PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKREČIAI\n\
+UŽDUOČIAI garantijų. Išsamią informaciją rasite GNU laisvojoje\n\
+bendrojoje viešojoje licencijoje.\n\
+\n\
+Jūs turėjote gauti GNU laisvosios bendrosios viešosios licencijos\n\
+kopiją kartu su Wine; jei negavote, rašykite adresu\n\
+Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,\n\
+Boston, MA 02110-1301, USA.\n\
+\n\
+Licencijos informaciją rasite COPYING.LIB faile.\n\
+"
+
+STRING_EXECFAIL, "Nepavyko paleisti programos arba nėra programos susietos su nurodytu failu.\nShellExecuteEx nepavyko"
+
+STRING_UNIXFAIL "Nepavyko paversti nurodyto Unix failo pavadinimo į DOS failo pavadinimą."
+}
+
+#pragma code_page(default)
diff --git a/programs/start/rsrc.rc b/programs/start/rsrc.rc
index 26e6cad..abfee94 100644
--- a/programs/start/rsrc.rc
+++ b/programs/start/rsrc.rc
@@ -29,6 +29,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "Fr.rc"
 #include "It.rc"
 #include "Ko.rc"
+#include "Lt.rc"
 #include "Nl.rc"
 #include "No.rc"
 #include "Pl.rc"
More information about the wine-cvs mailing list