Łukasz Wojniłowicz : Polish translation for release 1.2-rc1

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Mon May 24 10:54:04 CDT 2010


Module: website
Branch: master
Commit: 757c941b56e6b8b91b6968535561ddcbc6bcbdda
URL:  http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=757c941b56e6b8b91b6968535561ddcbc6bcbdda

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Sat May 22 11:01:15 2010 +0200

Polish translation for release 1.2-rc1

---

 news/pl/2010052101.xml |  20 ++++++++++++++++++++
 1 files changed, 20 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2010052101.xml b/news/pl/2010052101.xml
new file mode 100644
index 0000000..21258cc
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010052101.xml
@@ -0,0 +1,20 @@
+<news>
+<date>Maj 21, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.2-rc1</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.2-rc1 jest już dostępne.</p>
+<p> To pierwszy kandydat do wydania na Wine 1.2. Rozpoczyna on okres zamrożenia kodu. Proszę o porządne przetestowanie tego wydania, tak abyśmy mogli stworzyć wersję 1.2 tak dobrą jak to tylko możliwe.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.2-rc1">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wiele nowych ikonek w paskach narzędzi.</li>
+ <li>Wsparcie dla alpha blending w listach obrazków.</li>
+ <li>O wiele bardziej kompletny shader assembler.</li>
+ <li>Wsparcie dla nadawania kształtu i łączenia Arabskich czcionek.</li>
+ <li>Kilka poprawek w wyświetlaniu wideo.</li>
+ <li>Konfiguracja wygładzania czcionek przez fontconfig.</li>
+ <li>Ulepszone wsparcie dla dowiązań pulpitowych.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.2-rc1.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list