Francois Gouget : po: Fix the references to the LGPL in the Slovenian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Feb 27 11:27:04 CST 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 2d53e45ea78c2b10779839f800c93ca167e1878b
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=2d53e45ea78c2b10779839f800c93ca167e1878b

Author: Francois Gouget <fgouget at free.fr>
Date:   Sun Feb 26 18:19:34 2012 +0100

po: Fix the references to the LGPL in the Slovenian translation.

---

 po/sl.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 7821864..ba933a3 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8134,7 +8134,7 @@ msgstr ""
 "VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO. Za več podrobnosti si poglejte "
 "določila Splošnega Javnega Dovoljenja GNU.\n"
 "\n"
-"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU General Public "
+"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU Lesser General Public "
 "License) bi morali prejeti skupaj s programom, v kolikor pa je niste, pišite "
 "na naslov Free Software Foundation, Inc.,51 Franklin St, Fifth Floor, "
 "Boston, MA 02110-1301, USA in zahtevajte kopijo."
@@ -11475,7 +11475,7 @@ msgstr ""
 "VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO. Za več podrobnosti\n"
 "si poglejte določila Splošnega Javnega Dovoljenja GNU.\n"
 "\n"
-"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU General Public\n"
+"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU Lesser Public\n"
 "License) bi morali prejeti skupaj s programom, v kolikor pa je niste, "
 "pišite\n"
 "na naslov Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,\n"
More information about the wine-cvs mailing list