wineconsole: Add the Romanian translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.de
Tue Jul 13 17:58:33 CDT 2010


Translation by Claudia Cotună.
---
 programs/wineconsole/Makefile.in    |  1 +
 programs/wineconsole/wineconsole_Ro.rc | 146 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 147 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 programs/wineconsole/wineconsole_Ro.rc

diff --git a/programs/wineconsole/Makefile.in b/programs/wineconsole/Makefile.in
index e2ac735..887f8a5 100644
--- a/programs/wineconsole/Makefile.in
+++ b/programs/wineconsole/Makefile.in
@@ -31,6 +31,7 @@ RC_SRCS = \
 	wineconsole_No.rc \
 	wineconsole_Pl.rc \
 	wineconsole_Pt.rc \
+	wineconsole_Ro.rc \
 	wineconsole_Ru.rc \
 	wineconsole_Si.rc \
 	wineconsole_Sv.rc \
diff --git a/programs/wineconsole/wineconsole_Ro.rc b/programs/wineconsole/wineconsole_Ro.rc
new file mode 100644
index 0000000..e7afc8c
--- /dev/null
+++ b/programs/wineconsole/wineconsole_Ro.rc
@@ -0,0 +1,146 @@
+/*
+ * Copyright 2001 Eric Pouech
+ * Copyright 2010 Claudia Cotună
+ *        Michael Stefaniuc
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "wineconsole_res.h"
+
+LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+#pragma code_page(65001)
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+IDS_EDIT,        "&Editare"
+IDS_DEFAULT,      "Setări &implicite"
+IDS_PROPERTIES,     "&Proprietăți"
+IDS_MARK,        "&Marchează"
+IDS_COPY,        "&Copiază"
+IDS_PASTE,       "Li&pește"
+IDS_SELECTALL,     "&Selectează tot"
+IDS_SCROLL,       "De&rulează"
+IDS_SEARCH,       "Cau&tă"
+IDS_FNT_DISPLAY,    "Fiecare caracter are %ld pixeli lățime și %ld pixeli înălțime"
+IDS_FNT_PREVIEW,    "Acesta este un test"
+IDS_DLG_TIT_DEFAULT,  "Configurație implicită"
+IDS_DLG_TIT_CURRENT,  "Configurație curentă"
+IDS_DLG_TIT_ERROR,   "Eroare de configurare"
+IDS_DLG_ERR_SBWINSIZE, "Mărimea memoriei tampon a ecranului trebuie să fie egală sau mai mare decât cea a ferestrei"
+
+IDS_CMD_INVALID_EVENT_ID "wineconsole: Nu a putut fi descifrat identificatorul evenimentului\n"
+IDS_CMD_INVALID_BACKEND "wineconsole: backend nevalid\n"
+IDS_CMD_INVALID_OPTION "wineconsole: Opțiune nerecunoscută pentru linia de comandă\n"
+IDS_CMD_ABOUT      "Pornește un program într-o consolă Wine\n"
+IDS_CMD_LAUNCH_FAILED  "wineconsole: Pornirea programului %s a eșuat.\nComanda nu este validă.\n"
+
+IDS_USAGE_HEADER    "\n\
+Utilizare:\n\
+\ wineconsole [opțiuni] <comandă>\n\n\
+Opțiuni:\n"
+IDS_USAGE_BACKEND
+" --backend={user|curses} Dacă alegeți user, se va deschide o nouă\n\
+\              fereastră, curses va încerca să configureze\n\
+\              terminalul curent ca fiind consolă Wine\n"
+IDS_USAGE_COMMAND
+" <comandă>        De executat programul Wine în consolă\n"
+IDS_USAGE_FOOTER    "\n\
+Exemplu:\n\
+\ wineconsole cmd\n\
+Pornește caseta de comandă pentru Wine într-o consolă Wine\n\n"
+END
+
+IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Opțiuni "
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX "Dimensiune cursor", -1, 10, 11, 60, 44, BS_GROUPBOX
+    AUTORADIOBUTTON "M&ic", IDC_OPT_CURSOR_SMALL, 14, 23, 44, 10, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Mediu", IDC_OPT_CURSOR_MEDIUM, 14, 33, 44, 10, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "M&are", IDC_OPT_CURSOR_LARGE, 14, 43, 44, 10, WS_TABSTOP
+
+    GROUPBOX "Control", -1, 75, 11, 125, 44, BS_GROUPBOX
+    LTEXT "Meniu popup", -1, 79, 23, 40, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Control", IDC_OPT_CONF_CTRL, 129, 23, 60, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "S&hift", IDC_OPT_CONF_SHIFT, 129, 33, 60, 10, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Editare rapidă", -1, 79, 43, 50, 10
+    AUTOCHECKBOX "activ&ează", IDC_OPT_QUICK_EDIT, 129, 43, 60, 10, WS_TABSTOP
+
+    GROUPBOX "Istoric comenzi", -1, 10, 57, 190, 35, BS_GROUPBOX
+    LTEXT "&Număr de comenzi reapelate :", -1, 14, 67, 78, 18
+    EDITTEXT IDC_OPT_HIST_SIZE, 92, 69, 31, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_OPT_HIST_SIZE_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+    AUTOCHECKBOX "Elimină dublu&rile", IDC_OPT_HIST_NODOUBLE, 130, 67, 50, 18, WS_TABSTOP|BS_MULTILINE
+}
+
+IDD_FONT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Font "
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT "&Font", -1, 5, 5, 24, 8
+    LISTBOX IDC_FNT_LIST_FONT, 5, 18, 90, 42, LBS_SORT|WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Culoare", -1, 100, 5, 50, 8
+    CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_FG, "WineConColorPreview", 0L, 100, 18, 48, 16
+    CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_BK, "WineConColorPreview", 0L, 100, 40, 48, 16
+    LTEXT "Dimen&siune", -1, 158, 5, 40, 8
+    LISTBOX IDC_FNT_LIST_SIZE, 158, 18, 40, 60, WS_VSCROLL
+    CONTROL "", IDC_FNT_PREVIEW, "WineConFontPreview", 0L, 5, 60, 109, 40
+    LTEXT "", IDC_FNT_FONT_INFO, 128, 76, 80, 26
+}
+
+IDD_CONFIG DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Configurație "
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX "Zonă tampon", -1, 10, 11, 100, 42, BS_GROUPBOX
+    LTEXT "Lăți&me :", -1, 14, 25, 54, 9
+    EDITTEXT IDC_CNF_SB_WIDTH, 68, 23, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_CNF_SB_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+    LTEXT "Î&nălțime :", -1, 14, 39, 54, 9
+    EDITTEXT IDC_CNF_SB_HEIGHT, 68, 37, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_CNF_SB_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+
+    GROUPBOX "Dimensiune fereastră", -1, 10, 55, 100, 42
+    LTEXT "Lăț&ime :", -1, 14, 69, 54, 9
+    EDITTEXT IDC_CNF_WIN_WIDTH, 68, 67, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_CNF_WIN_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+    LTEXT "Înălțim&e :", -1, 14, 83, 54, 9
+    EDITTEXT IDC_CNF_WIN_HEIGHT, 68, 81, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_CNF_WIN_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+
+    GROUPBOX "Sfârșitul programului", -1, 115, 11, 80, 42, BS_GROUPBOX
+    AUTOCHECKBOX "În&chide consola", IDC_CNF_CLOSE_EXIT, 119, 25, 72, 20, WS_TABSTOP
+
+    GROUPBOX "Ediție", -1, 115, 55, 80, 42
+    COMBOBOX IDC_CNF_EDITION_MODE, 119, 69, 72, 20, CBS_DROPDOWNLIST|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+}
+
+IDD_SAVE_SETTINGS DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 230, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Parametrii consolei"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX "", -1, 10, 10, 210, 31, BS_GROUPBOX
+    AUTORADIOBUTTON "Păstrează această configurație pentru sesiunile ulterioare", IDC_SAV_SAVE, 14, 15, 200, 10, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Modifică numai sesiunea curentă", IDC_SAV_SESSION, 14, 27, 140, 10, WS_TABSTOP
+
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 65, 45, 35, 12
+    PUSHBUTTON "Anulează", IDCANCEL, 110, 45, 35, 12
+}
-- 
1.7.2.rc2More information about the wine-patches mailing list