[PATCH 7/7] Update the Danish translation and convert to UTF-8

Paul Vriens Paul.Vriens.Wine at gmail.com
Tue Jun 1 03:37:13 CDT 2010


Translation by Thomas Larsen <sikker2004 at yahoo.com>
---
 programs/winecfg/Da.rc | 101 +++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 57 insertions(+), 44 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Da.rc b/programs/winecfg/Da.rc
index 64e022b..7b2ae81 100644
--- a/programs/winecfg/Da.rc
+++ b/programs/winecfg/Da.rc
@@ -3,6 +3,7 @@
 * Danish Language Support
 *
 * Copyright 2008 Jens Albretsen
+ *      2010 Thomas Larsen
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -23,13 +24,15 @@
 #include "config.h"  /* Needed for the PACKAGE_STRING definition */
 #include "resource.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_WINECFG MENU DISCARDABLE
 BEGIN
   POPUP ""
   BEGIN
-    MENUITEM "Konfigurér", IDC_AUDIO_CONFIGURE
+    MENUITEM "Konfigurér", IDC_AUDIO_CONFIGURE
   END
 END
 
@@ -40,7 +43,7 @@ BEGIN
   LTEXT      PACKAGE_STRING,IDC_STATIC,119,17,120,8
   CONTROL     IDB_WINE,IDC_STATIC,"Static",SS_BITMAP ,15,17,157,111
   LTEXT      "http://www.winehq.org/",IDC_STATIC,119,31,106,8
-  LTEXT      "Dette bibliotek er fri software; du må re-distribuere det og/eller modificere det under betingelserne givet i GNU Lesser General Public License som publiceret af Free Software Foundation; enten version 2.1, eller (efter dit valg) en senere version.",
+  LTEXT      "Dette bibliotek er fri software; du må re-distribuere det og/eller modificere det under betingelserne givet i GNU Lesser General Public License som publiceret af Free Software Foundation; enten version 2.1, eller (efter dit valg) en senere version.",
           IDC_STATIC,119,44,124,72
   GROUPBOX    " Windows registreringsoplysninger ", IDC_STATIC, 15, 110, 230, 55
   LTEXT      "Ejer:", IDC_STATIC, 22, 126, 40, 20
@@ -54,11 +57,11 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Program indstillinger ",IDC_STATIC, 8,4,244,240
-  LTEXT      "Wine kan efterligne forskellige versioner af Windows for hvert program. Tabben hænger sammen med Biblioteker og Grafik tabbene for at tillade ændring af system eller per program indstillinger.",
+  LTEXT      "Wine kan efterligne forskellige versioner af Windows for hvert program. Tabben hænger sammen med Biblioteker og Grafik tabbene for at tillade ændring af system eller per program indstillinger.",
           IDC_STATIC,15,20,227,30
   CONTROL     "Programmer",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
           15,50,230,150
-  PUSHBUTTON	  "&Tilfø program...",IDC_APP_ADDAPP, 90,204,75,14
+  PUSHBUTTON	  "&Tilfø program...",IDC_APP_ADDAPP, 90,204,75,14
   PUSHBUTTON	  "&Fjern program",IDC_APP_REMOVEAPP, 170,204,75,14
   LTEXT      "&Windows version:",IDC_STATIC,17,226,58,8
   COMBOBOX    IDC_WINVER,83,224,163,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
@@ -72,19 +75,19 @@ BEGIN
   CONTROL   "Tillad DirectX programmer at stoppe &musen i at forlade deres vindue",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,20,230,8
   CONTROL   "Tillad vindues manageren at &dekorere vinduerne",IDC_ENABLE_DECORATED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,32,230,8
   CONTROL   "Tillad vindues manageren at styre vinduerne",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,44,230,8
-  CONTROL   "Emulér et virtuel &skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
+  CONTROL   "Emulér et virtuel &skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
         BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,56,230,8
-  LTEXT    "Skrivebords &størrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,70,44,8,WS_DISABLED
+  LTEXT    "Skrivebords &størrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,70,44,8,WS_DISABLED
   LTEXT    "X",IDC_DESKTOP_BY,109,70,8,8,WS_DISABLED
   EDITTEXT  IDC_DESKTOP_WIDTH,64,68,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
   EDITTEXT  IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,68,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
 
   GROUPBOX  " Direct3D ",IDC_STATIC,8,95,244,49
-  LTEXT    "&Vertexshader understøttelse: ",IDC_STATIC,15,110,100,32
+  LTEXT    "&Vertexshader understøttelse: ",IDC_STATIC,15,110,100,32
   COMBOBOX  IDC_D3D_VSHADER_MODE,120,108,125,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL   "Tillad &Pixelshader (hvis det er understøttet af hardware)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,126,230,10
+  CONTROL   "Tillad &Pixelshader (hvis det er understøttet af hardware)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,126,230,10
 
-  GROUPBOX  " Skærm &Opløsning ",IDC_STATIC,8,151,244,93
+  GROUPBOX  " Skærm &Opløsning ",IDC_STATIC,8,151,244,93
   CONTROL   "", IDC_RES_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",WS_TABSTOP,12,161,187,15
   EDITTEXT  IDC_RES_DPIEDIT,204,161,23,13,ES_NUMBER|WS_TABSTOP
   LTEXT    "dpi",IDC_STATIC,235,163,10,8
@@ -96,41 +99,51 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " DLL prioritetter",IDC_STATIC,8,4,244,240
-  LTEXT      "Dynamiske Link Biblioteker kan specificeres individuelt for enten indbygget (fra Wine) eller indfødt (taget fra Windows eller program)."
+  LTEXT      "Dynamiske Link Biblioteker kan specificeres individuelt for enten indbygget (fra Wine) eller indfødt (taget fra Windows eller program)."
           ,IDC_STATIC,16,16,220,32
   LTEXT      "&Nye prioritetter for bibliotek:",IDC_STATIC,16,58,100,8
   COMBOBOX    IDC_DLLCOMBO,16,68,140,14,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT | CBS_LOWERCASE
-  PUSHBUTTON   "&Tilføj",IDC_DLLS_ADDDLL, 164,68,82,13,BS_DEFPUSHBUTTON
-  LTEXT      "Eksisterende indlæsnings &prioritetter:",IDC_STATIC,16,86,100,8
+  PUSHBUTTON   "&Tilføj",IDC_DLLS_ADDDLL, 164,68,82,13,BS_DEFPUSHBUTTON
+  LTEXT      "Eksisterende indlæsnings &prioritetter:",IDC_STATIC,16,86,100,8
   LISTBOX     IDC_DLLS_LIST,16,96,140,140,WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-  PUSHBUTTON   "&Editér",IDC_DLLS_EDITDLL,164,96,82,14
+  PUSHBUTTON   "&Editér",IDC_DLLS_EDITDLL,164,96,82,14
   PUSHBUTTON   "&Fjern",IDC_DLLS_REMOVEDLL,164,114,82,14
 END
 
 IDD_LOADORDER DIALOG DISCARDABLE 80, 90, 110, 92
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Editér indlæsnings prioritet"
+CAPTION "Editér indlæsnings prioritet"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Indlæsnings rækkefølge ",IDC_STATIC,8,4,94,66
+  GROUPBOX    " Indlæsnings rækkefølge ",IDC_STATIC,8,4,94,66
   CONTROL     "Ind&bygget (Wine)",IDC_RAD_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP,16,14,75,10
-  CONTROL     "Ind&født (Windows)",IDC_RAD_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,24,75,10
-  CONTROL     "Indb&ygget derefter indfødt",IDC_RAD_BUILTIN_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,34,75,10
-  CONTROL     "I&ndfødt derefter indbygget",IDC_RAD_NATIVE_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,44,75,10
+  CONTROL     "Ind&født (Windows)",IDC_RAD_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,24,75,10
+  CONTROL     "Indb&ygget derefter indfødt",IDC_RAD_BUILTIN_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,34,75,10
+  CONTROL     "I&ndfødt derefter indbygget",IDC_RAD_NATIVE_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,44,75,10
   CONTROL     "&Disable",IDC_RAD_DISABLE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,54,75,10
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,8,74,45,14,WS_GROUP
   PUSHBUTTON   "Annuller",IDCANCEL,57,74,45,14,WS_GROUP
 END
 
+IDD_DRIVECHOOSE DIALOG DISCARDABLE 60, 70, 170, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Vælg Drevbogstav"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  COMBOBOX IDC_DRIVESA2Z,15,10,75,230,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,105,10,45,14,WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "Annuller",IDCANCEL,105,30,45,14,WS_GROUP
+END
+
 IDD_DRIVECFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Enhedsoversættelse ",IDC_STATIC,8,4,244,240
+  GROUPBOX    " Enhedsoversættelse ",IDC_STATIC,8,4,244,240
   LTEXT      "Failed to connect to the mount manager, the drive configuration cannot be edited.", IDC_STATIC_MOUNTMGR_ERROR, 15,30,220,76
   CONTROL     "Listview",IDC_LIST_DRIVES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_ALIGNLEFT |
           LVS_SINGLESEL | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15,18,232,76
-  PUSHBUTTON   "&Tilføj...",IDC_BUTTON_ADD,15,98,37,14
+  PUSHBUTTON   "&Tilføj...",IDC_BUTTON_ADD,15,98,37,14
   PUSHBUTTON   "&Fjern",IDC_BUTTON_REMOVE,56,98,37,14
   PUSHBUTTON   "Auto&detekter...",IDC_BUTTON_AUTODETECT,187,98,59,14
 
@@ -165,7 +178,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Driver valg ",IDC_STATIC,8,4,244,210
-  LTEXT      "Vælg en lyd driver ved at afkrydse den ønskede driver. Slå lyden fra ved at fravælge alle drivere. Valg af flere drivere er ikke rekommenderet. Konfigurér driver ved at højre klikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
+  LTEXT      "Vælg en lyd driver ved at afkrydse den ønskede driver. Slå lyden fra ved at fravælge alle drivere. Valg af flere drivere er ikke rekommenderet. Konfigurér driver ved at højre klikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
   CONTROL     "Enheder",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test lyd",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Kontrol panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
@@ -188,13 +201,13 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Installer tema...",IDC_THEME_INSTALL,152,23,93,14
   LTEXT      "&Farve:",IDC_THEME_COLORTEXT,15,40,112,8
   COMBOBOX    IDC_THEME_COLORCOMBO,15,48,112,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Størrelse:",IDC_THEME_SIZETEXT,135,40,110,8
+  LTEXT      "&Størrelse:",IDC_THEME_SIZETEXT,135,40,110,8
   COMBOBOX    IDC_THEME_SIZECOMBO,135,48,110,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   LTEXT      "&Element:",IDC_STATIC,15,64,112,8
   COMBOBOX    IDC_SYSPARAM_COMBO,15,74,112,120,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
   LTEXT      "F&arve:",IDC_SYSPARAM_COLOR_TEXT,135,64,25,8,WS_DISABLED
   PUSHBUTTON   "",IDC_SYSPARAM_COLOR,135,74,25,13,WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW
-  LTEXT      "S&tørrelse:",IDC_SYSPARAM_SIZE_TEXT,166,64,30,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "S&tørrelse:",IDC_SYSPARAM_SIZE_TEXT,166,64,30,8,WS_DISABLED
   EDITTEXT    IDC_SYSPARAM_SIZE,166,74,23,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
   CONTROL     "",IDC_SYSPARAM_SIZE_UD,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT | WS_DISABLED,187,74,15,13
   PUSHBUTTON   "&Font",IDC_SYSPARAM_FONT,208,74,37,13,WS_DISABLED
@@ -211,7 +224,7 @@ BEGIN
   IDS_TAB_APPLICATIONS  "Programmer"
   IDS_TAB_DLLS      "Biblioteker"
   IDS_TAB_DRIVES     "Enheder"
-  IDS_CHOOSE_PATH     "Vælg venlight en unix folder."
+  IDS_CHOOSE_PATH     "Vælg venlight en unix folder."
   IDS_HIDE_ADVANCED    "Gem &advanceret"
   IDS_SHOW_ADVANCED    "Vis &advanceret"
   IDS_NOTHEME       "(Intet tema)"
@@ -222,25 +235,25 @@ BEGIN
   IDS_WINECFG_TITLE    "Wine configurering"
   IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Wine configurering for %s"
   IDS_THEMEFILE      "Tema filer (*.msstyles; *.theme)"
-  IDS_THEMEFILE_SELECT  "Vælg en tema fil"
-  IDS_AUDIO_MISSING    "Der er ikke nogen lyd driver valgt i registrings databasen.\n\nEn rekommenderet driver er blevet valgt for dig.\nDu kan bruge denne driver eller vælge en anden.\nDu skal klikke anvend for at valget bliver taget i brug."
+  IDS_THEMEFILE_SELECT  "Vælg en tema fil"
+  IDS_AUDIO_MISSING    "Der er ikke nogen lyd driver valgt i registrings databasen.\n\nEn rekommenderet driver er blevet valgt for dig.\nDu kan bruge denne driver eller vælge en anden.\nDu skal klikke anvend for at valget bliver taget i brug."
   IDS_SHELL_FOLDER    "Shell folder"
   IDS_LINKS_TO      "Links to"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_DLL_WARNING     "At ændre indlæsnings rækkefølge af dette bibliotek er ikke recommenderet.\nEr du sikker på at du vil gøre dette?"
+  IDS_DLL_WARNING     "At ændre indlæsnings rækkefølge af dette bibliotek er ikke recommenderet.\nEr du sikker på at du vil gøre dette?"
   IDS_DLL_WARNING_CAPTION "Advarsel: system bibliotek"
-  IDS_DLL_NATIVE     "indfødt"
+  IDS_DLL_NATIVE     "indfødt"
   IDS_DLL_BUILTIN     "indbygget"
-  IDS_DLL_NATIVE_BUILTIN "indfødt, indbygget"
-  IDS_DLL_BUILTIN_NATIVE "indbygget, indfødt"
+  IDS_DLL_NATIVE_BUILTIN "indfødt, indbygget"
+  IDS_DLL_BUILTIN_NATIVE "indbygget, indfødt"
   IDS_DLL_DISABLED    "disabled"
   IDS_DEFAULT_SETTINGS  "Standard indstillinger"
   IDS_EXECUTABLE_FILTER  "Wine programmer (*.exe,*.exe.so)\0*.exe;*.exe.so\0"
   IDS_USE_GLOBAL_SETTINGS "Brug globale indstillinger"
-  IDS_SELECT_EXECUTABLE  "Vælg en program fil"
+  IDS_SELECT_EXECUTABLE  "Vælg en program fil"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -256,20 +269,20 @@ BEGIN
   IDS_DRIVE_REMOTE      "Networkresourse"
   IDS_DRIVE_REMOVABLE     "Diskettedrev"
   IDS_DRIVE_CDROM       "CD-ROM"
-  IDS_DRIVE_LETTERS_EXCEEDED "Du kan ikke tilføje flere drev.\n\nHvert drev skal have et bogstav, fra A to Z, så du kan ikke have mere end 26."
+  IDS_DRIVE_LETTERS_EXCEEDED "Du kan ikke tilføje flere drev.\n\nHvert drev skal have et bogstav, fra A to Z, så du kan ikke have mere end 26."
   IDS_SYSTEM_DRIVE_LABEL   "Systemdrev"
-  IDS_CONFIRM_DELETE_C    "Er du sikker på at du vil slette C drever?\n\nDe fleste Windows programmer regner med at C drevet eksistere, og vil gå ned hvis det ikke gør. Hvis du forsætter, så husk at lave det igen!"
+  IDS_CONFIRM_DELETE_C    "Er du sikker på at du vil slette C drever?\n\nDe fleste Windows programmer regner med at C drevet eksistere, og vil gå ned hvis det ikke gør. Hvis du forsætter, så husk at lave det igen!"
   IDS_COL_DRIVELETTER     "Bogstav"
-  IDS_COL_DRIVEMAPPING    "Peger på"
-  IDS_NO_DRIVE_C       "Du har ikke et C drev. Dette er ikke så godt.\n\nHusk at klikke Tilføj i Drev tabben for lave en!\n"
+  IDS_COL_DRIVEMAPPING    "Peger på"
+  IDS_NO_DRIVE_C       "Du har ikke et C drev. Dette er ikke så godt.\n\nHusk at klikke Tilføj i Drev tabben for lave en!\n"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_ACCEL_FULL       "Fuld"
   IDS_ACCEL_STANDARD     "Standard"
-  IDS_ACCEL_BASIC       "Grundlæggende"
-  IDS_ACCEL_EMULATION     "Emuléring"
+  IDS_ACCEL_BASIC       "Grundlæggende"
+  IDS_ACCEL_EMULATION     "Emuléring"
   IDS_DRIVER_ALSA       "ALSA-driver"
   IDS_DRIVER_ESOUND      "EsounD-driver"
   IDS_DRIVER_OSS       "OSS-driver"
@@ -277,7 +290,7 @@ BEGIN
   IDS_DRIVER_NAS       "NAS-driver"
   IDS_DRIVER_AUDIOIO     "Audio IO (Solaris)-driver"
   IDS_DRIVER_COREAUDIO    "CoreAudio-driver"
-  IDS_OPEN_DRIVER_ERROR    "Kunne ikke åbne %s!"
+  IDS_OPEN_DRIVER_ERROR    "Kunne ikke åbne %s!"
   IDS_SOUNDDRIVERS      "lyddrivere"
   IDS_DEVICES_WAVEOUT     "Lyd ud enheder"
   IDS_DEVICES_WAVEIN     "Lyd ind enheder"
@@ -285,7 +298,7 @@ BEGIN
   IDS_DEVICES_MIDIIN     "MIDI ind enheder"
   IDS_DEVICES_AUX       "Aux enheder"
   IDS_DEVICES_MIXER      "Mixerenheder"
-  IDS_UNAVAILABLE_DRIVER   "Fandt driver i registrering databasen, der ikke er tilgængelig!\n\nFjern %s fra registrering databasen?"
+  IDS_UNAVAILABLE_DRIVER   "Fandt driver i registrering databasen, der ikke er tilgængelig!\n\nFjern %s fra registrering databasen?"
   IDS_WARNING         "Advarsel"
 END
 
@@ -299,8 +312,8 @@ BEGIN
   IDC_SYSPARAMS_SCROLLBAR     "Scrollbar"
   IDC_SYSPARAMS_SELECTION     "Markeret baggrund"
   IDC_SYSPARAMS_SELECTION_TEXT  "Markeret tekst"
-  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP      "Baggrund i værktøjstip"
-  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP_TEXT   "Tekst i værktøjstip"
+  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP      "Baggrund i værktøjstip"
+  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP_TEXT   "Tekst i værktøjstip"
   IDC_SYSPARAMS_WINDOW      "vinduesbaggrund"
   IDC_SYSPARAMS_WINDOW_TEXT    "vinduestekst"
   IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_TITLE   "Aktiv titellinie"
@@ -308,14 +321,14 @@ BEGIN
   IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE  "Inaktiv titellinie"
   IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE_TEXT "Inaktiv titeltekst"
   IDC_SYSPARAMS_MSGBOX_TEXT    "Meldingsvinduestekst"
-  IDC_SYSPARAMS_APPWORKSPACE   "Arbejdsområde i program"
+  IDC_SYSPARAMS_APPWORKSPACE   "Arbejdsområde i program"
   IDC_SYSPARAMS_WINDOW_FRAME   "Vinduesramme"
   IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_BORDER   "Aktiv kant"
   IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_BORDER  "Inaktiv kant"
   IDC_SYSPARAMS_BUTTON_SHADOW   "Controls skygge"
-  IDC_SYSPARAMS_GRAY_TEXT     "Grå tekst"
+  IDC_SYSPARAMS_GRAY_TEXT     "Grå tekst"
   IDC_SYSPARAMS_BUTTON_HILIGHT  "Markeret controls"
-  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_DARK_SHADOW "Controls mørk skygge"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_DARK_SHADOW "Controls mørk skygge"
   IDC_SYSPARAMS_BUTTON_LIGHT   "Controls lys"
   IDC_SYSPARAMS_BUTTON_ALTERNATE "Baggrund for skiftende controls"
   IDC_SYSPARAMS_HOT_TRACKING   "Markeret element"
-- 
1.6.2.5


--------------070701060909050404010507--More information about the wine-patches mailing list