jscript: Add the Romanian translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.de
Thu Jun 17 19:05:26 CDT 2010


Translation by Claudia Cotună.
---
 dlls/jscript/Makefile.in  |  1 +
 dlls/jscript/jscript_Ro.rc |  51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 52 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 dlls/jscript/jscript_Ro.rc

diff --git a/dlls/jscript/Makefile.in b/dlls/jscript/Makefile.in
index 647412c..b22e15d 100644
--- a/dlls/jscript/Makefile.in
+++ b/dlls/jscript/Makefile.in
@@ -17,6 +17,7 @@ RC_SRCS = \
 	jscript_Nl.rc \
 	jscript_Pl.rc \
 	jscript_Pt.rc \
+	jscript_Ro.rc \
 	jscript_Ru.rc \
 	jscript_Si.rc \
 	rsrc.rc
diff --git a/dlls/jscript/jscript_Ro.rc b/dlls/jscript/jscript_Ro.rc
new file mode 100644
index 0000000..4d45bca
--- /dev/null
+++ b/dlls/jscript/jscript_Ro.rc
@@ -0,0 +1,51 @@
+/*
+ * Copyright 2009 Piotr Caban
+ * Copyright 2010 Claudia Cotună
+ *        Michael Stefaniuc
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+#pragma code_page(65001)
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_TO_PRIMITIVE    "Eroare la convertirea obiectului la un tip primitiv"
+  IDS_INVALID_CALL_ARG  "Apel de procedură sau argument nevalid"
+  IDS_CREATE_OBJ_ERROR  "Serverul de automatizare nu poate crea obiectul"
+  IDS_NO_PROPERTY     "Obiectul nu suportă această proprietate sau metodă"
+  IDS_ARG_NOT_OPT     "Argumentul nu este opțional"
+  IDS_SYNTAX_ERROR    "Eroare de sintaxă"
+  IDS_SEMICOLON      "„;” presupus"
+  IDS_LBRACKET      "„(” presupus"
+  IDS_RBRACKET      "„)” presupus"
+  IDS_UNTERMINATED_STR  "Constantă de șir nedeterminată"
+  IDS_NOT_FUNC      "Funcție presupusă"
+  IDS_NOT_DATE      "„[obiect]” nu este un obiect de tip dată"
+  IDS_NOT_NUM       "Număr presupus"
+  IDS_OBJECT_EXPECTED   "Obiect presupus"
+  IDS_ILLEGAL_ASSIGN   "Atribuire ilegală"
+  IDS_UNDEFINED      "„|” nu este definit"
+  IDS_NOT_BOOL      "Obiect boolean presupus"
+  IDS_JSCRIPT_EXPECTED  "Obiect JScript presupus"
+  IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresie rațională"
+  IDS_URI_INVALID_CHAR  "URI care trebuie codificat conține caractere nevalide"
+  IDS_INVALID_LENGTH   "Lungimea unei matrice trebuie să fie un număr întreg pozitiv"
+  IDS_ARRAY_EXPECTED   "Obiect matrice presupus"
+}
-- 
1.7.1More information about the wine-patches mailing list