jscript: Update the Romanian translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.com
Thu Jun 24 03:38:13 CDT 2010


Based on comments from Octavian Voicu.
---
 dlls/jscript/jscript_Ro.rc |  22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/dlls/jscript/jscript_Ro.rc b/dlls/jscript/jscript_Ro.rc
index 066e200..481e629 100644
--- a/dlls/jscript/jscript_Ro.rc
+++ b/dlls/jscript/jscript_Ro.rc
@@ -32,20 +32,20 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   IDS_NO_PROPERTY     "Obiectul nu suportă această proprietate sau metodă"
   IDS_ARG_NOT_OPT     "Argumentul nu este opțional"
   IDS_SYNTAX_ERROR    "Eroare de sintaxă"
-  IDS_SEMICOLON      "„;” presupus"
-  IDS_LBRACKET      "„(” presupus"
-  IDS_RBRACKET      "„)” presupus"
-  IDS_UNTERMINATED_STR  "Constantă de șir nedeterminată"
-  IDS_NOT_FUNC      "Funcție presupusă"
+  IDS_SEMICOLON      "Se așteaptă „;”"
+  IDS_LBRACKET      "Se așteaptă „(”"
+  IDS_RBRACKET      "Se așteaptă „)”"
+  IDS_UNTERMINATED_STR  "Șir constant neterminat"
+  IDS_NOT_FUNC      "Se așteaptă o funcție"
   IDS_NOT_DATE      "„[obiect]” nu este un obiect de tip dată"
-  IDS_NOT_NUM       "Număr presupus"
-  IDS_OBJECT_EXPECTED   "Obiect presupus"
+  IDS_NOT_NUM       "Se așteaptă un număr"
+  IDS_OBJECT_EXPECTED   "Se așteaptă un obiect"
   IDS_ILLEGAL_ASSIGN   "Atribuire ilegală"
   IDS_UNDEFINED      "„|” nu este definit"
-  IDS_NOT_BOOL      "Obiect boolean presupus"
-  IDS_JSCRIPT_EXPECTED  "Obiect JScript presupus"
-  IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresie rațională"
+  IDS_NOT_BOOL      "Se așteaptă un obiect boolean"
+  IDS_JSCRIPT_EXPECTED  "Se așteaptă un obiect JScript"
+  IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresia regulată"
   IDS_URI_INVALID_CHAR  "URI care trebuie codificat conține caractere nevalide"
   IDS_INVALID_LENGTH   "Lungimea unei matrice trebuie să fie un număr întreg pozitiv"
-  IDS_ARRAY_EXPECTED   "Obiect matrice presupus"
+  IDS_ARRAY_EXPECTED   "Se așteaptă un obiect matrice"
 }
-- 
1.7.0.1More information about the wine-patches mailing list