Alexander N. Sørnes : winecfg: Updated Norwegian Bokmål resources.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Mon Dec 26 11:46:06 CST 2005


Module: wine
Branch: refs/heads/master
Commit: 0334ba93efcf2b814181e403e9451a515bb70dcf
URL:  http://source.winehq.org/git/?p=wine.git;a=commit;h=0334ba93efcf2b814181e403e9451a515bb70dcf

Author: Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Mon Dec 26 12:58:43 2005 +0100

winecfg: Updated Norwegian Bokmål resources.

---

 programs/winecfg/No.rc |  27 +++++++++++++++------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/No.rc b/programs/winecfg/No.rc
index d92dd09..91b0f75 100644
--- a/programs/winecfg/No.rc
+++ b/programs/winecfg/No.rc
@@ -63,27 +63,30 @@ BEGIN
   LTEXT	  "Fargedybde: ",IDC_STATIC,8,10,70,30
   COMBOBOX	  IDC_SCREEN_DEPTH,80,8,170,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  GROUPBOX    " Vinduinnstillinger ",IDC_STATIC,8,25,244,110
+  GROUPBOX    " Vinduinnstillinger ",IDC_STATIC,8,25,244,180
 
   CONTROL	  "Tillat DirectX-programmer å hindre musen fra å forlate vinduet",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,35,230,8
   CONTROL	  "Aktiver dobbelt hurtigminne for skrivebordet",IDC_DOUBLE_BUFFER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,45,230,8
-
+  LTEXT 	  "Hvis vinduer kontrolleres av din standardvindusbehandler, får de vanlige rammer, og respekterer det virtuelle skrivebordet ditt og vises i vinduslisten.\n\nHvis de er ukontrollerte er de koblet fra vindusbehandleren. Dette betyr at de ikke integreres like godt med skrivebordet ditt, men emuleringen blir mer presis sånn at noen programmer virker bedre.",
+  		  IDC_STATIC,15,58,228,80
+  CONTROL	  "Tillat vindusbehandleren å kontrollere vinduene",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,132,230,8
+  
   LTEXT      "Du kan velge å emulere et Windows-skrivebord, der alle vinduene er bundet i en virtuell skjerm, eller du kan få vinduene til å oppføre seg som andre programmer på skrivebordet.",
-          IDC_STATIC,15,73,228,28
-  LTEXT      "Skrivebordsstrrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,115,44,8,WS_DISABLED
-  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,115,8,8,WS_DISABLED
+          IDC_STATIC,15,146,228,28
+  LTEXT      "Skrivebordsstrrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,188,44,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,188,8,8,WS_DISABLED
   CONTROL     "Emuler et virtuelt skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,100,230,10
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,173,230,10
 		  
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,115,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,115,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,188,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,188,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
 
-  GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,140,244,120
+  GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,210,244,50
 
-  LTEXT	  "Verteks-skyggelegging: ",IDC_STATIC,15,150,80,30
-  COMBOBOX	  IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,148,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT	  "Verteks-skyggelegging: ",IDC_STATIC,15,220,80,30
+  COMBOBOX	  IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,218,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  CONTROL     "Tillat piksel-skyggelegger (hvis maskinvaren støtter det)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,165,230,10
+  CONTROL     "Tillat piksel-skyggelegger (hvis maskinvaren støtter det)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,237,230,10
 END
 
 IDD_DLLCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
More information about the wine-cvs mailing list