Chris Robinson : winex11: Don' t use ConvertAttribWGLtoGLX for wglCreatePbufferARB.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Fri Aug 3 08:04:36 CDT 2007


Module: wine
Branch: master
Commit: a2475921b14d9ef2a4a07dd5d73a33a8242f04be
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=a2475921b14d9ef2a4a07dd5d73a33a8242f04be

Author: Chris Robinson <chris.kcat at gmail.com>
Date:  Thu Aug 2 13:52:22 2007 -0700

winex11: Don't use ConvertAttribWGLtoGLX for wglCreatePbufferARB.

---

 dlls/winex11.drv/opengl.c |  13 ++++++++-----
 1 files changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/dlls/winex11.drv/opengl.c b/dlls/winex11.drv/opengl.c
index b8dfac4..74fba01 100644
--- a/dlls/winex11.drv/opengl.c
+++ b/dlls/winex11.drv/opengl.c
@@ -2055,16 +2055,19 @@ static HPBUFFERARB WINAPI X11DRV_wglCreatePbufferARB(HDC hdc, int iPixelFormat,
   object->height = iHeight;
   object->fmt = fmt;
 
-  nAttribs = ConvertAttribWGLtoGLX(piAttribList, attribs, object);
-  if (-1 == nAttribs) {
-    WARN("Cannot convert WGL to GLX attributes\n");
-    goto create_failed;
-  }
   PUSH2(attribs, GLX_PBUFFER_WIDTH, iWidth);
   PUSH2(attribs, GLX_PBUFFER_HEIGHT, iHeight); 
   while (piAttribList && 0 != *piAttribList) {
     int attr_v;
     switch (*piAttribList) {
+      case WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB: {
+        ++piAttribList;
+        attr_v = *piAttribList;
+        TRACE("WGL_LARGEST_PBUFFER_ARB = %d\n", attr_v);
+        PUSH2(attribs, GLX_LARGEST_PBUFFER, attr_v);
+        break;
+      }
+
       case WGL_TEXTURE_FORMAT_ARB: {
         ++piAttribList;
         attr_v = *piAttribList;
More information about the wine-cvs mailing list