Alexander Nicolaysen Sørnes : winecfg: Update Norwegian resource.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Dec 4 13:25:22 CST 2007


Module: wine
Branch: master
Commit: c1b35491066d3487bf130c4bc3494c1fb662aca6
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=c1b35491066d3487bf130c4bc3494c1fb662aca6

Author: Alexander Nicolaysen Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Tue Dec 4 15:06:48 2007 +0100

winecfg: Update Norwegian resource.

---

 programs/winecfg/No.rc |  5 +++--
 1 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/No.rc b/programs/winecfg/No.rc
index b7751bf..d6e7cf7 100644
--- a/programs/winecfg/No.rc
+++ b/programs/winecfg/No.rc
@@ -163,8 +163,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Valg av driver ",IDC_STATIC,8,4,244,195
   LTEXT      "Velg en lyddriver ved å krysse av i boksen ved siden av den du vil bruke. Deaktiver lyd ved å ikke velge noen. Det anbefales ikke å velge flere drivere. Driverens oppsett kan endres ved å høyreklikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140 
-  PUSHBUTTON	  "Kontrollpanel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,50,59,14
+  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  PUSHBUTTON   "&Test",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
+  PUSHBUTTON	  "Kontrollpanel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
   GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
   LTEXT	 "Maskinvareakselerasjon: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
   COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
More information about the wine-cvs mailing list