Alexander Nicolaysen Sørnes : winecfg: Update Norwegian Bokmål resource .

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Jan 25 07:06:06 CST 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: be82868adb1763cbfb2ed7502b919aa0098f5382
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=be82868adb1763cbfb2ed7502b919aa0098f5382

Author: Alexander Nicolaysen Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Thu Jan 24 14:54:21 2008 +0100

winecfg: Update Norwegian Bokmål resource.

---

 programs/winecfg/No.rc |  2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/No.rc b/programs/winecfg/No.rc
index d6e7cf7..2f3bd09 100644
--- a/programs/winecfg/No.rc
+++ b/programs/winecfg/No.rc
@@ -219,7 +219,7 @@ BEGIN
   IDS_TAB_AUDIO      "Lyd"
   IDS_TAB_ABOUT      "Om"
   IDS_WINECFG_TITLE    "Oppsett av Wine"
-  IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Wine configuration for %s"
+  IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Oppsett av Wine for «%s»"
   IDS_THEMEFILE      "Temafiler"
   IDS_THEMEFILE_SELECT  "Velg en temafil"
   IDS_AUDIO_MISSING    "Ingen lyddriver er oppgitt i registeret.\n\nEn anbefalt driver er valgt for deg;\nbruk den eller velg en annen,\n\nog trykk «Bruk» for at endringene skal tre i kraft."
More information about the wine-cvs mailing list