Michael Stefaniuc : net: Add the USE subcommand to the translations that are missing it.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Jun 6 06:51:50 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 17c9953a1f4592f5e112bf9f2e5ec65bb3a07e6d
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=17c9953a1f4592f5e112bf9f2e5ec65bb3a07e6d

Author: Michael Stefaniuc <mstefani at redhat.de>
Date:  Fri Jun 6 00:12:08 2008 +0200

net: Add the USE subcommand to the translations that are missing it.

Spotted by Mikolaj Zalewski.

---

 programs/net/Da.rc |  4 ++--
 programs/net/Fr.rc |  4 ++--
 programs/net/Ko.rc |  2 +-
 programs/net/Nl.rc |  4 ++--
 programs/net/No.rc |  4 ++--
 programs/net/Pl.rc |  4 ++--
 6 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/programs/net/Da.rc b/programs/net/Da.rc
index 592d5cd..02694fd 100644
--- a/programs/net/Da.rc
+++ b/programs/net/Da.rc
@@ -23,7 +23,7 @@ LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-  STRING_USAGE, "Sådan bruges programmet:\n\nNET [ HELP | START | STOP ]\n"
+  STRING_USAGE, "Sådan bruges programmet:\n\nNET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
   STRING_START_USAGE, "Angiv navnet på servicen som skal startes.\n"
   STRING_STOP_USAGE, "Angiv navnet på servicen som skal stoppes.\n"
   STRING_STOP_DEP, "Stopper afhængig tjeneste: %s\n"
@@ -36,7 +36,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC, "Tjenesten «%s» stopper.\n"
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "Tjenesten «%s» stoppede vellykket.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "Kunne ikke stoppe tjenesten «%s».\n"
-  STRING_HELP_USAGE, "Sådan for du hjælp:\n\nNET HELP kommando\n  -eller-\nNET kommando /HELP\n\n  Tilgængelige kommandoer:\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+  STRING_HELP_USAGE, "Sådan for du hjælp:\n\nNET HELP kommando\n  -eller-\nNET kommando /HELP\n\n  Tilgængelige kommandoer:\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "Det er ingen indskrivning i listen.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\nStatus  Lokal  Remote\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   Åbne resourser: %lu\n"
diff --git a/programs/net/Fr.rc b/programs/net/Fr.rc
index bca25a4..3890649 100644
--- a/programs/net/Fr.rc
+++ b/programs/net/Fr.rc
@@ -24,7 +24,7 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 {
-  STRING_USAGE, "La syntaxe de cette commande est :\n\nNET [ HELP | START | STOP ]\n"
+  STRING_USAGE, "La syntaxe de cette commande est :\n\nNET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
   STRING_START_USAGE, "Spécifie le service à démarrer.\n"
   STRING_STOP_USAGE, "Spécifie le service à arrêter.\n"
   STRING_STOP_DEP, "Arrêt du service dépendant : %s\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC, "Le service %s est en train d'être arrêté.\n"
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "Le service %s a été arrêté avec succès.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "Le service %s n'a pas pu être arrêté.\n"
-  STRING_HELP_USAGE, "La syntaxe de cette commande est :\n\nNET HELP commande\n  -ou-\nNET commande /HELP\n\n  Les commandes disponibles sont :\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+  STRING_HELP_USAGE, "La syntaxe de cette commande est :\n\nNET HELP commande\n  -ou-\nNET commande /HELP\n\n  Les commandes disponibles sont :\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "Il n'y a pas d'entrées dans la liste.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\nStatut  Local  Distant\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   Ressources ouvertes : %lu\n"
diff --git a/programs/net/Ko.rc b/programs/net/Ko.rc
index 23055f5..7821187 100644
--- a/programs/net/Ko.rc
+++ b/programs/net/Ko.rc
@@ -38,7 +38,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "%s ¼­ºñ½º Á¤Áö ¼º°ø.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "%s ¼­ºñ½º Á¤Áö ½ÇÆÐ.\n"
   STRING_HELP_USAGE, "¸í·É¾î ¹®¹ý:\n\nNET HELP ¸í·É¾î \n  -or-\nNET ¸í·É¾î /HELP\n\n"\
-            "  °¡´ÉÇÑ ¸í·É¾î:\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+            "  °¡´ÉÇÑ ¸í·É¾î:\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "¸®½ºÆ®°¡ ºñ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\n»óÅÂ ·ÎÄÃ  ¿ø°Ý\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   ¿­¸° ¸®¼Ò½º: %lu\n"
diff --git a/programs/net/Nl.rc b/programs/net/Nl.rc
index a172b04..93fa834 100644
--- a/programs/net/Nl.rc
+++ b/programs/net/Nl.rc
@@ -23,7 +23,7 @@ LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 {
-  STRING_USAGE, "Gebruik van dit commando is:\n\nNET [ HELP | START | STOP ]\n"
+  STRING_USAGE, "Gebruik van dit commando is:\n\nNET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
   STRING_START_USAGE, "Specificeer de te starten service naam.\n"
   STRING_STOP_USAGE, "Specificeer de te stoppen service naam.\n"
   STRING_STOP_DEP, "Stoppen van afhankelijke service: %s\n"
@@ -36,7 +36,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC, "De %s service is aan het stoppen.\n"
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "De %s service was succesvol gestopt.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "De %s service wilde niet stoppen.\n"
-  STRING_HELP_USAGE, "Gebruik van dit commando is:\n\nNET HELP commando\n  -of-\nNET commando /HELP\n\n  Beschikbare commando's zijn:\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+  STRING_HELP_USAGE, "Gebruik van dit commando is:\n\nNET HELP commando\n  -of-\nNET commando /HELP\n\n  Beschikbare commando's zijn:\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "De opgegeven lijst is leeg.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\nStatus  Lokaal Op afstand\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   Open resources: %lu\n"
diff --git a/programs/net/No.rc b/programs/net/No.rc
index ededb05..bc0ad33 100644
--- a/programs/net/No.rc
+++ b/programs/net/No.rc
@@ -23,7 +23,7 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 
 STRINGTABLE
 {
-  STRING_USAGE, "Programmet brukes som følger:\n\nNET [ HELP | START | STOP ]\n"
+  STRING_USAGE, "Programmet brukes som følger:\n\nNET [ HELP | START | STOP USE ]\n"
   STRING_START_USAGE, "Oppgi navnet på tjeneren soms skal startes.\n"
   STRING_STOP_USAGE, "Oppgi navnet på tjeneren som skal stoppes.\n"
   STRING_STOP_DEP, "Stopper avhengig tjeneste: %s\n"
@@ -36,7 +36,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC, "Tjenesten «%s» stopper.\n"
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "Tjenesten «%s» ble stoppet vellykket.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "Klarte ikke stoppe tjenesten «%s».\n"
-  STRING_HELP_USAGE, "Hjelp brukes som følgende:\n\nNET HELP kommando\n  -eller-\nNET kommando /HELP\n\n  Tilgjengelige kommandoer:\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+  STRING_HELP_USAGE, "Hjelp brukes som følgende:\n\nNET HELP kommando\n  -eller-\nNET kommando /HELP\n\n  Tilgjengelige kommandoer:\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "Det er ingen oppføringer på listen.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\nStatus  Lokal  Remote\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   Åpne ressurser: %lu\n"
diff --git a/programs/net/Pl.rc b/programs/net/Pl.rc
index 2918e64..c5ef8a3 100644
--- a/programs/net/Pl.rc
+++ b/programs/net/Pl.rc
@@ -24,7 +24,7 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-  STRING_USAGE, "Sk³adnia polecenia:\n\nNET [ HELP | START | STOP ]\n"
+  STRING_USAGE, "Sk³adnia polecenia:\n\nNET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
   STRING_START_USAGE, "Podaj nazwê serwisu do uruchomienia.\n"
   STRING_STOP_USAGE, "Podaj nazwê serwisu do zatrzymania.\n"
   STRING_STOP_DEP, "Zatrzymujê serwis: %s\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_STOP_SVC, "Serwis %s jest zatrzymywany...\n"
   STRING_STOP_SVC_SUCCESS, "Serwis %s zosta³ pomyœlnie zatrzymany.\n"
   STRING_STOP_SVC_FAIL, "Zatrzymanie serwisu %s nie powiod³o siê.\n"
-  STRING_HELP_USAGE, "Sk³adnia tego polecenia:\n\nNET HELP polecenie\n  -lub-\nNET polecenie /HELP\n\n  Dostêpne polecenia:\n  NET HELP  NET START   NET STOP\n"
+  STRING_HELP_USAGE, "Sk³adnia tego polecenia:\n\nNET HELP polecenie\n  -lub-\nNET polecenie /HELP\n\n  Dostêpne polecenia:\n  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
   STRING_NO_ENTRIES, "Brak pozycji na liœcie.\n"
   STRING_USE_HEADER, "\nStatus  Lokalny Zdalny\n---------------------------------------------------------------\n"
   STRING_USE_ENTRY, "%s   %S   %S   Otwarte zasoby: %lu\n"
More information about the wine-cvs mailing list