Jacek Caban : mshtml: Added IHTMLDOMNode::removeChild implementation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jun 24 06:45:18 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: c3d8d052f6f5e0163aa0853cedb19905db507a30
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=c3d8d052f6f5e0163aa0853cedb19905db507a30

Author: Jacek Caban <jacek at codeweavers.com>
Date:  Mon Jun 23 20:03:43 2008 -0500

mshtml: Added IHTMLDOMNode::removeChild implementation.

---

 dlls/mshtml/htmlnode.c |  22 +++++++++++++++++-
 dlls/mshtml/tests/dom.c |  53 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 2 files changed, 57 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/htmlnode.c b/dlls/mshtml/htmlnode.c
index 056e38a..9b667a1 100644
--- a/dlls/mshtml/htmlnode.c
+++ b/dlls/mshtml/htmlnode.c
@@ -436,8 +436,26 @@ static HRESULT WINAPI HTMLDOMNode_removeChild(IHTMLDOMNode *iface, IHTMLDOMNode
                        IHTMLDOMNode **node)
 {
   HTMLDOMNode *This = HTMLDOMNODE_THIS(iface);
-  FIXME("(%p)->(%p %p)\n", This, oldChild, node);
-  return E_NOTIMPL;
+  HTMLDOMNode *node_obj;
+  nsIDOMNode *nsnode;
+  nsresult nsres;
+
+  TRACE("(%p)->(%p %p)\n", This, oldChild, node);
+
+  node_obj = get_node_obj(This->doc, (IUnknown*)oldChild);
+  if(!node_obj)
+    return E_FAIL;
+
+  nsres = nsIDOMNode_RemoveChild(This->nsnode, node_obj->nsnode, &nsnode);
+  if(NS_FAILED(nsres)) {
+    ERR("RemoveChild failed: %08x\n", nsres);
+    return E_FAIL;
+  }
+
+  /* FIXME: Make sure that node != newChild */
+  *node = HTMLDOMNODE(get_node(This->doc, nsnode, TRUE));
+  IHTMLDOMNode_AddRef(*node);
+  return S_OK;
 }
 
 static HRESULT WINAPI HTMLDOMNode_replaceChild(IHTMLDOMNode *iface, IHTMLDOMNode *newChild,
diff --git a/dlls/mshtml/tests/dom.c b/dlls/mshtml/tests/dom.c
index 4da9110..9910ce6 100644
--- a/dlls/mshtml/tests/dom.c
+++ b/dlls/mshtml/tests/dom.c
@@ -769,15 +769,19 @@ static void _test_range_parent(unsigned line, IHTMLTxtRange *range, elem_type_t
 }
 
 #define test_elem_collection(c,t,l) _test_elem_collection(__LINE__,c,t,l)
-static void _test_elem_collection(unsigned line, IHTMLElementCollection *col,
+static void _test_elem_collection(unsigned line, IUnknown *unk,
     const elem_type_t *elem_types, long exlen)
 {
+  IHTMLElementCollection *col;
   long len;
   DWORD i;
   VARIANT name, index;
   IDispatch *disp;
   HRESULT hres;
 
+  hres = IUnknown_QueryInterface(unk, &IID_IHTMLElementCollection, (void**)&col);
+  ok(hres == S_OK, "Could not get IHTMLElementCollection: %08x\n", hres);
+
   test_disp((IUnknown*)col, &DIID_DispHTMLElementCollection);
 
   hres = IHTMLElementCollection_get_length(col, &len);
@@ -814,6 +818,8 @@ static void _test_elem_collection(unsigned line, IHTMLElementCollection *col,
   hres = IHTMLElementCollection_item(col, name, index, &disp);
   ok_(__FILE__,line) (hres == E_INVALIDARG, "item failed: %08x, expected E_INVALIDARG\n", hres);
   ok_(__FILE__,line) (disp == NULL, "disp != NULL\n");
+
+  IHTMLElementCollection_Release(col);
 }
 
 #define get_first_child(n) _get_first_child(__LINE__,n)
@@ -1150,10 +1156,25 @@ static IHTMLDOMNode *_test_node_append_child(unsigned line, IUnknown *node_unk,
   return new_child;
 }
 
+#define test_node_remove_child(n,c) _test_node_remove_child(__LINE__,n,c)
+static void _test_node_remove_child(unsigned line, IUnknown *unk, IHTMLDOMNode *child)
+{
+  IHTMLDOMNode *node = _get_node_iface(line, unk);
+  IHTMLDOMNode *new_node = NULL;
+  HRESULT hres;
+
+  hres = IHTMLDOMNode_removeChild(node, child, &new_node);
+  ok_(__FILE__,line) (hres == S_OK, "appendChild failed: %08x\n", hres);
+  ok_(__FILE__,line) (new_node != NULL, "new_node == NULL\n");
+  /* TODO ok_(__FILE__,line) (new_node != child, "new_node == child\n"); */
+
+  IHTMLDOMNode_Release(node);
+  IHTMLDOMNode_Release(new_node);
+}
+
 static void test_elem_col_item(IHTMLElementCollection *col, LPCWSTR n,
     const elem_type_t *elem_types, long len)
 {
-  IHTMLElementCollection *elcol;
   IDispatch *disp;
   VARIANT name, index;
   DWORD i;
@@ -1166,15 +1187,12 @@ static void test_elem_col_item(IHTMLElementCollection *col, LPCWSTR n,
   hres = IHTMLElementCollection_item(col, name, index, &disp);
   ok(hres == S_OK, "item failed: %08x\n", hres);
 
-  hres = IDispatch_QueryInterface(disp, &IID_IHTMLElementCollection, (void**)&elcol);
+  test_elem_collection((IUnknown*)disp, elem_types, len);
   IDispatch_Release(disp);
   ok(hres == S_OK, "Could not get IHTMLElementCollection interface: %08x\n", hres);
   if(hres != S_OK)
     goto cleanup;
 
-  test_elem_collection(elcol, elem_types, len);
-  IHTMLElementCollection_Release(elcol);
-
   V_VT(&index) = VT_I4;
 
   for(i=0; i<len; i++) {
@@ -1881,7 +1899,7 @@ static void test_elems(IHTMLDocument2 *doc)
 
   hres = IHTMLDocument2_get_all(doc, &col);
   ok(hres == S_OK, "get_all failed: %08x\n", hres);
-  test_elem_collection(col, all_types, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0]));
+  test_elem_collection((IUnknown*)col, all_types, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0]));
   test_elem_col_item(col, xW, item_types, sizeof(item_types)/sizeof(item_types[0]));
   IHTMLElementCollection_Release(col);
 
@@ -1894,7 +1912,7 @@ static void test_elems(IHTMLDocument2 *doc)
   hres = IDispatch_QueryInterface(disp, &IID_IHTMLElementCollection, (void**)&col);
   IDispatch_Release(disp);
   ok(hres == S_OK, "Could not get IHTMLElementCollection: %08x\n", hres);
-  test_elem_collection(col, all_types+1, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0])-1);
+  test_elem_collection((IUnknown*)col, all_types+1, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0])-1);
   IHTMLElementCollection_Release(col);
 
   get_elem_by_id(doc, xxxW, FALSE);
@@ -2060,7 +2078,6 @@ static void test_elems(IHTMLDocument2 *doc)
 
 static void test_create_elems(IHTMLDocument2 *doc)
 {
-  IHTMLElementCollection *col;
   IHTMLElement *elem, *body, *elem2;
   IHTMLDOMNode *node;
   IDispatch *disp;
@@ -2081,19 +2098,23 @@ static void test_create_elems(IHTMLDocument2 *doc)
 
   node = test_node_append_child((IUnknown*)body, (IUnknown*)elem);
   elem2 = get_elem_iface((IUnknown*)node);
-  IHTMLDOMNode_Release(node);
+  IHTMLElement_Release(elem2);
 
   hres = IHTMLElement_get_all(body, &disp);
   ok(hres == S_OK, "get_all failed: %08x\n", hres);
-  hres = IDispatch_QueryInterface(disp, &IID_IHTMLElementCollection, (void**)&col);
-  ok(hres == S_OK, "Could not get IHTMLElementCollection: %08x\n", hres);
+  test_elem_collection((IUnknown*)disp, types1, sizeof(types1)/sizeof(types1[0]));
   IDispatch_Release(disp);
 
-  test_elem_collection(col, types1, sizeof(types1)/sizeof(types1[0]));
+  test_node_remove_child((IUnknown*)body, node);
+
+  hres = IHTMLElement_get_all(body, &disp);
+  ok(hres == S_OK, "get_all failed: %08x\n", hres);
+  test_elem_collection((IUnknown*)disp, NULL, 0);
+  IDispatch_Release(disp);
 
-  IHTMLElement_Release(elem2);
   IHTMLElement_Release(body);
   IHTMLElement_Release(elem);
+  IHTMLDOMNode_Release(node);
 
   node = test_create_text(doc, "test");
   test_ifaces((IUnknown*)node, text_iids);
@@ -2143,7 +2164,7 @@ static void test_indent(IHTMLDocument2 *doc)
 
   hres = IHTMLDocument2_get_all(doc, &col);
   ok(hres == S_OK, "get_all failed: %08x\n", hres);
-  test_elem_collection(col, all_types, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0]));
+  test_elem_collection((IUnknown*)col, all_types, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0]));
   IHTMLElementCollection_Release(col);
 
   range = test_create_body_range(doc);
@@ -2152,7 +2173,7 @@ static void test_indent(IHTMLDocument2 *doc)
 
   hres = IHTMLDocument2_get_all(doc, &col);
   ok(hres == S_OK, "get_all failed: %08x\n", hres);
-  test_elem_collection(col, indent_types, sizeof(indent_types)/sizeof(indent_types[0]));
+  test_elem_collection((IUnknown*)col, indent_types, sizeof(indent_types)/sizeof(indent_types[0]));
   IHTMLElementCollection_Release(col);
 }
 
More information about the wine-cvs mailing list