Jens Albretsen : wordpad: Added Danish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon May 5 07:15:05 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 19f452a5a9c72db97c5af3d37f8914b661987ce1
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=19f452a5a9c72db97c5af3d37f8914b661987ce1

Author: Jens Albretsen <jens at albretsen.dk>
Date:  Sun May 4 23:41:45 2008 +0200

wordpad: Added Danish translation.

---

 programs/wordpad/Da.rc  | 237 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/wordpad/rsrc.rc |  1 +
 2 files changed, 238 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/wordpad/Da.rc b/programs/wordpad/Da.rc
new file mode 100644
index 0000000..092d190
--- /dev/null
+++ b/programs/wordpad/Da.rc
@@ -0,0 +1,237 @@
+/*
+ * Copyright 2008 by Jens Albretsen <jens at albretsen.dk>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+  POPUP "&Fil"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Ny...\tCtrl+N",      ID_FILE_NEW
+    MENUITEM "&Åben ...\tCtrl+O",     ID_FILE_OPEN
+    MENUITEM "&Gemme\tCtrl+S",      ID_FILE_SAVE
+    MENUITEM "Gemme &som ...",      ID_FILE_SAVEAS
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Udskriv ...\tCtrl+P",   ID_PRINT
+    MENUITEM "&Forhåndsvisning ...",   ID_PREVIEW
+    MENUITEM "&Side indstillinger ...",  ID_PRINTSETUP
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Afslut",          ID_FILE_EXIT
+  END
+  POPUP "R&ediger"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Fortryd\tCtrl+Z",     ID_EDIT_UNDO
+    MENUITEM "&Gendag\tCtrl+Y",      ID_EDIT_REDO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Klip\tCtrl+X",       ID_EDIT_CUT
+    MENUITEM "K&opier\tCtrl+C",      ID_EDIT_COPY
+    MENUITEM "&Indsæt\tCtrl+V",      ID_EDIT_PASTE
+    MENUITEM "&Fjern\tDEL",        ID_EDIT_CLEAR
+    MENUITEM "&Marker alt\tCtrl+A",    ID_EDIT_SELECTALL
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Søg efter ...\tCrtl+F",  ID_FIND
+    MENUITEM "Søg efter &næste\tF3",   ID_FIND_NEXT
+    MENUITEM "E&rstat ...\tCtrl+H",    ID_REPLACE
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "S&krivebeskyttet",     ID_EDIT_READONLY
+    MENUITEM "Æ&ndret",          ID_EDIT_MODIFIED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    POPUP "&Ekstra"
+    BEGIN
+      MENUITEM "&Information om markeret område", ID_EDIT_SELECTIONINFO
+      MENUITEM "Tegn&format",      ID_EDIT_CHARFORMAT
+      MENUITEM "Stan&dard tegnformat", ID_EDIT_DEFCHARFORMAT
+      MENUITEM "&Afsnitsformat",    ID_EDIT_PARAFORMAT
+      MENUITEM "&Hent tekst",      ID_EDIT_GETTEXT
+    END
+  END
+  POPUP "&Vis"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Værk&tøjslinie",      ID_TOGGLE_TOOLBAR
+    MENUITEM "&Formatteringlinie",    ID_TOGGLE_FORMATBAR
+    MENUITEM "&Lineal",          ID_TOGGLE_RULER
+    MENUITEM "&Statuslinie",       ID_TOGGLE_STATUSBAR
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Alternativer ...",     ID_VIEWPROPERTIES
+  END
+  POPUP "&Indsæt"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Dato og tid ...",     ID_DATETIME
+  END
+  POPUP "F&ormat"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Skrifttype ...",      ID_FONTSETTINGS
+    MENUITEM "&Bullets"          ID_BULLET
+    MENUITEM "&Afsnit ..."        ID_PARAFORMAT
+    MENUITEM "&Tabulatorer ..."      ID_TABSTOPS
+    POPUP "&Baggrund"
+    BEGIN
+      MENUITEM "&System\tCtrl+1",    ID_BACK_1
+      MENUITEM "&Huskeseddel\tCtrl+2", ID_BACK_2
+    END
+  END
+  POPUP "&Hjælp"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Om Wine Wordpad"      ID_ABOUT
+  END
+END
+
+IDM_POPUP MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+  POPUP ""
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Klip"        ID_EDIT_CUT
+    MENUITEM "K&opier"       ID_EDIT_COPY
+    MENUITEM "&Indsæt"       ID_EDIT_PASTE
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Bullets"       ID_BULLET
+    MENUITEM "&Afsnit ..."     ID_PARAFORMAT
+  END
+END
+
+IDD_DATETIME DIALOG DISCARDABLE 30, 20, 130, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Dato og tid"
+FONT 10, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+  LTEXT    "Tilgængelige formater",0,3,2,100,15
+  LISTBOX   IDC_DATETIME,3,12,80,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT
+  PUSHBUTTON  "&OK",IDOK,87,12,40,12
+  PUSHBUTTON  "&Annuller",IDCANCEL,87,26,40,12
+END
+
+IDD_NEWFILE DIALOG DISCARDABLE 30, 20, 140, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ny"
+FONT 10, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+  LTEXT    "Ny dokumenttype",0,3,2,100,15
+  LISTBOX   IDC_NEWFILE,3,12,90,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT
+  PUSHBUTTON  "&OK",IDOK,97,12,40,12
+  PUSHBUTTON  "&Annuller",IDCANCEL,97,26,40,12
+END
+
+IDD_PARAFORMAT DIALOG DISCARDABLE 30, 20, 200, 110
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+Caption "Formater afsnit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Indryk", 0, 10, 10, 120, 68
+  LTEXT "Venstre", 0, 15, 22, 40, 13
+  EDITTEXT IDC_PARA_LEFT, 55, 20, 60, 13
+  LTEXT "Højre", 0, 15, 40, 40, 13
+  EDITTEXT IDC_PARA_RIGHT, 55, 38, 60, 13
+  LTEXT "Første linie", 0, 15, 58, 40, 13
+  EDITTEXT IDC_PARA_FIRST, 55, 56, 60, 13
+  LTEXT "Justering", 0, 15, 87, 40, 13
+  COMBOBOX IDC_PARA_ALIGN, 55, 85, 60, 13, CBS_DROPDOWNLIST
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 137, 15, 50, 15
+  PUSHBUTTON "&Annuller", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+END
+
+IDD_TABSTOPS DIALOG DISCARDABLE 30, 20, 200, 110
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+Caption "Tabulatorer"
+FONT 8, "MS SHell DLg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Tabulatorstop", 0, 10, 10, 120, 90
+  COMBOBOX IDC_TABSTOPS, 20, 20, 100, 60, CBS_SIMPLE | CBS_SORT
+  DEFPUSHBUTTON "&Tilføj", ID_TAB_ADD, 20, 80, 45, 15
+  PUSHBUTTON "&Fjern", ID_TAB_DEL, 72, 80, 45, 15
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 137, 15, 50, 15
+  PUSHBUTTON "&Annuller", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+  PUSHBUTTON "Fjern all&e", ID_TAB_EMPTY, 137, 51, 50, 15
+END
+
+IDD_FORMATOPTS DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 110
+STYLE DS_SYSMODAL
+Caption ""
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Liniebrydning", 0, 10, 10, 130, 85
+  RADIOBUTTON "Bryd tekst efter v&indusbredden", IDC_PAGEFMT_WW, 18, 25, 117, 15
+  RADIOBUTTON "Bryd tekst efter &margen", IDC_PAGEFMT_WM, 18, 45, 117, 15
+  GROUPBOX "Værktøjslinier", 0, 150, 10, 120, 85
+  CHECKBOX "&Værktøjslinie", IDC_PAGEFMT_TB, 160, 20, 80, 15
+  CHECKBOX "&Formatteringlinie", IDC_PAGEFMT_FB, 160, 38, 80, 15
+  CHECKBOX "&Lineal", IDC_PAGEFMT_RU, 160, 56, 80, 15
+  CHECKBOX "&Statuslinie", IDC_PAGEFMT_SB, 160, 74, 80, 15
+  LTEXT "", IDC_PAGEFMT_ID, 0,0,0,0
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_RICHTEXT_FILES_RTF,   "Rig tekstformat (*.rtf)"
+  STRING_TEXT_FILES_TXT,     "Tekstdokument (*.txt)"
+  STRING_TEXT_FILES_UNICODE_TXT, "Unicode-tekstdokument (*.txt)"
+  STRING_ALL_FILES,       "Alle filer (*.*)"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_NEWFILE_RICHTEXT,   "Rig tekstdokument"
+  STRING_NEWFILE_TXT,     "Tekstdokument"
+  STRING_NEWFILE_TXT_UNICODE, "Tekstdokument (Unicode)"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_ALIGN_LEFT,      "Venstrestillet"
+  STRING_ALIGN_RIGHT,      "Højrestillet"
+  STRING_ALIGN_CENTER,     "Midterstillet"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_PRINTER_FILES_PRN,    "Printerfiler (*.PRN)"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_VIEWPROPS_TITLE,     "Alternativer"
+  STRING_VIEWPROPS_TEXT,      "Tekst"
+  STRING_VIEWPROPS_RICHTEXT,    "Rig tekst"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_PREVIEW_PRINT,      "Udskriv"
+  STRING_PREVIEW_NEXTPAGE,     "Næste side"
+  STRING_PREVIEW_PREVPAGE,     "Forrige side"
+  STRING_PREVIEW_TWOPAGES,     "To sider"
+  STRING_PREVIEW_ONEPAGE,     "Én side"
+  STRING_PREVIEW_CLOSE,      "Luk"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_UNITS_CM,       "cm"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_DEFAULT_FILENAME,   "Dokument"
+  STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES, "Gemme ændringer i «%s»?"
+  STRING_SEARCH_FINISHED,   "Færdig med at søge i dokumentet."
+  STRING_LOAD_RICHED_FAILED,  "Kunne ikke indlæse RichEdit-biblioteket."
+  STRING_SAVE_LOSEFORMATTING, "Du har valgt at gemme i rent tekstformat, noget som " \
+                 "vil medføre at al formatering går tabt. Er du " \
+                 "sikker på at du vil fortsætte?"
+  STRING_INVALID_NUMBER,    "Ugyldigt talformat"
+  STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage dokumenter er ikke understøttet"
+END
diff --git a/programs/wordpad/rsrc.rc b/programs/wordpad/rsrc.rc
index 58eae27..452f920 100644
--- a/programs/wordpad/rsrc.rc
+++ b/programs/wordpad/rsrc.rc
@@ -64,6 +64,7 @@ IDI_WRI ICON "wri.ico"
 /* @makedep: txt.ico */
 IDI_TXT ICON "txt.ico"
 
+#include "Da.rc"
 #include "De.rc"
 #include "En.rc"
 #include "Fr.rc"
More information about the wine-cvs mailing list