Jens Albretsen : oleview: Danish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed May 7 07:04:15 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 5e13b19dac88179acfa8879d8e76a698424d2d23
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=5e13b19dac88179acfa8879d8e76a698424d2d23

Author: Jens Albretsen <jens at albretsen.dk>
Date:  Tue May 6 21:23:33 2008 +0200

oleview: Danish translation.

---

 programs/oleview/Da.rc  | 213 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/oleview/rsrc.rc |  1 +
 2 files changed, 214 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/oleview/Da.rc b/programs/oleview/Da.rc
new file mode 100644
index 0000000..3bfb74d
--- /dev/null
+++ b/programs/oleview/Da.rc
@@ -0,0 +1,213 @@
+/*
+ * OleView (Da.rc)
+ * Danish Language Support
+ *
+ * Copyright 2008 Jens Albretsen <jens at albretsen.dk>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDM_MENU MENU
+{
+  POPUP "&Fil"
+  {
+    MENUITEM "&Knyt til fil ...",  IDM_BIND
+    MENUITEM "&Vis TypeLib ...",  IDM_TYPELIB
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Systemopsætning ...",  IDM_SYSCONF
+    MENUITEM "Kø&r registrering database editoren",  IDM_REGEDIT
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Afslut",  IDM_EXIT
+  }
+  POPUP "&Objekt"
+  {
+    POPUP "&CoCreateInstance flag"
+    {
+      MENUITEM "CLSCTX_&INPROC_SERVER",  IDM_FLAG_INSERV,CHECKED
+      MENUITEM "CLSCTX_INPROC_&HANDLER",  IDM_FLAG_INHANDL
+      MENUITEM "CLSCTX_&LOCAL_SERVER",    IDM_FLAG_LOCSERV,CHECKED
+      MENUITEM "CLSCTX_&REMOTE_SERVER",  IDM_FLAG_REMSERV
+    }
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Vis &type-information",  IDM_TYPEINFO, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Opret &instans",  IDM_CREATEINST, GRAYED
+    MENUITEM "&Opret instans på ...",  IDM_CREATEINSTON, GRAYED
+    MENUITEM "&Frigiv instans",  IDM_RELEASEINST, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Kopier C&LSID til klippebordet",  IDM_COPYCLSID, GRAYED
+    MENUITEM "&Kopier &HTML objekt tag til klippebordet", IDM_HTMLTAG, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Vis ...",  IDM_VIEW, GRAYED
+  }
+  POPUP "&Vis"
+  {
+    MENUITEM "&Ekspert mode",  IDM_EXPERT,CHECKED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Skjult&e komponent kategorier",  IDM_HIDDEN, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Værk&tøjlinie",  IDM_TOOLBAR,CHECKED
+    MENUITEM "&Statuslinie",  IDM_STATUSBAR,CHECKED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Opdate&r\tF5",  IDM_REFRESH
+  }
+  POPUP "&Hjælp"
+  {
+    MENUITEM "&Om OleView",  IDM_ABOUT
+  }
+}
+
+IDM_TYPELIB MENU
+{
+  POPUP "&Fil"
+  {
+    MENUITEM "Gem &som ...",  IDM_SAVEAS
+    MENUITEM "&Luk", IDM_CLOSE
+  }
+  POPUP "&Vis"
+  {
+    MENUITEM "Sorte&r efter type", IDM_GROUP
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Værk&tøjlinie",  IDM_TOOLBAR
+    MENUITEM "&Statuslinie", IDM_STATUSBAR,CHECKED
+  }
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_APPNAME      "OleView"
+  IDS_APPTITLE      "OleView"
+  IDS_READY       "Klar"
+  IDS_ABOUT       "OleView - objektviser for OLE/COM"
+  IDS_ABOUTVER      "version 1.0"
+  IDS_TYPELIBTITLE    "ITypeLib viser"
+  IDS_OPEN        "Åben"
+  IDS_OPEN_TYPELIB_FILTER "TypeLib Filer (*.tlb;*.olb;*.dll;*.ocx;*.exe)\0*.tlb;*.olb;*.dll;*.ocx;*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0\0"
+
+  IDM_BIND,       "Knyt til fil via File Moniker"
+  IDM_TYPELIB,      "Åben en TypeLib fil og vis indholdet"
+  IDM_SYSCONF,      "Ændre indstillinger for distribueret COM for hele maskinen"
+  IDM_REGEDIT,      "Kør registeringsdatabase editor"
+  IDM_EXIT,       "Afslut programmet. Den spørger om at gemme ændringer"
+  IDM_CREATEINST,    "Opret en instans af det valgte objekt"
+  IDM_CREATEINSTON,   "Opret en instans av det valgte objekt på en bestemt maskine"
+  IDM_RELEASEINST,    "Frigiv valgte objektinstans"
+  IDM_COPYCLSID,     "Kopier det valgte elements GUID til klippebordet"
+  IDM_VIEW,       "Åben viseren for det valgte element"
+  IDM_FLAG_INSERV,    "Brug CLSCTX_INPROC_SERVER ved kald til CoGetClassObject"
+  IDM_FLAG_INHANDL,   "Brug CLSCTX_INPROC_HANDLER ved kald til CoGetClassObject"
+  IDM_FLAG_LOCSERV,   "Brug CLSCTX_LOCAL_SERVER ved kald til CoGetClassObject"
+  IDM_FLAG_REMSERV,   "Brug CLSCTX_REMOTE_SERVER ved kald til CoGetClassObject"
+  IDM_EXPERT,      "Skift mellem ekspert- og nybegynner mode"
+  IDM_HIDDEN,      "Skift visningen af komponent kategorier som ikke er ment at synlige"
+  IDM_TOOLBAR,      "Slå verktøjslinien af/på"
+  IDM_STATUSBAR,     "Vis eller skjul statuslinien"
+  IDM_REFRESH,      "Opdater alle lister"
+  IDM_ABOUT,       "Vis programinformation, versionsnummer og ophavsret"
+
+  IDM_SAVEAS,      "Gem som en «.IDL»- eller «.H»-fil"
+  IDM_CLOSE,       "Luk vindue"
+  IDM_GROUP,       "Sorter typeinfo efter type"
+
+  IDS_TREE_OC,      "Objektklasser"
+  IDS_TREE_GBCC,     "Sorter efter komponent kategori"
+  IDS_TREE_O1O,     "OLE 1.0 objekter"
+  IDS_TREE_CLO,     "COM biblioteks objekter"
+  IDS_TREE_AO,      "Alle objekter"
+  IDS_TREE_AID,     "Program ID'er"
+  IDS_TREE_TL,      "Typebibliotek"
+  IDS_TL_VER,      "ver."
+  IDS_TREE_I,      "Grænseflade"
+
+  IDS_TAB_REG,      "Registeringsdatabase"
+  IDS_TAB_IMPL,     "Implementering"
+  IDS_TAB_ACTIV,     "Aktivering"
+
+  IDS_CGCOFAIL,     "CoGetClassObject fejlede."
+  IDS_ERROR_UNKN,    "Ukendt fejl"
+  IDS_TRUE,       "Sand"
+  IDS_FALSE,       "Falst"
+  IDS_BYTES,       "byte"
+
+  IDS_ERROR_LOADTYPELIB, "LoadTypeLib( %s ) fejlede ($%x)"
+  IDS_INHERITINTERFACES, "Arvet grænseflade"
+}
+
+DLG_CREATEINSTON DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 250, 41
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Tilslut til en anden maskine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT  "&Maskinenavn:", IDIGNORE, 5, 6, 190, 8
+  EDITTEXT  IDC_MACHINE, 5, 16, 190, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+  DEFPUSHBUTTON  "&OK", IDOK, 200, 5, 45, 14
+  PUSHBUTTON "&Annuller", IDCANCEL, 200, 22, 45, 14
+}
+
+DLG_SYSCONF DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 170, 100
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Systemopsætning"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT  "Systemindstillinger", IDIGNORE, 5, 6, 160, 8
+  CHECKBOX  "Anvend distribu&eret COM", IDC_ENABLEDCOM, 5, 20, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | BS_AUTOCHECKBOX
+  CHECKBOX  "Anvend eksterne tilslutninge&r (kun Win95)", IDC_ENABLEREMOTE, 5, 35, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | BS_AUTOCHECKBOX
+  LTEXT  "Disse indstillinger ændrer kun registerværdier.\nDe påvirker ikke Wines ydelse.", IDIGNORE, 5, 50, 160, 40
+  DEFPUSHBUTTON  "&OK", IDOK, 70, 80, 45, 14
+  PUSHBUTTON "&Annuller", IDCANCEL, 120, 80, 45, 14
+}
+
+DLG_DEFAULT_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 50
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Standard grænseflade viser"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT  "Grænseflade", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+  LTEXT  "IID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+  DEFPUSHBUTTON  "&Luk", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+  PUSHBUTTON "&Vis typeinfo", IDC_VIEWTYPEINFO, 6, 31, 70, 14, WS_DISABLED
+}
+
+DLG_IPERSIST_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 29
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Grænseflade viser for IPersist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT  "Klassenavn:", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+  LTEXT  "CLSID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+  DEFPUSHBUTTON  "&Luk", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+}
+
+DLG_IPERSISTSTREAM_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 68
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Grænseflade viser for IPersistStream"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT  "Klassenavn:", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+  LTEXT  "CLSID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+  LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+  DEFPUSHBUTTON  "&Luk", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+  PUSHBUTTON "&IsDirty", IDC_ISDIRTY_BUTTON, 6, 31, 50, 14
+  LTEXT  "???", IDC_ISDIRTY, 60, 34, 145, 8
+  PUSHBUTTON "&GetSizeMax", IDC_GETSIZEMAX_BUTTON, 6, 49, 50, 14
+  LTEXT  "???", IDC_GETSIZEMAX, 60, 52, 145, 8
+}
diff --git a/programs/oleview/rsrc.rc b/programs/oleview/rsrc.rc
index c1a5890..9604346 100644
--- a/programs/oleview/rsrc.rc
+++ b/programs/oleview/rsrc.rc
@@ -23,6 +23,7 @@
 
 #include "resource.h"
 
+#include "Da.rc"
 #include "De.rc"
 #include "En.rc"
 #include "Fr.rc"
More information about the wine-cvs mailing list