Aurimas Fišeras : comdlg32: Improve Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Jul 1 09:28:08 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 892214aec302c3c65f3bc2a737d551c8f3a66eb5
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=892214aec302c3c65f3bc2a737d551c8f3a66eb5

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Tue Jun 30 18:26:18 2009 +0300

comdlg32: Improve Lithuanian translation.

---

 dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc |  48 ++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc b/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
index 1610413..f6e8a1a 100644
--- a/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
+++ b/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
@@ -76,14 +76,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 LTEXT "Spausdintuvas:", 1088, 6, 6, 50, 9
 LTEXT "", 1089, 60, 6, 150, 9
- GROUPBOX "Spausdinimo intervalas", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
+ GROUPBOX "Spausdinimo rėžis", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
 RADIOBUTTON "&Viskas", rad1, 16, 45, 60, 12
 RADIOBUTTON "Pažymėtas &tekstas", rad2, 16, 60, 76, 12
 RADIOBUTTON "&Puslapiai", rad3, 16, 75, 60, 12
 DEFPUSHBUTTON "Spausdinti", 1, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Atsisakyti", 2, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "&Nuostatos", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- LTEXT "&nuo:", 1090, 60, 80, 30, 9
+ LTEXT "n&uo:", 1090, 60, 80, 30, 9
 LTEXT "&iki:", 1091, 120, 80, 30, 9
 LTEXT "Spausdinimo &kokybė:", 1092, 6, 100, 76, 9
 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
@@ -144,7 +144,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 		  CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   GROUPBOX    "Pavyzdys",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
   CTEXT      "AaĄąZzŽž",stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
-  LTEXT      "Sim&bolių rinkinys:",stc7 ,98,114,60,9
+  LTEXT      "Si&mbolių rinkinys:",stc7 ,98,114,60,9
   COMBOBOX    cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
 		  CBS_AUTOHSCROLL |  WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 }
@@ -156,11 +156,11 @@ CAPTION "Spalva"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 LTEXT "&Pagrindinės spalvos:",  1088, 4,  4, 140, 10
- LTEXT "&Individualios spalvos:", 1089, 4,  106, 140, 10
+ LTEXT "Pr&itaikytos spalvos:", 1089, 4,  106, 140, 10
 LTEXT "Spal. | Vient.", 1090, 150, 151, 48, 10
 LTEXT  "&Raudona:", 726 /*1094*/,243,126,32,10
 EDITTEXT 706, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- LTEXT  "&Žalia:",727/*1095*/,243,140,24,10
+ LTEXT  "Ža&lia:",727/*1095*/,243,140,24,10
 EDITTEXT 707, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 LTEXT  "&Mėlyna:",728 /*1096*/,243,154,24,10
 EDITTEXT 708, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -178,8 +178,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 DEFPUSHBUTTON "Gerai", 1, 4, 166, 44, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Atsisakyti", 2, 52, 166, 44, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "&Žinynas", pshHelp,100,166, 44, 14
- PUSHBUTTON "&Įdėti prie individualių spalvų",  712/*1024*/, 152, 166, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "A&pibrėžti individualias spalvas >>", 719/*1025*/,  4, 150, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Įdėti prie pritaikytų spalvų",  712/*1024*/, 152, 166, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Api&brėžti pritaikytas spalvas >>", 719/*1025*/,  4, 150, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "&i",713,300,200,4,14  /* just a dummy: 'i' is like &i in "sol&id" */
 }
 
@@ -195,7 +195,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CHECKBOX "Skirti raidžių &dydį", chx2, 4, 42, 70, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 GROUPBOX "Kryptis", grp1, 89, 26, 86, 28
 CONTROL "&Aukštyn", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 93, 38, 40, 12
- CONTROL "&Žemyn", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 134, 38, 36, 12
+ CONTROL "Ž&emyn", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 134, 38, 36, 12
 
 DEFPUSHBUTTON "Ieškoti &kito", IDOK, 182, 5, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
 PUSHBUTTON "Atsisakyti", IDCANCEL	 , 182, 23, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -210,7 +210,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 LTEXT "Ko &ieškoti:", -1, 4, 9, 48, 8
 EDITTEXT edt1, 54, 7, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- LTEXT "Kuo pa&keisti:", -1, 4, 26, 48, 8
+ LTEXT "Kuo pak&eisti:", -1, 4, 26, 48, 8
 EDITTEXT edt2, 54, 24, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 CHECKBOX "Tenkina tik &visas žodis", chx1, 5, 46, 104, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 CHECKBOX "Skirti raidžių &dydį", chx2, 5, 62, 70, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -253,7 +253,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   CONTROL     "Su&dėst.",    chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,240,130,36,12
   EDITTEXT             edt3, 240,106, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
 
-  GROUPBOX    "Intervalas",  grp1,  8,92, 144,64, WS_GROUP
+  GROUPBOX    "Rėžis",  grp1,  8,92, 144,64, WS_GROUP
   CONTROL     "V&isi puslapiai",      rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
   CONTROL     "Pu&slapiai",     rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,40,12
   CONTROL     "Pažymėtas &tekstas",   rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,72,12
@@ -309,7 +309,7 @@ BEGIN
  GROUPBOX "Popierius", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
  LTEXT "&Dydis:", stc2, 16, 112, 36, 8
  COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
- LTEXT "Dė&klas:", stc3, 16, 132, 36, 8
+ LTEXT "Dėk&las:", stc3, 16, 132, 36, 8
  COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
  GROUPBOX "Padėtis", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
  AUTORADIOBUTTON "&Stačias", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
@@ -339,7 +339,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   LTEXT	"" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
   LISTBOX	IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 
-  LTEXT	"Failo &vardas:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,46,8, SS_NOTIFY
+  LTEXT	"&Failo vardas:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,46,8, SS_NOTIFY
   EDITTEXT	IDC_FILENAME,54,110,155,12,ES_AUTOHSCROLL
 
   LTEXT	"Failų &tipai:",IDC_FILETYPESTATIC,5,128,42,8, SS_NOTIFY
@@ -392,20 +392,18 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   PD32_PRINT_TITLE    "Spausdinti"
 
   PD32_VALUE_UREADABLE         "Neperskaitomas įrašas"
-  PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Ši reikšmė nepatenka į puslapių intervalą.\n\
-Prašome įvesti reikšmę tarp %d ir %d."
-  PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO        "'Nuo' reikšmė negali viršyti \
-'iki' reikšmės."
-  PD32_MARGINS_OVERLAP         "Paraštės persidengia arba išeina už \
-popieriaus ribų.\nPrašome įvesti paraštes iš naujo."
-  PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY        "Skaitinė 'Kopijų skaičius' \
-reikšmė negali būti tuščia."
-  PD32_TOO_LARGE_COPIES         "Toks didelis kopijų skaičius yra \
-nepalaikomas jūsų spausdintuvo.\nPrašome įvesti reikšmę tarp 1 ir %d."
+  PD32_INVALID_PAGE_RANGE        "Ši reikšmė nepatenka į puslapių rėžį.\n\
+                     Prašome įvesti reikšmę tarp %d ir %d."
+  PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO        "„Nuo“ reikšmė negali viršyti „iki“ reikšmės."
+  PD32_MARGINS_OVERLAP         "Paraštės persidengia arba išeina už popieriaus ribų.\n\
+                     Prašome įvesti paraštes iš naujo."
+  PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY        "Skaitinė „kopijų skaičius“ reikšmė negali būti tuščia."
+  PD32_TOO_LARGE_COPIES         "Toks didelis kopijų skaičius yra nepalaikomas jūsų spausdintuvo.\n\
+                     Prašome įvesti reikšmę tarp 1 ir %d."
   PD32_PRINT_ERROR           "Įvyko spausdintuvo klaida."
   PD32_NO_DEFAULT_PRINTER        "Nenurodytas pagrindinis spausdintuvas."
   PD32_CANT_FIND_PRINTER        "Nepavyko rasti spausdintuvo."
-  PD32_OUT_OF_MEMORY          "Baigėsi atmintis."
+  PD32_OUT_OF_MEMORY          "Trūksta atminties."
   PD32_GENERIC_ERROR          "Įvyko klaida."
   PD32_DRIVER_UNKNOWN          "Nežinoma spausdintuvo tvarkyklė."
   PD32_NO_DEVICES            "Prieš atlikdami su spausdintuvu susijusius veiksmus, \
@@ -440,7 +438,7 @@ Prašome įdeigti spausdintuvą ir pakartoti."
   PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER     "Nėra dažų; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT     "Puslapis perkrautas; "
   PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Pertraukta naudotojo; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY   "Baigėsi atmintis; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY   "Trūksta atminties; "
   PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN     "Spausdintuvo durelės atidarytos; "
   PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN  "Spausdinimo serveris nežinomas; "
   PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE    "Energijos taupymo režimas; "
@@ -470,7 +468,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE /* Color names */
   IDS_COLOR_YELLOW  "Geltona"
   IDS_COLOR_BLUE   "Mėlyna"
   IDS_COLOR_FUCHSIA  "Fuksija"
-  IDS_COLOR_AQUA   "Akvarelinis cianas"
+  IDS_COLOR_AQUA   "Žydra"
   IDS_COLOR_WHITE   "Balta"
 }
 
More information about the wine-cvs mailing list