Tobias Jakobi : wined3d: Add ps_arb_max_local_constants.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Thu Jul 2 08:25:07 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 2d532a1597f3fc2830a3c627ea6451f4680919c0
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=2d532a1597f3fc2830a3c627ea6451f4680919c0

Author: Tobias Jakobi <liquid.acid at gmx.net>
Date:  Wed Jul 1 18:36:45 2009 +0200

wined3d: Add ps_arb_max_local_constants.

---

 dlls/wined3d/directx.c  |  4 ++++
 dlls/wined3d/wined3d_gl.h |  1 +
 2 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/wined3d/directx.c b/dlls/wined3d/directx.c
index 523528f..4d16957 100644
--- a/dlls/wined3d/directx.c
+++ b/dlls/wined3d/directx.c
@@ -719,6 +719,7 @@ static BOOL IWineD3DImpl_FillGLCaps(WineD3D_GL_Info *gl_info) {
   gl_info->ps_glsl_constantsF = 0;
   gl_info->vs_arb_constantsF = 0;
   gl_info->ps_arb_constantsF = 0;
+  gl_info->ps_arb_max_local_constants = 0;
 
   /* Retrieve opengl defaults */
   glGetIntegerv(GL_MAX_CLIP_PLANES, &gl_max);
@@ -931,6 +932,9 @@ static BOOL IWineD3DImpl_FillGLCaps(WineD3D_GL_Info *gl_info) {
       GL_EXTCALL(glGetProgramivARB(GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB, GL_MAX_PROGRAM_ENV_PARAMETERS_ARB, &gl_max));
       gl_info->ps_arb_constantsF = gl_max;
       TRACE_(d3d_caps)("Max ARB_FRAGMENT_PROGRAM float constants: %d\n", gl_info->ps_arb_constantsF);
+      GL_EXTCALL(glGetProgramivARB(GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB, GL_MAX_PROGRAM_LOCAL_PARAMETERS_ARB, &gl_max));
+      gl_info->ps_arb_max_local_constants = gl_max;
+      TRACE_(d3d_caps)("Max ARB_FRAGMENT_PROGRAM local float constants: %d\n", gl_info->ps_arb_max_local_constants);
       GL_EXTCALL(glGetProgramivARB(GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB, GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_TEMPORARIES_ARB, &gl_max));
       gl_info->ps_arb_max_temps = gl_max;
       TRACE_(d3d_caps)("Max ARB_FRAGMENT_PROGRAM native temporaries: %d\n", gl_info->ps_arb_max_temps);
diff --git a/dlls/wined3d/wined3d_gl.h b/dlls/wined3d/wined3d_gl.h
index da35319..0c5cae5 100644
--- a/dlls/wined3d/wined3d_gl.h
+++ b/dlls/wined3d/wined3d_gl.h
@@ -3988,6 +3988,7 @@ typedef struct _WineD3D_GL_Info {
  unsigned vs_arb_max_instructions;
  unsigned vs_arb_max_temps;
  unsigned ps_arb_constantsF;
+ unsigned ps_arb_max_local_constants;
  unsigned ps_arb_max_instructions;
  unsigned ps_arb_max_temps;
  unsigned vs_glsl_constantsF;
More information about the wine-cvs mailing list