Aurimas Fišeras : winecfg: Improve Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Jul 3 09:31:06 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: e628509a29600a20ab3a51532262a6c97c84a620
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=e628509a29600a20ab3a51532262a6c97c84a620

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Thu Jul 2 23:26:14 2009 +0300

winecfg: Improve Lithuanian translation.

---

 programs/winecfg/Lt.rc |  14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Lt.rc b/programs/winecfg/Lt.rc
index 297b411..296390b 100644
--- a/programs/winecfg/Lt.rc
+++ b/programs/winecfg/Lt.rc
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   LTEXT      "&Tipas:",IDC_STATIC_TYPE,15,138,21,10
   COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,41,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  LTEXT      "Žymė ir numeris",IDC_LABELSERIAL_STATIC,15,155,95,10
+  LTEXT      "Vardas ir serijos numeris",IDC_LABELSERIAL_STATIC,15,155,80,10
 
   PUSHBUTTON   "Rodyti papil&domas",IDC_BUTTON_SHOW_HIDE_ADVANCED,180,136,66,13
   CONTROL     "Automatiškai aptikti iš įrenginio:",IDC_RADIO_AUTODETECT,"Button",
@@ -154,7 +154,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "P&riskirti rankiniu būdu:",IDC_RADIO_ASSIGN,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON,15,195,85,10
 
-  LTEXT      "&Žymė:",IDC_STATIC_LABEL,33,208,29,12
+  LTEXT      "&Vardas:",IDC_STATIC_LABEL,33,208,29,12
   EDITTEXT    IDC_EDIT_LABEL,63,205,78,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
   LTEXT      "N&umeris:",IDC_STATIC_SERIAL,33,225,29,12
   EDITTEXT    IDC_EDIT_SERIAL,63,221,78,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
@@ -217,7 +217,7 @@ BEGIN
   IDS_CHOOSE_PATH     "Prašome išsirinkti unix paskirties aplanką."
   IDS_HIDE_ADVANCED    "Slėpti papil&domas"
   IDS_SHOW_ADVANCED    "Rodyti papil&domas"
-  IDS_NOTHEME       "(Nėra apipavidalinimo)"
+  IDS_NOTHEME       "(nėra apipavidalinimo)"
   IDS_TAB_GRAPHICS    "Grafika"
   IDS_TAB_DESKTOP_INTEGRATION "Darbalaukio integravimas"
   IDS_TAB_AUDIO      "Garsas"
@@ -226,7 +226,7 @@ BEGIN
   IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Wine konfigūravimas: %s"
   IDS_THEMEFILE      "Apipavidalinimo failai"
   IDS_THEMEFILE_SELECT  "Pasirinkite apipavidalinimo failą"
-  IDS_AUDIO_MISSING    "Registre nėra nurodyta garso tvarkyklė.\n\nRekomenduojama tvarkyklė buvo parinkta.\nGalite naudoti šią tvarkyklę ar pasirinkti kitą, jei tokių yra.\n\nTurite paspausti 'Vykdyti', kad pasirinkimas įsigaliotų."
+  IDS_AUDIO_MISSING    "Registre nėra nurodyta garso tvarkyklė.\n\nRekomenduojama tvarkyklė buvo parinkta.\nGalite naudoti šią tvarkyklę ar pasirinkti kitą, jei tokių yra.\n\nTurite paspausti „Vykdyti“, kad pasirinkimas įsigaliotų."
   IDS_SHELL_FOLDER    "Aplankas"
   IDS_LINKS_TO      "Susietas su"
 END
@@ -261,10 +261,10 @@ BEGIN
   IDS_DRIVE_CDROM       "CD-ROM"
   IDS_DRIVE_LETTERS_EXCEEDED "Nebegalite pridėti daugiau diskų.\n\nKiekvienas diskas turi turėti raidę, nuo A iki Z, todėl negalite turėti daugiau nei 26"
   IDS_SYSTEM_DRIVE_LABEL   "Sisteminis diskas"
-  IDS_CONFIRM_DELETE_C    "Ar tikrai norite ištrinti C diską?\n\nDaugelis Windows programų mano, kad C diskas egzistuoja ir neveikia, jei jis neegzistuoja. Jei tęsite, nepamirškite atkurti C disko!"
+  IDS_CONFIRM_DELETE_C    "Ar tikrai norite pašalinti C diską?\n\nDaugelis Windows programų mano, kad C diskas egzistuoja ir neveikia, kai jis neegzistuoja. Jei tęsite, nepamirškite atkurti C disko!"
   IDS_COL_DRIVELETTER     "Raidė"
   IDS_COL_DRIVEMAPPING    "Disko atvaizdavimas"
-  IDS_NO_DRIVE_C       "Neturite C disko. Tai nėra gerai.\n\nNepamirškite paspausti 'Pridėti' diskų kortelėje, kad jį sukurtumėte!\n"
+  IDS_NO_DRIVE_C       "Neturite C disko. Tai nėra gerai.\n\nNepamirškite paspausti „Pridėti“ diskų kortelėje, kad jį sukurtumėte!\n"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -288,7 +288,7 @@ BEGIN
   IDS_DEVICES_MIDIIN     "MIDI In įrenginiai"
   IDS_DEVICES_AUX       "Aux įrenginiai"
   IDS_DEVICES_MIXER      "Mixer įrenginiai"
-  IDS_UNAVAILABLE_DRIVER   "Registre rasta tvarkyklė, kuri yra neprieinama!\n\nPašalinti '%s' iš registro?"
+  IDS_UNAVAILABLE_DRIVER   "Registre rasta tvarkyklė, kuri yra neprieinama!\n\nPašalinti „%s“ iš registro?"
   IDS_WARNING         "Įspėjimas"
 END
 
More information about the wine-cvs mailing list