Łukasz Wojniłowicz : Polish translation for release 1.1.25

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Mon Jul 6 09:33:44 CDT 2009


Module: website
Branch: master
Commit: 094977b2cb18b7b0a0087001c32639164c0986bc
URL:  http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=094977b2cb18b7b0a0087001c32639164c0986bc

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Fri Jul 3 19:36:40 2009 +0200

Polish translation for release 1.1.25

---

 news/pl/2009070301.xml |  17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2009070301.xml b/news/pl/2009070301.xml
new file mode 100644
index 0000000..e81a1bb
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2009070301.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Lipiec 3, 2009</date>
+<title>Wydano Wine 1.1.25</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.1.25 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.1.25">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Masa aktualizacji plików językowych.</li>
+ <li>Wsparcie dla rozmaitych kodowań Unicode w Notatniku.</li>
+ <li>Ulepszone zarządzanie pamięcią, w szczególności dla OpenGL.</li>
+ <li>Menu pulpitu są teraz oczyszczane automatycznie.</li>
+ <li>Początek implementacji bliblioteki DLL windowscodecs.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.25.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list