Aurimas Fišeras : Various spelling fixes for Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jul 6 09:33:55 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 4e1af57b5f5efa0421bdc11cc272890fe2f06eec
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=4e1af57b5f5efa0421bdc11cc272890fe2f06eec

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Sun Jul 5 16:00:24 2009 +0300

Various spelling fixes for Lithuanian translation.

---

 dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc        |  2 +-
 dlls/shdoclc/Lt.rc           |  2 +-
 dlls/winspool.drv/Lt.rc        |  2 +-
 programs/oleview/Lt.rc         |  10 +++++-----
 programs/regedit/Lt.rc         |  4 ++--
 programs/winecfg/Lt.rc         |  4 ++--
 programs/wineconsole/wineconsole_Lt.rc |  2 +-
 7 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc b/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
index 53463bc..c4bbf98 100644
--- a/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
+++ b/dlls/comdlg32/cdlg_Lt.rc
@@ -411,7 +411,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   PD32_DRIVER_UNKNOWN          "Nežinoma spausdintuvo tvarkyklė."
   PD32_NO_DEVICES            "Prieš atlikdami su spausdintuvu susijusius veiksmus, \
 tokius kaip puslapio nuostatų keitimas ar dokumento spausdinimas, turite įdiegti spausdintuvą. \
-Prašome įdeigti spausdintuvą ir pakartoti."
+Prašome įdiegti spausdintuvą ir pakartoti."
 
   PD32_DEFAULT_PRINTER         "Pagrindinis spausdintuvas; "
   PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE     "Eilėje yra %d dokumentų"
diff --git a/dlls/shdoclc/Lt.rc b/dlls/shdoclc/Lt.rc
index 331e0a9..e6c812d 100644
--- a/dlls/shdoclc/Lt.rc
+++ b/dlls/shdoclc/Lt.rc
@@ -71,7 +71,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Rod&yti paveikslą",         IDM_SHOWPICTURE
     MENUITEM "Įrašyti pa&veikslą kaip...",     IDM_SAVEPICTURE
-    MENUITEM "Išsiųsti pev&eikslą el. paštu...",  IDM_MP_EMAILPICTURE
+    MENUITEM "Išsiųsti pav&eikslą el. paštu...",  IDM_MP_EMAILPICTURE
     MENUITEM "S&pausdinti paveikslą...",      IDM_MP_PRINTPICTURE
     MENUITEM "Ei&ti į paveikslų aplanką",     IDM_MP_MYPICS
     MENUITEM "Parinkti užsk&landos piešiniu",   IDM_SETWALLPAPER
diff --git a/dlls/winspool.drv/Lt.rc b/dlls/winspool.drv/Lt.rc
index 46761e8..1c5b1e8 100644
--- a/dlls/winspool.drv/Lt.rc
+++ b/dlls/winspool.drv/Lt.rc
@@ -39,6 +39,6 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
   IDS_CAPTION "Lokalus prievadas"
-  IDS_FILE_EXISTS "Išvesties failas jau egzistouja. Norėdami failą keisti spauskite Gerai."
+  IDS_FILE_EXISTS "Išvesties failas jau egzistuoja. Norėdami failą keisti spauskite Gerai."
   IDS_CANNOT_OPEN "Nepavyko sukurti išvesties failo."
 }
diff --git a/programs/oleview/Lt.rc b/programs/oleview/Lt.rc
index a5d131c..df8dee0 100644
--- a/programs/oleview/Lt.rc
+++ b/programs/oleview/Lt.rc
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * OLE žiuryklė
+ * OLE žiūryklė
 * Lithuanian Language Support
 *
 * Copyright 2009 Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
@@ -72,7 +72,7 @@ IDM_MENU MENU
   }
   POPUP "&Žinynas"
   {
-    MENUITEM "&Apie OLE žiurykę",             IDM_ABOUT
+    MENUITEM "&Apie OLE žiūrykę",             IDM_ABOUT
   }
 }
 
@@ -94,10 +94,10 @@ IDM_TYPELIB MENU
 
 STRINGTABLE
 {
-  IDS_APPNAME      "OLE žiuryklė"
-  IDS_APPTITLE      "OLE žiuryklė"
+  IDS_APPNAME      "OLE žiūryklė"
+  IDS_APPTITLE      "OLE žiūryklė"
   IDS_READY       "Parengta"
-  IDS_ABOUT       "OLE žiuryklė - OLE/COM objektų žiūryklė"
+  IDS_ABOUT       "OLE žiūryklė - OLE/COM objektų žiūryklė"
   IDS_ABOUTVER      "versija 1.0"
   IDS_TYPELIBTITLE    "ITypeLib žiūryklė"
   IDS_OPEN        "Atverti"
diff --git a/programs/regedit/Lt.rc b/programs/regedit/Lt.rc
index 21109fa..79a577d 100644
--- a/programs/regedit/Lt.rc
+++ b/programs/regedit/Lt.rc
@@ -258,7 +258,7 @@ BEGIN
   ID_EDIT_MODIFY     "Modifikuoja reikšmės duomenis"
   ID_EDIT_NEW_KEY     "Prideda naują raktą"
   ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Prideda naują eilutės reikšmę"
-  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Prideda naują dvejeteinę reikšmę"
+  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Prideda naują dvejetainę reikšmę"
   ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE "Prideda naują dvigubojo žodžio reikšmę"
   ID_EDIT_NEW_MULTI_STRINGVALUE "Prideda naują kelių eilučių reikšmę"
   ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importuoja tekstinį failą į registrą"
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
   ID_REGISTRY_EXIT    "Išeina iš registro tvarkytuvės"
   ID_FAVORITES_ADDTOFAVORITES "Prideda pasirinktą raktą į adresyną"
   ID_FAVORITES_REMOVEFAVORITE "Pašalina nurodytus raktus iš adresyno"
-  ID_VIEW_STATUSBAR    "Parodo arba paslėpia būsenos juostą"
+  ID_VIEW_STATUSBAR    "Parodo arba paslepia būsenos juostą"
   ID_VIEW_SPLIT      "Pakeičia polangių skirtuko poziciją tarp polangių"
   ID_VIEW_REFRESH     "Atnaujina langą"
   ID_EDIT_DELETE     "Šalina atranką"
diff --git a/programs/winecfg/Lt.rc b/programs/winecfg/Lt.rc
index 296390b..e31c2cb 100644
--- a/programs/winecfg/Lt.rc
+++ b/programs/winecfg/Lt.rc
@@ -111,7 +111,7 @@ END
 
 IDD_LOADORDER DIALOG DISCARDABLE 80, 90, 110, 92
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Edit Override"
+CAPTION "Redaguoti nustelbimą"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Įkėlimo tvarka ",IDC_STATIC,8,4,94,66
@@ -243,7 +243,7 @@ BEGIN
   IDS_DEFAULT_SETTINGS  "Numatytosios nuostatos"
   IDS_EXECUTABLE_FILTER  "Wine programos (*.exe,*.exe.so)\0*.exe;*.exe.so\0"
   IDS_USE_GLOBAL_SETTINGS "Naudoti globalias nuostatas"
-  IDS_SELECT_EXECUTABLE  "Pasirikite vykdomąjį failą"
+  IDS_SELECT_EXECUTABLE  "Pasirinkite vykdomąjį failą"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
diff --git a/programs/wineconsole/wineconsole_Lt.rc b/programs/wineconsole/wineconsole_Lt.rc
index 2e05466..311bb1f 100644
--- a/programs/wineconsole/wineconsole_Lt.rc
+++ b/programs/wineconsole/wineconsole_Lt.rc
@@ -26,7 +26,7 @@ LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE
 BEGIN
 IDS_EDIT,         "&Taisa"
-IDS_DEFAULT,        "Nustatyti &numatytasias"
+IDS_DEFAULT,        "Nustatyti &numatytąsias"
 IDS_PROPERTIES,      "&Savybės"
 IDS_MARK,         "&Žymėti"
 IDS_COPY,         "&Kopijuoti"
More information about the wine-cvs mailing list