Aurimas Fišeras : appwiz.cpl: Update Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Thu Jul 16 11:57:39 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: f220d1227ad4b010c7d25cd37575552b5f4aa0ab
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=f220d1227ad4b010c7d25cd37575552b5f4aa0ab

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Wed Jul 15 18:59:04 2009 +0300

appwiz.cpl: Update Lithuanian translation.

---

 dlls/appwiz.cpl/Lt.rc |  12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Lt.rc b/dlls/appwiz.cpl/Lt.rc
index 7ec2a13..88f491e 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Lt.rc
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Lt.rc
@@ -32,7 +32,7 @@ STRINGTABLE
  IDS_CPL_DESC, "Leidžia įdiegti naują programinę įrangą, ar pašalinti jau įdiegtą iš jūsų kompiuterio."
  IDS_TAB1_TITLE, "Programos"
 
-  IDS_UNINSTALL_FAILED, "Nepavyko įvykdyti programos pašalinimo komandos '%s'. Ar norite pašalinti programos šalinimo įrašą iš registro?"
+  IDS_UNINSTALL_FAILED, "Nepavyko įvykdyti programos pašalinimo komandos „%s“. Ar norite pašalinti programos šalinimo įrašą iš registro?"
  IDS_NOT_SPECIFIED, "Nenurodyta"
 
  IDS_COLUMN_NAME, "Vardas"
@@ -41,7 +41,7 @@ STRINGTABLE
  IDS_INSTALL_FILTER, "Diegimo programos\0*instal*.exe;*setup*.exe;*.msi\0Programos (*.exe)\0*.exe\0Visi failai (*.*)\0*.*\0\0"
 
  IDS_REMOVE, "Pa&šalinti..."
-  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Modify/Remove..."
+  IDS_MODIFY_REMOVE, "Pa&keisti/pašalinti..."
 }
 
 IDD_MAIN DIALOG 0, 0, 320, 220
@@ -49,14 +49,14 @@ STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMEN
 CAPTION "Įdiegti/Pašalinti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
- CONTROL "Norėdami įdiegti naują programą iš diskelio, kompaktinio disko ar standžiojo disko spauskite 'Įdiegti'.", 1000, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 7, 270, 20
+ CONTROL "Norėdami įdiegti naują programą iš diskelio, kompaktinio disko ar standžiojo disko spauskite „Įdiegti“.", 1000, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 7, 270, 20
 CONTROL "Į&diegti...", IDC_INSTALL, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 246, 26, 64, 14
 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 46, 303, 1
 CONTROL 2, 1001, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 7, 21, 20
- CONTROL "Ši programinė įranga gali būti automatiškai pašalinta. Norėdami pašalinti programą ar modifikuoti jos įdiegtus komponentus pažymėkite ją sąraše ir spauskite 'Įdiegti/Pašalinti'.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
+ CONTROL "Ši programinė įranga gali būti automatiškai pašalinta. Norėdami pašalinti programą ar modifikuoti jos įdiegtus komponentus pažymėkite ją sąraše ir spauskite „Pakeisti/pašalinti“.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
 CONTROL "", IDL_PROGRAMS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SORTASCENDING | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 90, 303, 100
 CONTROL "&Priežiūros informacija...", IDC_SUPPORT_INFO, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 84, 198, 84, 14
- CONTROL "&Modify...", IDC_MODIFY, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 172, 198, 68, 14
+ CONTROL "Pa&keisti...", IDC_MODIFY, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 172, 198, 68, 14
 CONTROL "Pa&šalinti...", IDC_ADDREMOVE, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 68, 14
 CONTROL 3, 1003, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 57, 21, 20
 }
@@ -67,7 +67,7 @@ CAPTION "Priežiūros informacija"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 CONTROL "Gerai", IDOK, "BUTTON", BS_DEFPUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 103, 116, 50, 14
- CONTROL "Ši informacija gali būti panaudota programos '%s' techninei priežiūrai gauti:", IDC_INFO_LABEL, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 9, 228, 19
+ CONTROL "Ši informacija gali būti panaudota programos „%s“ techninei priežiūrai gauti:", IDC_INFO_LABEL, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 9, 228, 19
 CONTROL "Leidėjas:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 30, 60, 8
 CONTROL "Versija:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 40, 60, 8
 CONTROL "Kontaktas:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 50, 60, 8
More information about the wine-cvs mailing list