Jeremy Newman : clean up HTML

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Tue Jul 28 12:14:08 CDT 2009


Module: website
Branch: master
Commit: ba985b68fb417487002c3c223d63966e374eba5a
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=ba985b68fb417487002c3c223d63966e374eba5a

Author: Jeremy Newman <jnewman at codeweavers.com>
Date:   Tue Jul 28 12:13:55 2009 -0500

clean up HTML

---

 news/pl/2009071701.xml |    8 ++++----
 1 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2009071701.xml b/news/pl/2009071701.xml
index 23ed12f..db743cf 100644
--- a/news/pl/2009071701.xml
+++ b/news/pl/2009071701.xml
@@ -2,15 +2,15 @@
 <date>Lipiec 17, 2009</date>
 <title>Wydano Wine 1.1.26</title>
 <body>
-<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.1.26 jest już dostępne.</p>
-<p> <a href="{$root}/announce/1.1.26">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<p>Wydanie rozwojowe Wine 1.1.26 jest już dostępne.</p>
+<p><a href="{$root}/announce/1.1.26">Co nowego</a> w tym wydaniu:</p>
 <ul>
   <li>Nadal więcej aktualizacji plików językowych.</li>
   <li>Szybsze rozciąganie bitmap używających XRender.</li>
   <li>Wsparcie dla Proxy w WinHTTP.</li>
   <li>Dużo więcej funkcji JScript.</li>
   <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
-</ul></p>
-<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.26.tar.bz2">już dostępne</a>.
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.26.tar.bz2">już dostępne</a>.
 Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list