Aurimas Fišeras : clock: Add Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Jun 24 09:22:58 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: c87200f6a74fb9fa4f7f726dc48bc6945b833795
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=c87200f6a74fb9fa4f7f726dc48bc6945b833795

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Sat Jun 13 10:45:07 2009 +0300

clock: Add Lithuanian translation.

---

 programs/clock/Lt.rc    |  79 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/clock/Makefile.in |  1 +
 2 files changed, 80 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/clock/Lt.rc b/programs/clock/Lt.rc
new file mode 100644
index 0000000..e516f4a
--- /dev/null
+++ b/programs/clock/Lt.rc
@@ -0,0 +1,79 @@
+/*
+ * Clock (Lithuanian resources)
+ *
+ * Copyright 2009 Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "clock_res.h"
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+MAIN_MENU MENU
+{
+ POPUP "&Savybės" {
+ MENUITEM "Ana&loginis", IDM_ANALOG
+ MENUITEM "Skai&tmeninis", IDM_DIGITAL
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "&Šriftas...", IDM_FONT
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "&Be lango antraštės juostos", IDM_NOTITLE
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "S&ekundės", IDM_SECONDS
+ MENUITEM "&Data", IDM_DATE
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "&Visada viršuje", IDM_ONTOP
+ }
+ POPUP "&Informacija" {
+ MENUITEM "&Licencija...", IDM_LICENSE
+ MENUITEM "JOKIŲ &GARANTIJŲ...", IDM_NOWARRANTY
+ MENUITEM "&Apie laikrodį...", IDM_ABOUT
+ }
+}
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+IDS_CLOCK, "Laikrodis"
+}
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LICENCIJA"
+IDS_LICENSE,
+"Ši programa yra laisva programinė įranga; galite ją platinti ir/ar \
+modifikuoti GNU laisvosios bendrosios viešosios licencijos (LGPL) \
+sąlygomis, kurios paskelbtos Laisvosios programinės įrangos fondo \
+(FSF); 2.1-osios arba (Jūsų pasirinkimu) bet kurios vėlesnės \
+licencijos versijos sąlygomis.\n\
+Ši programa yra platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ \
+GARANTIJŲ; net be numanomų PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKREČIAI \
+UŽDUOČIAI garantijų. Išsamią informaciją rasite GNU laisvojoje \
+bendrojoje viešojoje licencijoje.\n\
+Jūs turėjote gauti GNU laisvosios bendrosios viešosios licencijos \
+kopiją kartu su Wine; jei negavote, rašykite adresu \
+Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, \
+Boston, MA 02110-1301, USA."
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "JOKIŲ GARANTIJŲ"
+IDS_WARRANTY,
+"Ši programa yra platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ \
+GARANTIJŲ; net be numanomų PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKREČIAI \
+UŽDUOČIAI garantijų. Išsamią informaciją rasite GNU laisvojoje \
+bendrojoje viešojoje licencijoje."
+}
diff --git a/programs/clock/Makefile.in b/programs/clock/Makefile.in
index 36cd884..1667416 100644
--- a/programs/clock/Makefile.in
+++ b/programs/clock/Makefile.in
@@ -23,6 +23,7 @@ RC_SRCS = \
 	It.rc \
 	Ja.rc \
 	Ko.rc \
+	Lt.rc \
 	Nl.rc \
 	No.rc \
 	Pl.rc \
More information about the wine-cvs mailing list