Aurimas Fišeras : wldap32: Add Lithuanian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jun 29 09:17:38 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: a6c2cd7a43ef1716277bd4e56b6fb9b28d84c5d3
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=a6c2cd7a43ef1716277bd4e56b6fb9b28d84c5d3

Author: Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
Date:  Sat Jun 27 14:19:51 2009 +0300

wldap32: Add Lithuanian translation.

---

 dlls/wldap32/wldap32.rc  |  1 +
 dlls/wldap32/wldap32_Lt.rc | 128 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 129 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/wldap32/wldap32.rc b/dlls/wldap32/wldap32.rc
index 50f9562..b27d8cd 100644
--- a/dlls/wldap32/wldap32.rc
+++ b/dlls/wldap32/wldap32.rc
@@ -28,6 +28,7 @@
 #include "wldap32_Es.rc"
 #include "wldap32_Fr.rc"
 #include "wldap32_Ko.rc"
+#include "wldap32_Lt.rc"
 #include "wldap32_Nl.rc"
 #include "wldap32_No.rc"
 #include "wldap32_Pl.rc"
diff --git a/dlls/wldap32/wldap32_Lt.rc b/dlls/wldap32/wldap32_Lt.rc
new file mode 100644
index 0000000..f4b39ae
--- /dev/null
+++ b/dlls/wldap32/wldap32_Lt.rc
@@ -0,0 +1,128 @@
+/*
+ * Lithuanian resources for WLDAP32
+ *
+ * Copyright 2009 Aurimas Fišeras <aurimas at gmail.com>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  0 "Sėkmė"
+  1 "Operacijų klaida"
+  2 "Protokolo klaida"
+  3 "Viršytas skirtas laikas"
+  4 "Viršyta dydžio riba"
+  5 "Nelygu"
+  6 "Lygu"
+  7 "Tapatumo nustatymo metodas nerealizuotas"
+  8 "Reikalingas stiprus tapatumo nustatymas"
+  9 "Perdavimas (v2)"
+  10 "Perdavimas"
+  11 "Viršyta administravimo riba"
+  12 "Nepasiekiamas kritinis plėtinys"
+  13 "Reikalingas slaptumas"
+  14 ""
+  15 ""
+  16 "Nėra tokio atributo"
+  17 "Neapibrėžtas tipas"
+  18 "Netinkamas atitikimas"
+  19 "Ribojimų pažeidimas"
+  20 "Atributas ar reikšmė egzistuoja"
+  21 "Neteisinga sintaksė"
+  22 ""
+  23 ""
+  24 ""
+  25 ""
+  26 ""
+  27 ""
+  28 ""
+  29 ""
+  30 ""
+  31 ""
+  32 "Nėra tokio objekto"
+  33 "Alternatyviojo vardo problema"
+  34 "Neteisinga DN sintaksė"
+  35 "Objektas yra lapas"
+  36 "Alternatyviojo vardo reikšmės nustatymo problema"
+  37 ""
+  38 ""
+  39 ""
+  40 ""
+  41 ""
+  42 ""
+  43 ""
+  44 ""
+  45 ""
+  46 ""
+  47 ""
+  48 "Netinkamas tapatumo nustatymas"
+  49 "Neteisingi kredencialai"
+  50 "Nepakanka teisių"
+  51 "Užimtas"
+  52 "Nepasiekiamas"
+  53 "Nelinkęs aptarnauti"
+  54 "Aptiktas ciklas"
+  55 ""
+  56 ""
+  57 ""
+  58 ""
+  59 ""
+  60 "Trūksta rikiavimo valdiklio"
+  61 "Indekso rėžių klaida"
+  62 ""
+  63 ""
+  64 "Įvardijimo pažeidimas"
+  65 "Objekto klasės pažeidimas"
+  66 "Leistina tik su lapu"
+  67 "Neleistina su RDN"
+  68 "Jau yra"
+  69 "Negalimas objektų klasės modifikavimas"
+  70 "Rezultatai per dideli"
+  71 "Įtakoja daugelį DSA"
+  72 ""
+  73 ""
+  74 ""
+  75 ""
+  76 ""
+  77 ""
+  78 ""
+  79 ""
+  80 "Kita"
+  81 "Serveris nepasiekiamas"
+  82 "Vietinė klaida"
+  83 "Kodavimo klaida"
+  84 "Dekodavimo klaida"
+  85 "Baigėsi laikas"
+  86 "Nežinomas tapatumo nustatymas"
+  87 "Filtro klaida"
+  88 "Nutraukta naudotojo"
+  89 "Parametro klaida"
+  90 "Trūksta atminties"
+  91 "Nepavyko prisijungti prie LDAP serverio"
+  92 "Operacija nepalaikoma šioje LDAP protokolo versijoje"
+  93 "Nurodytas valdiklis nerastas pranešime"
+  94 "Pranešime nėra rezultato"
+  95 "Grąžinta daugiau rezultatų"
+  96 "Aptiktas ciklas apdorojant perdavimus"
+  97 "Viršyta perdavimo šuolių riba"
+}
+
+#pragma code_page(default)
More information about the wine-cvs mailing list