Alexandre Julliard : iphlpapi: Implemented GetUdpStatistics for Solaris.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Mar 6 09:49:30 CST 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 026491d8e55e37ed2603b918b6467c882c3628c5
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=026491d8e55e37ed2603b918b6467c882c3628c5

Author: Alexandre Julliard <julliard at winehq.org>
Date:  Thu Mar 5 19:30:07 2009 +0100

iphlpapi: Implemented GetUdpStatistics for Solaris.

---

 dlls/iphlpapi/ipstats.c |  25 +++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 25 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/iphlpapi/ipstats.c b/dlls/iphlpapi/ipstats.c
index 7db48c6..ad41e5c 100644
--- a/dlls/iphlpapi/ipstats.c
+++ b/dlls/iphlpapi/ipstats.c
@@ -765,6 +765,31 @@ DWORD WINAPI GetUdpStatistics(PMIB_UDPSTATS stats)
       ret = NO_ERROR;
     }
   }
+#elif defined(HAVE_LIBKSTAT)
+  {
+    static char udp[] = "udp";
+    kstat_ctl_t *kc;
+    kstat_t *ksp;
+    MIB_UDPTABLE *udp_table;
+
+    if ((kc = kstat_open()) &&
+      (ksp = kstat_lookup( kc, udp, 0, udp )) &&
+      kstat_read( kc, ksp, NULL ) != -1 &&
+      ksp->ks_type == KSTAT_TYPE_NAMED)
+    {
+      stats->dwInDatagrams = kstat_get_ui32( ksp, "inDatagrams" );
+      stats->dwNoPorts   = 0; /* FIXME */
+      stats->dwInErrors   = kstat_get_ui32( ksp, "inErrors" );
+      stats->dwOutDatagrams = kstat_get_ui32( ksp, "outDatagrams" );
+      if (!AllocateAndGetUdpTableFromStack( &udp_table, FALSE, GetProcessHeap(), 0 ))
+      {
+        stats->dwNumAddrs = udp_table->dwNumEntries;
+        HeapFree( GetProcessHeap(), 0, udp_table );
+      }
+      ret = NO_ERROR;
+    }
+    if (kc) kstat_close( kc );
+  }
 #elif defined(HAVE_SYS_SYSCTL_H) && defined(UDPCTL_STATS)
   {
     int mib[] = {CTL_NET, PF_INET, IPPROTO_UDP, UDPCTL_STATS};
More information about the wine-cvs mailing list