Huw Davies : gdi32/tests: Win9x's GetDIBits() sets biSizeImage to zero for BI_RGB dibs.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Mar 10 10:53:28 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 3d461dbe853db17db8b452471dd47d64de0f81ce
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=3d461dbe853db17db8b452471dd47d64de0f81ce

Author: Huw Davies <huw at codeweavers.com>
Date:  Mon Mar 9 17:03:40 2009 +0000

gdi32/tests: Win9x's GetDIBits() sets biSizeImage to zero for BI_RGB dibs.

---

 dlls/gdi32/tests/bitmap.c |  16 ++++++++++++----
 1 files changed, 12 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/dlls/gdi32/tests/bitmap.c b/dlls/gdi32/tests/bitmap.c
index f095d6a..ec466dd 100644
--- a/dlls/gdi32/tests/bitmap.c
+++ b/dlls/gdi32/tests/bitmap.c
@@ -1564,7 +1564,9 @@ static void test_GetDIBits(void)
   lines = GetDIBits(hdc, hbmp, 0, bm.bmHeight, buf, bi, DIB_RGB_COLORS);
   ok(lines == bm.bmHeight, "GetDIBits copied %d lines of %d, error %u\n",
    lines, bm.bmHeight, GetLastError());
-  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_1), "expected 16*4, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
+  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_1) ||
+    broken(bi->bmiHeader.biSizeImage == 0), /* win9x */
+    "expected 16*4, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
 
   /* the color table consists of black and white */
   ok(bi->bmiColors[0].rgbRed == 0 && bi->bmiColors[0].rgbGreen == 0 &&
@@ -1614,7 +1616,9 @@ static void test_GetDIBits(void)
   lines = GetDIBits(hdc, hbmp, 0, bm.bmHeight, buf, bi, DIB_RGB_COLORS);
   ok(lines == bm.bmHeight, "GetDIBits copied %d lines of %d, error %u\n",
    lines, bm.bmHeight, GetLastError());
-  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_24), "expected 16*16*3, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
+  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_24) ||
+    broken(bi->bmiHeader.biSizeImage == 0), /* win9x */
+    "expected 16*16*3, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
 
   /* the color table doesn't exist for 24-bit images */
   for (i = 0; i < 256; i++)
@@ -1675,7 +1679,9 @@ static void test_GetDIBits(void)
   lines = GetDIBits(hdc, hbmp, 0, bm.bmHeight, buf, bi, DIB_RGB_COLORS);
   ok(lines == bm.bmHeight, "GetDIBits copied %d lines of %d, error %u\n",
    lines, bm.bmHeight, GetLastError());
-  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_1), "expected 16*4, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
+  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_1) ||
+    broken(bi->bmiHeader.biSizeImage == 0), /* win9x */
+    "expected 16*4, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
 
   /* the color table consists of black and white */
   ok(bi->bmiColors[0].rgbRed == 0 && bi->bmiColors[0].rgbGreen == 0 &&
@@ -1726,7 +1732,9 @@ todo_wine
   lines = GetDIBits(hdc, hbmp, 0, bm.bmHeight, buf, bi, DIB_RGB_COLORS);
   ok(lines == bm.bmHeight, "GetDIBits copied %d lines of %d, error %u\n",
    lines, bm.bmHeight, GetLastError());
-  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_24), "expected 16*16*3, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
+  ok(bi->bmiHeader.biSizeImage == sizeof(dib_bits_24) ||
+    broken(bi->bmiHeader.biSizeImage == 0), /* win9x */
+    "expected 16*16*3, got %u\n", bi->bmiHeader.biSizeImage);
 
   /* the color table doesn't exist for 24-bit images */
   for (i = 0; i < 256; i++)
More information about the wine-cvs mailing list