Anders Jonsson : regedit: Update Swedish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed May 13 10:19:42 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: bfcda1f912f9dc1e4ba93de224dad24601283703
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=bfcda1f912f9dc1e4ba93de224dad24601283703

Author: Anders Jonsson <anders.jonsson at norsjonet.se>
Date:  Tue May 12 20:01:18 2009 +0200

regedit: Update Swedish translation.

---

 programs/regedit/Sv.rc |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/regedit/Sv.rc b/programs/regedit/Sv.rc
index b47b050..dd384d9 100644
--- a/programs/regedit/Sv.rc
+++ b/programs/regedit/Sv.rc
@@ -281,6 +281,7 @@ BEGIN
   ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Kopierar namnet på den valda nyckeln till utklipp"
   ID_EDIT_FIND      "Söker en textsträng i nyckel, värde eller data"
   ID_EDIT_FINDNEXT    "Söker nästa träff till texten specificerad i föregående sökning"
+  ID_EDIT_EXPORT     "Exporterar vald gren av registret till en textfil"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
More information about the wine-cvs mailing list