Łukasz Wojniłowicz : polish translation for release 1.1.22

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Tue May 26 12:22:44 CDT 2009


Module: website
Branch: master
Commit: 0257c2f89c6e888a53f086c24f03f0a74f9efae5
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=0257c2f89c6e888a53f086c24f03f0a74f9efae5

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:   Fri May 22 19:07:14 2009 +0200

polish translation for release 1.1.22

---

 news/pl/2009052201.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2009052201.xml b/news/pl/2009052201.xml
new file mode 100644
index 0000000..9a3a583
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2009052201.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Maj 22, 2009</date>
+<title>Wydano Wine 1.1.22</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.1.22 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.1.22">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Więcej usprawnień dla OLE kopiuj/wklej.</li>
+  <li>Początki obsługi wyjątków dla x86_64.</li>
+  <li>Poprawki dla blokady Direct3D.</li>
+  <li>Usprawnienia dla shaderów ARB.</li>
+  <li>Lepsze wsparcie dla formatu pikseli OpenGL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.22.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list