Anders Jonsson : xcopy: Add Swedish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Aug 16 12:24:55 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 4c3bd79ecf6593d88f2b3cef46d7d981c061068c
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=4c3bd79ecf6593d88f2b3cef46d7d981c061068c

Author: Anders Jonsson <anders.jonsson at norsjonet.se>
Date:  Mon Aug 9 15:12:17 2010 +0200

xcopy: Add Swedish translation.

---

 programs/xcopy/Makefile.in |  1 +
 programs/xcopy/Sv.rc    |  82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 83 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/xcopy/Makefile.in b/programs/xcopy/Makefile.in
index 42bbb1a..ea76a16 100644
--- a/programs/xcopy/Makefile.in
+++ b/programs/xcopy/Makefile.in
@@ -28,6 +28,7 @@ RC_SRCS = \
 	Ro.rc \
 	Ru.rc \
 	Si.rc \
+	Sv.rc \
 	Uk.rc
 
 @MAKE_PROG_RULES@
diff --git a/programs/xcopy/Sv.rc b/programs/xcopy/Sv.rc
new file mode 100644
index 0000000..e12e754
--- /dev/null
+++ b/programs/xcopy/Sv.rc
@@ -0,0 +1,82 @@
+/*
+ * XCOPY - Wine-compatible xcopy program
+ * Swedish language support
+ *
+ * Copyright (C) 2010 Anders Jonsson
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "xcopy.h"
+
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+{
+  STRING_INVPARMS, "Ogiltigt antal parametrar - Använd xcopy /? för hjälp\n"
+  STRING_INVPARM, "Ogiltig parameter '%s' - Använd xcopy /? för hjälp\n"
+  STRING_PAUSE,  "Tryck <enter> för att börja kopiera\n"
+  STRING_SIMCOPY, "%d fil(er) skulle kopieras\n"
+  STRING_COPY,   "%d fil(er) kopierade\n"
+  STRING_QISDIR,  "Är '%s' ett filnamn eller en katalog\n" \
+           "på målet?\n" \
+           "(F - Fil, K - Katalog)\n"
+  STRING_SRCPROMPT,"%s? (Ja|Nej)\n"
+  STRING_OVERWRITE,"Skriv över %s? (Ja|Nej|Alla)\n"
+  STRING_COPYFAIL, "Kunde inte kopiera '%s' till '%s'; misslyckades med r/c %d\n"
+  STRING_OPENFAIL, "Kunde inte öppna '%s'\n"
+  STRING_READFAIL, "Kunde inte läsa '%s'\n"
+  STRING_YES_CHAR, "J"
+  STRING_NO_CHAR, "N"
+  STRING_ALL_CHAR, "A"
+  STRING_FILE_CHAR,"F"
+  STRING_DIR_CHAR, "K"
+
+  STRING_HELP,
+"XCOPY - Kopierar källfiler eller katalogträd till ett mål\n\
+\n\
+Syntax:\n\
+XCOPY källa [dest] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
+\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
+\n\
+Där:\n\
+\n\
+[/I] Antag att målet är en katalog om målet inte existerar och \n\
+\   två eller fler filer kopieras\n\
+[/S] Kopiera kataloger och underkataloger\n\
+[/E] Kopiera kataloger och underkataloger, inklusive tomma sådana\n\
+[/Q] Tyst läge: Lista inte filnamn under kopiering\n\
+[/F] Visa fulla käll- och målnamn under kopiering\n\
+[/L] Simulerar operationen och visar namn som skulle kopieras\n\
+[/W] Frågar innan kopieringen påbörjas\n\
+[/T] Skapar tom katalogstruktur men kopierar inga filer\n\
+[/Y] Fråga inte när filer skrivs över\n\
+[/-Y] Fråga innan filer skrivs över\n\
+[/P] Fråga för varje källfil som kopieras.\n\
+[/N] Kopiera som korta filnamn\n\
+[/U] Kopiera enbart filer som redan existerar i destinationskatalogen\n\
+[/R] Skriv över skrivskyddade filer\n\
+[/H] Inkludera gömda filer och systemfiler i kopian\n\
+[/C] Fortsätt även om ett fel uppstår under kopieringen\n\
+[/A] Kopiera enbart filer markerade som arkiv\n\
+[/M] Kopiera enbart filer markerade som arkiv, ta bort\n\
+\   markeringen\n\
+[/D | /D:m-d-y] Kopiera nya filer eller de ändrade efter angivet datum.\n\
+\t\tOm inget datum angivits utförs endast kopiering om målet är\n\
+\t\täldre än källan\n\n"
+
+}
More information about the wine-cvs mailing list