Michael Stefaniuc : uninstaller: Update the Czech translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jul 12 13:04:30 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 509e35d05fd099f1a5720095758ea635cdd2681b
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=509e35d05fd099f1a5720095758ea635cdd2681b

Author: Michael Stefaniuc <mstefani at redhat.de>
Date:  Mon Jul 12 16:43:54 2010 +0200

uninstaller: Update the Czech translation.

Translation by Radek Vokal.

---

 programs/uninstaller/Cs.rc |  9 ++++-----
 1 files changed, 4 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/programs/uninstaller/Cs.rc b/programs/uninstaller/Cs.rc
index ed73cd3..f6ee8cc 100644
--- a/programs/uninstaller/Cs.rc
+++ b/programs/uninstaller/Cs.rc
@@ -1,5 +1,4 @@
-/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
- *
+/*
 * Uninstaller (Czech Resources)
 *
 *
@@ -22,9 +21,9 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-/* Czech strings in CP1250 */
-
+#pragma code_page(65001)
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE {
-   IDS_APPNAME, "Deinstalátor"
+  IDS_APPNAME, "Deinstalátor"
+  IDS_UNINSTALLFAILED, "Spuštění příkazu %s selhalo, možná příčína je chybějící aplikace.\nPřejete si odstranit instalační záznam z registru?"
 }
More information about the wine-cvs mailing list