Alexander Nicolaysen Sørnes : winecfg: Update Norwegian Bokmål translation .

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jul 13 14:05:32 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 05cb1cd2e9da2a42a0b3e500cd2b1fe68d6abf0e
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=05cb1cd2e9da2a42a0b3e500cd2b1fe68d6abf0e

Author: Alexander Nicolaysen Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Tue Jul 13 13:50:08 2010 +0200

winecfg: Update Norwegian Bokmål translation.

---

 programs/winecfg/No.rc |  10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/No.rc b/programs/winecfg/No.rc
index 2e7e83b..5780392 100644
--- a/programs/winecfg/No.rc
+++ b/programs/winecfg/No.rc
@@ -2,7 +2,7 @@
 * WineCfg resources
 * Norwegian Bokmål Language Support
 *
- * Copyright 2005-2009 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2010 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -59,7 +59,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Programminnstillinger ",IDC_STATIC, 8,4,244,210
   LTEXT      "Wine kan etterligne forskjellige Windows-versjoner for hvert program. Denne fanen er koblet med bibliotek- og grafikkfanene, sånn at du kan endre innstillinger for hele systemet eller enkelte programmer der også.",
-          IDC_STATIC,15,20,227,30
+          IDC_STATIC,15,20,229,30
   CONTROL     "Programmer",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
           15,50,230,120
   PUSHBUTTON	  "Legg til progr&am...",IDC_APP_ADDAPP, 90,174,75,14
@@ -141,7 +141,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Stasjonkartlegging ",IDC_STATIC,8,4,244,195
-  LTEXT      "Failed to connect to the mount manager, the drive configuration cannot be edited.", IDC_STATIC_MOUNTMGR_ERROR, 15,30,190,76
+  LTEXT      "Klarte ikke koble til monteringsbehandleren; diskstasjonene kan derfor ikke redigeres.", IDC_STATIC_MOUNTMGR_ERROR, 15,30,190,76
   CONTROL     "Listevisning",IDC_LIST_DRIVES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_ALIGNLEFT |
           LVS_SINGLESEL | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15,18,232,76
   PUSHBUTTON   "&Legg til...",IDC_BUTTON_ADD,15,98,45,14
@@ -157,7 +157,7 @@ BEGIN
   COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,41,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
   PUSHBUTTON   "Avan&sert visning",IDC_BUTTON_SHOW_HIDE_ADVANCED,186,135,60,13
-  LTEXT      "De&vice:",IDC_STATIC_DEVICE,15,153,26,9
+  LTEXT      "En&het:",IDC_STATIC_DEVICE,15,153,26,9
   EDITTEXT    IDC_EDIT_DEVICE,41,150,160,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON   "&Bla...",IDC_BUTTON_BROWSE_DEVICE,206,150,40,13
 
@@ -232,7 +232,7 @@ BEGIN
   IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Oppsett av Wine for «%s»"
   IDS_THEMEFILE      "Temafiler (*.msstyles; *.theme)"
   IDS_THEMEFILE_SELECT  "Velg en temafil"
-  IDS_AUDIO_MISSING    "Ingen lyddriver er oppgitt i registeret.\n\nEn anbefalt driver er valgt for deg;\nbruk den eller velg en annen,\n\nog trykk «Bruk» for at endringene skal tre i kraft."
+  IDS_AUDIO_MISSING    "Ingen lyddriver er oppgitt i registeret.\n\nEn anbefalt driver er valgt for deg;\nbruk den eller velg en annen,\nog trykk «Bruk» for at endringene skal tre i kraft."
   IDS_SHELL_FOLDER    "Mappe"
   IDS_LINKS_TO      "Peker til"
 END
More information about the wine-cvs mailing list