Paul Vriens : msi: Add the Serbian (Cyrillic) translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jul 20 11:20:33 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: f2135efe4823dd5a035526fcc5e400b6046d04a1
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=f2135efe4823dd5a035526fcc5e400b6046d04a1

Author: Paul Vriens <Paul.Vriens.Wine at gmail.com>
Date:  Tue Jul 20 11:11:54 2010 +0200

msi: Add the Serbian (Cyrillic) translation.

Translation by Nenad Vujic <nesa24casa at gmail.com>

---

 dlls/msi/msi_Sr.rc |  41 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 41 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/msi/msi_Sr.rc b/dlls/msi/msi_Sr.rc
index 854b811..552aec8 100644
--- a/dlls/msi/msi_Sr.rc
+++ b/dlls/msi/msi_Sr.rc
@@ -63,3 +63,44 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 	14 "dodatak sa:"
 	15 "izaberite koji folder sadrži %s"
 }
+
+LANGUAGE LANG_SERBIAN, SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+	4 "Инсталација не може бити отворена. Молимо проверите дестинацију фајла и покушајте поново."
+	5 "путања %s није нађена"
+	9 "Убаците диск %s"
+	10 "Виндовс Инсталација програма %s\n\n" \
+    "Сврха:\n" \
+    "msiexec команда {тражени параметар} [опциони параметар]\n\n" \
+    "Инсталација производа:\n" \
+    "\t/i {пакет|код} [својина]\n" \
+    "\t/package {пакет|код} [својина]\n" \
+    "\t/a пакет [svojina]\n" \
+    "Поправак инсталације:\n" \
+    "\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {пакет|код}\n" \
+    "Брисање програма:\n" \
+    "\t/uninstall {пакет|код} [svojina]\n" \
+    "\t/x {пакет|код} [својина]\n" \
+    "Реклама програма:\n" \
+    "\t/j[u|m] пакет [/t transform] [/g languageid]\n" \
+    "Примени печ:\n" \
+    "\t/p печпакет [својина]\n" \
+    "\t/p печпакет /a пакет [својина]\n" \
+    "Известај и Изглед Модификатора за команде изнад:\n" \
+    "\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] извештај\n" \
+    "\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n" \
+    "Регистрација МСИ Сервиса:\n" \
+    "\t/y\n" \
+    "Уклањање МСИ Сервиса:\n" \
+    "\t/z\n" \
+    "Прикажи ову Помоћ:\n" \
+    "\t/help\n" \
+    "\t/?\n"
+	11 "Унесите који фолдер садржи %s"
+	12 "Инсталација недостаје"
+	13 "Мрежни драјв недостаје"
+	14 "Додатак са:"
+	15 "Изаберите који фолдер садржи %s"
+}
More information about the wine-cvs mailing list