Igor Paliychuk : start: Add Ukrainian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jul 26 13:22:27 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: f784998bfab11725121602a25bf0e31886d69588
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=f784998bfab11725121602a25bf0e31886d69588

Author: Igor Paliychuk <Igor-hkr at mail.ru>
Date:  Fri Jul 23 21:48:43 2010 +0300

start: Add Ukrainian translation.

---

 programs/start/Makefile.in |  3 +-
 programs/start/Uk.rc    |  74 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 76 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/programs/start/Makefile.in b/programs/start/Makefile.in
index e3ceade..fc3b54e 100644
--- a/programs/start/Makefile.in
+++ b/programs/start/Makefile.in
@@ -27,6 +27,7 @@ RC_SRCS = \
 	Ro.rc \
 	Ru.rc \
 	Si.rc \
-	Tr.rc
+	Tr.rc \
+	Uk.rc
 
 @MAKE_PROG_RULES@
diff --git a/programs/start/Uk.rc b/programs/start/Uk.rc
new file mode 100644
index 0000000..c42d877
--- /dev/null
+++ b/programs/start/Uk.rc
@@ -0,0 +1,74 @@
+/*
+ * Start
+ * Ukrainian Language Support
+ *
+ * Copyright 2003 Dan Kegel
+ * Copyright 2010 Igor Paliychuk
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "resources.h"
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+STRING_USAGE, "Запустити програму чи відкрити документ в програмі, яка\n\
+зазвичай використовується для файлів з цим розширенням.\n\
+Використання:\n\
+start [опції] ім'я_файлу_програми [...]\n\
+start [опції] ім'я_файлу_документу\n\
+\n\
+Опції:\n\
+/M[inimized] Запустити програму згорнутою.\n\
+/MAX[imized] Запустити програму на весь екран.\n\
+/R[estored] Запустити програму зі звичайним розміром вікна.\n\
+/W[ait]   Очікувати завершення запущеної програми і вийти з кодом її виходу.\n\
+/Unix    Сприймати шлях до документу записаним в Unix-форматі.\n\
+/ProgIDOpen Відкрити документ, використовуючи зазначений progID.\n\
+/L      Показати ліцензію кінцевого користувача.\n\
+\n\
+start.exe версія 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel\n\
+Start надається БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ; для подробиць запустіть з опцією /L.\n\
+Це є вільне ПЗ, ви можете розповсюджувати його згідно\n\
+певних умов; запустіть 'start /L' для подробиць.\n\
+"
+
+STRING_LICENSE, "start.exe версія 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel\n\
+Ця програма є вільним ПЗ; ви можете поширювати її та/або\n\
+змінювати згідно умов GNU Lesser General Public License,\n\
+яка опублікована Free Software Foundation; версії 2.1\n\
+Ліцензії, чи (на ваш розсуд) новішої версії.\n\
+\n\
+Ця програма розповсюджується з надією, що буде корисною,\n\
+але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ; навіть без непрямих гарантій щодо\n\
+ПРОДАЖУ чи ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ. Дивіться GNU\n\
+Lesser General Public License для детальної інформації.\n\
+\n\
+Ви повинні були отримати копію GNU Lesser General Public License\n\
+разом з програмою; якщо ні, напишіть до Free Software\n\
+Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n\
+\n\
+Ліцензійна інформація знаходитьься в файлі COPYING.LIB.\n\
+"
+
+STRING_EXECFAIL, "Програма не може бути запущена або немає асоційованих з типом даного документа додатків.\nВиклик ShellExecuteEx провалився"
+
+STRING_UNIXFAIL "Неможливо перетворити ім'я файлу UNIX в ім'я файлу DOS."
+}
More information about the wine-cvs mailing list