Paul Vriens : wineconsole: Add Danish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jun 1 12:12:43 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: d01da5f33ad81fbdc989a84f9c31da647a0abb62
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=d01da5f33ad81fbdc989a84f9c31da647a0abb62

Author: Paul Vriens <Paul.Vriens.Wine at gmail.com>
Date:  Tue Jun 1 09:52:43 2010 +0200

wineconsole: Add Danish translation.

Translation by Thomas Larsen <sikker2004 at yahoo.com>

---

 programs/wineconsole/Makefile.in    |  1 +
 programs/wineconsole/wineconsole_Da.rc | 137 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 138 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/wineconsole/Makefile.in b/programs/wineconsole/Makefile.in
index 1763b18..e2ac735 100644
--- a/programs/wineconsole/Makefile.in
+++ b/programs/wineconsole/Makefile.in
@@ -17,6 +17,7 @@ C_SRCS = \
 
 RC_SRCS = \
 	wineconsole_Cs.rc \
+	wineconsole_Da.rc \
 	wineconsole_De.rc \
 	wineconsole_En.rc \
 	wineconsole_Eo.rc \
diff --git a/programs/wineconsole/wineconsole_Da.rc b/programs/wineconsole/wineconsole_Da.rc
new file mode 100644
index 0000000..dc3833d
--- /dev/null
+++ b/programs/wineconsole/wineconsole_Da.rc
@@ -0,0 +1,137 @@
+/*
+ * Copyright 2010 Thomas Larsen
+ *        Paul Vriens
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "wineconsole_res.h"
+
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+IDS_EDIT,		"&Rediger"
+IDS_DEFAULT,		"Sæt &Standarder "
+IDS_PROPERTIES,		"&Egenskaber"
+IDS_MARK,		"&Marker"
+IDS_COPY,		"&Kopier"
+IDS_PASTE,		"&Indsæt"
+IDS_SELECTALL,		"&Vælg Alt"
+IDS_SCROLL,		"&Rul"
+IDS_SEARCH,		"&Søg"
+IDS_FNT_DISPLAY,	"Hvert tegn er %ld pixel bred og %ld pixel høj"
+IDS_FNT_PREVIEW,	"Dette er en test"
+IDS_DLG_TIT_DEFAULT,  "Setup - Standardindstillinger"
+IDS_DLG_TIT_CURRENT,  "Setup - Aktuelle indstillinger"
+IDS_DLG_TIT_ERROR,	"Konfiguration fejl"
+IDS_DLG_ERR_SBWINSIZE,	"Skærm buffer størrelsen, skal være større eller lig med vinduet"
+
+IDS_CMD_INVALID_EVENT_ID  "wineconsole: Kunne ikke fortolke begivenheds id\n"
+IDS_CMD_INVALID_BACKEND  "wineconsole: Ugyldig backend\n"
+IDS_CMD_INVALID_OPTION   "wineconsole: Ukendt kommandolinje valg\n"
+IDS_CMD_ABOUT       "Starter et program i en Wine konsol\n"
+IDS_CMD_LAUNCH_FAILED   "wineconsole: Start af programmet %s mislykkedet.\n"
+
+IDS_USAGE_HEADER      "\nBrug:\n wineconsole [tilvalg] <kommando>\n\nValg:\n"
+IDS_USAGE_BACKEND     " --backend={user|curses} Vælges user vil det frembringe et nyt vindue. Vælges curses\n"\
+              "             vil det prøve at ændre det nuværende terminal vindue til en Wine Konsol\n"
+IDS_USAGE_COMMAND     " <kommando>       Wine program der skal kører i konsollen\n"
+IDS_USAGE_FOOTER      "\nEksempel:\n wineconsole cmd\nStarter Wine kommandoprompten i en Wine konsol\n\n"
+
+END
+
+IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Valg"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+	GROUPBOX "Markør størrelse", -1, 10, 11, 60, 44, BS_GROUPBOX
+	AUTORADIOBUTTON "&Små", IDC_OPT_CURSOR_SMALL, 14, 23, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "&Medium", IDC_OPT_CURSOR_MEDIUM, 14, 33, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "S&tore", IDC_OPT_CURSOR_LARGE, 14, 43, 44, 10, WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Control", -1, 75, 11, 125, 44, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "Popup menu", -1, 79, 23, 40, 10
+	AUTOCHECKBOX "&Control", IDC_OPT_CONF_CTRL, 129, 23, 60, 10, WS_TABSTOP
+	AUTOCHECKBOX "S&hift", IDC_OPT_CONF_SHIFT, 129, 33, 60, 10, WS_TABSTOP
+	LTEXT "Hurtig rediger", -1, 79, 43, 50, 10
+	AUTOCHECKBOX "&Aktiver", IDC_OPT_QUICK_EDIT, 129, 43, 60, 10, WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Kommando historik", -1, 10, 57, 190, 35, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "A&ntal af genkaldte kommandoer:", -1, 14, 67, 78, 18
+	EDITTEXT IDC_OPT_HIST_SIZE, 92, 69, 31, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_OPT_HIST_SIZE_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+	AUTOCHECKBOX "&Fjern dubletter", IDC_OPT_HIST_NODOUBLE, 130, 67, 50, 18, WS_TABSTOP|BS_MULTILINE
+}
+
+IDD_FONT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Skrifttype"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+	LTEXT "&Skrifttype", -1, 5, 5, 24, 8
+	LISTBOX IDC_FNT_LIST_FONT, 5, 18, 90, 42, LBS_SORT|WS_VSCROLL
+	LTEXT "&Farve", -1, 100, 5, 50, 8
+	CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_FG, "WineConColorPreview", 0L, 100, 18, 48, 16
+	CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_BK, "WineConColorPreview", 0L, 100, 40, 48, 16
+	LTEXT "S&tørrelse", -1, 158, 5, 40, 8
+	LISTBOX IDC_FNT_LIST_SIZE, 158, 18, 40, 60, WS_VSCROLL
+	CONTROL "", IDC_FNT_PREVIEW, "WineConFontPreview", 0L, 5, 60, 109, 40
+	LTEXT "", IDC_FNT_FONT_INFO, 128, 76, 80, 18
+}
+
+IDD_CONFIG DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfiguration"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+	GROUPBOX "Buffer zone", -1, 10, 11, 100, 42, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "&Bredde:", -1, 14, 25, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_SB_WIDTH, 68, 23, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_SB_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+	LTEXT "&Højde:", -1, 14, 39, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_SB_HEIGHT, 68, 37, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_SB_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+
+	GROUPBOX "Vindue størrelse", -1, 10, 55, 100, 42
+	LTEXT "B&redde:", -1, 14, 69, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_WIDTH, 68, 67, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+	LTEXT "H&øjde:", -1, 14, 83, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_HEIGHT, 68, 81, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
+
+	GROUPBOX "Afslutning af program", -1, 115, 11, 80, 42, BS_GROUPBOX
+	AUTOCHECKBOX "&Luk konsol", IDC_CNF_CLOSE_EXIT, 119, 25, 72, 20, WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Version", -1, 115, 55, 80, 42
+	COMBOBOX IDC_CNF_EDITION_MODE, 119, 69, 72, 20, CBS_DROPDOWNLIST|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+}
+
+IDD_SAVE_SETTINGS DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 170, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Konsol parametre"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+	GROUPBOX "", -1, 10, 10, 150, 31, BS_GROUPBOX
+	AUTORADIOBUTTON "Bevar disse indstillinger til senere sessioner", IDC_SAV_SAVE, 14, 15, 140, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "Rediger kun nuværende session", IDC_SAV_SESSION, 14, 27, 140, 10, WS_TABSTOP
+
+	PUSHBUTTON "OK", IDOK, 35, 45, 35, 12
+	PUSHBUTTON "Annuller", IDCANCEL, 80, 45, 35, 12
+}
More information about the wine-cvs mailing list