Paul Vriens : shell32: Update the Danish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Jun 9 13:38:14 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: a60131e126a369ef033c31e07b711ac4bb3933d2
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=a60131e126a369ef033c31e07b711ac4bb3933d2

Author: Paul Vriens <Paul.Vriens.Wine at gmail.com>
Date:  Wed Jun 9 15:30:30 2010 +0200

shell32: Update the Danish translation.

---

 dlls/shell32/shell32_Da.rc |  82 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 41 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/dlls/shell32/shell32_Da.rc b/dlls/shell32/shell32_Da.rc
index 424ed84..2700213 100644
--- a/dlls/shell32/shell32_Da.rc
+++ b/dlls/shell32/shell32_Da.rc
@@ -39,7 +39,7 @@ MENU_002 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-     POPUP "&View"
+     POPUP "&Vis"
      BEGIN
       MENUITEM "&Store Ikoner",  FCIDM_SHVIEW_BIGICON
       MENUITEM "S&må Ikoner",   FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
@@ -47,26 +47,26 @@ BEGIN
       MENUITEM "&Detaljer",    FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
      END
      MENUITEM SEPARATOR
-     POPUP "Arrangér &Ikoner"
+     POPUP "Sortere &Ikoner"
      BEGIN
-      MENUITEM "efter &navn",    0x30  /* column 0 */
-      MENUITEM "efter &type",    0x32  /* column 2 */
-      MENUITEM "efter &størrelse",    0x31  /* ... */
-      MENUITEM "efter &dato",    0x33
+      MENUITEM "Efter &Navn",     0x30  /* column 0 */
+      MENUITEM "Efter &Type",     0x32  /* column 2 */
+      MENUITEM "Efter &Størrelse",  0x31  /* ... */
+      MENUITEM "Efter &Ændringsdato", 0x33
       MENUITEM SEPARATOR
-      MENUITEM "&Autoarrangér",  FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
+      MENUITEM "&Arranger Automatisk", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
      END
-     MENUITEM "Opstil ikoner",   FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
+     MENUITEM "A&rranger ikoner i forhold til gitter", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
      MENUITEM SEPARATOR
      MENUITEM "Opdater",      FCIDM_SHVIEW_REFRESH
      MENUITEM SEPARATOR
      MENUITEM "Indsæt",      FCIDM_SHVIEW_INSERT
      MENUITEM "Indsæt som genvej", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
      MENUITEM SEPARATOR
-     POPUP "New"
+     POPUP "Ny"
      BEGIN
-      MENUITEM "Ny &folder",   FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER
-      MENUITEM "Ny &genvej",   FCIDM_SHVIEW_NEWLINK
+      MENUITEM "&Mappe",   FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER
+      MENUITEM "&Genvej",   FCIDM_SHVIEW_NEWLINK
       MENUITEM SEPARATOR
      END
      MENUITEM SEPARATOR
@@ -104,7 +104,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "E&xit", IDM_CPANEL_EXIT
   END
 
-  POPUP "&View"
+  POPUP "&Vis"
   BEGIN
     MENUITEM "&Store Ikoner", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
     MENUITEM "S&må Ikoner", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
@@ -112,15 +112,15 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Detaljer", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
   END
 
-  POPUP "&Help"
+  POPUP "&Hjælp"
   BEGIN
-    MENUITEM "&About Control Panel...", IDM_CPANEL_ABOUT
+    MENUITEM "&Om Kontrolpanelet...", IDM_CPANEL_ABOUT
   END
 END
 
 SHBRSFORFOLDER_MSGBOX DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 188, 192
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_3DLOOK
-CAPTION "Vælg folder"
+CAPTION "Søg efter mappe"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -185,8 +185,8 @@ CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
- LTEXT "Skriv navnet på et Program, Mappe, Document eller Internet Ressource, for at få Wine til at åbne det.", 12289, 36, 11, 182, 18
- LTEXT "&Åben:", 12305, 7, 39, 24, 10
+ LTEXT "Skriv navnet på et program, en mappe, et dokument eller Internet ressource, og Wine åbner det for dig.", 12289, 36, 11, 182, 18
+ LTEXT "&Åbn:", 12305, 7, 39, 24, 10
 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Annuller", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -217,7 +217,7 @@ STRINGTABLE
     /* special folders */
     IDS_DESKTOP       "Skrivebord"
     IDS_MYCOMPUTER     "Min Computer"
-    IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Skraldespand"
+    IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Papirkurven"
 	IDS_CONTROLPANEL	"Control Panel"
 
     /* context menus */
@@ -228,23 +228,23 @@ STRINGTABLE
     IDS_SELECT       "Vælg"
     IDS_OPEN        "Åben"
 
-    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Kan ikke lave ny folder: Ingen rettigheder."
-    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Error during creation of a new folder"
-    IDS_DELETEITEM_CAPTION "Confirm file deletion"
-    IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Confirm folder deletion"
-    IDS_DELETEITEM_TEXT "Er du sikker på at du vil slette '%1'?"
-    IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Er du sikker på at du vil slette disse %1 filer?"
-    IDS_DELETESELECTED_TEXT "Er du sikker på at du vil slette de markede filer?"
-    IDS_TRASHITEM_TEXT "Er du sikker på at du vil smide '%1' i skraldespanden?"
-    IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Er du sikker på at du vil smide '%1' og al dens indhold ned i skraldespanden?"
-    IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Er du sikker på at du vil smide disse %1 filer ned i skraldespanden?"
-    IDS_CANTTRASH_TEXT "filen '%1' kan ikke smides i skraldespanden. Vil du slette den istedet for?"
-    IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Folderen har allerede en fil kaldt '%1'.\n\nVil du overskrive den?"
-    IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirm file overwrite"
-    IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Denne folder har allerede en folder med navnet '%1'.\n\n"\
-      "Hvis filerne i destination folderen har de samme navne som filerne i den\n"\
-      "markerede folder vil de blive overskrevet. Vil du stadig rykke eller kopiere\n"\
-      "denne folder?"
+    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Kunne ikke oprette en ny mappe: Adgang nægtet."
+    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Fejl ved oprettelse af ny mappe"
+    IDS_DELETEITEM_CAPTION "Bekræft sletning af fil"
+    IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Bekræft sletning af mappe"
+    IDS_DELETEITEM_TEXT "Er du sikker på du vil slette '%1'?"
+    IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Er du sikker på du vil slette disse %1 filer?"
+    IDS_DELETESELECTED_TEXT "Er du sikker på du vil slette de(n) valgte fil(er)?"
+    IDS_TRASHITEM_TEXT "Er du sikker på at du vil sende '%1' til papirkurven?"
+    IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Er du sikker på at du vil sende '%1' og alt dens indhold til papirkurven?"
+    IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Er du sikker på at du vil sende disse %1 filer til papirkurven?"
+    IDS_CANTTRASH_TEXT "Filen '%1' kunne ikke sendes til papirkurven. Ønsker du at slette den permanent istedet for?"
+    IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Denne mappe indeholder allerede en fil kaldet '%1'.\n\nVil du overskrive den?"
+    IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Bekræft overskrivning af fil"
+    IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Denne mappe indeholder allerede en mappe med navnet '%1'.\n\n"\
+      "Hvis filerne i destinationsmappen har de samme navne som filerne i\n"\
+      "den markerede mappe, vil de blive erstattet. Ønsker du stadig at flytte eller kopiere\n"\
+      "mappen?"
 
     /* message box strings */
     IDS_RESTART_TITLE    "Genstart"
@@ -278,18 +278,18 @@ STRINGTABLE
     IDS_COOKIES         "Cookies"
     IDS_HISTORY         "Lokale indstillinger\\History"
     IDS_PROGRAM_FILES      "Program Files"
-    IDS_MYPICTURES       "My Pictures"
-    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON  "Programmer\\Common Files"
+    IDS_MYPICTURES       "Mine Billeder"
+    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON  "Programmer\Fælles Filer"
     IDS_COMMON_DOCUMENTS    "Documenter"
-    IDS_ADMINTOOLS       "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
+    IDS_ADMINTOOLS       "Start Menu\Programmer\Administrative Værktøjer"
     IDS_COMMON_MUSIC      "Dokumenter\\Min Musik"
     IDS_COMMON_PICTURES     "Dokumenter\\Mine Billeder"
     IDS_COMMON_VIDEO      "Dokumenter\\Mine Film"
-    IDS_CDBURN_AREA       "Lokale indstillinger\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
+    IDS_CDBURN_AREA       "Lokale indstillinger\Applikations Data\Microsoft\CD Brændning"
 
-    IDS_NEWFOLDER      "Ny Folder"
+    IDS_NEWFOLDER        "Ny Mappe"
 
-    IDS_CPANEL_TITLE      "Wine Control Panel"
+    IDS_CPANEL_TITLE      "Wine Kontrolpanel"
     IDS_CPANEL_NAME       "Name"
     IDS_CPANEL_DESCRIPTION   "Description"
 
More information about the wine-cvs mailing list