Sven Baars : cmd: Update Dutch translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jun 22 10:49:32 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 1f8225c99d7ea66ffddea0a6aa1b21b5da438041
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=1f8225c99d7ea66ffddea0a6aa1b21b5da438041

Author: Sven Baars <sven.wine at gmail.com>
Date:   Mon Jun 21 21:50:10 2010 +0200

cmd: Update Dutch translation.

---

 programs/cmd/Nl.rc |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/programs/cmd/Nl.rc b/programs/cmd/Nl.rc
index 79a14e4..ab6c10d 100644
--- a/programs/cmd/Nl.rc
+++ b/programs/cmd/Nl.rc
@@ -120,8 +120,8 @@ DOS-schijven bevinden.\n"
   WCMD_PATH,
 "PATH toon of wijzigt het zoekpad van cmd.\n\
 \n\
-De opdracht PATH toont het huidige zoekpad (de beginwaarde wordt in\n\
-het bestand genaamd wine.conf toegekend). Om het zoekpad te wijzigen laat\n\
+De opdracht PATH toont het huidige zoekpad (de beginwaarde wordt uit\n\
+het register gehaald). Om het zoekpad te wijzigen laat\n\
 u de PATH opdracht volgen door de nieuwe waarde.\n\
 \n\
 Het is ook mogelijk om het zoekpad te wijzigen met behulp van de PATH\n\
More information about the wine-cvs mailing list