Kovács András : oledlg: Update Hungarian translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Jun 29 10:25:18 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 6dbec8d01cc059ce5094296a1ba58e0c4858de08
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=6dbec8d01cc059ce5094296a1ba58e0c4858de08

Author: Kovács András <andras at csevego.net>
Date:  Mon Jun 28 23:32:44 2010 +0200

oledlg: Update Hungarian translation.

---

 dlls/oledlg/oledlg_Hu.rc |  77 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 1 files changed, 60 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/dlls/oledlg/oledlg_Hu.rc b/dlls/oledlg/oledlg_Hu.rc
index 30bd8e0..a1d0d35 100644
--- a/dlls/oledlg/oledlg_Hu.rc
+++ b/dlls/oledlg/oledlg_Hu.rc
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright 2006 Andras Kovacs
+ * Copyright 2006-2010 Andras Kovacs
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -18,40 +18,83 @@
 
 #include "resource.h"
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 UIINSERTOBJECT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 294, 151
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Objektum beszúrása"
+CAPTION "Objektum beszúrása"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LISTBOX     IDC_OBJTYPELIST,82,19,131,66,LBS_SORT |
           LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
           WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Obktum típus:",IDC_OBJTYPELBL,82,7,53,8,WS_VISIBLE
+  LTEXT      "Objektum típus:",IDC_OBJTYPELBL,82,7,53,8,WS_VISIBLE
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,221,7,66,14
-  PUSHBUTTON   "Mégse",IDCANCEL,221,24,66,14
-  GROUPBOX    "Eredmény",IDC_RESULT,7,103,208,41
-  CONTROL     "Új létrehozása",IDC_CREATENEW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | 
+  PUSHBUTTON   "Mégse",IDCANCEL,221,24,66,14
+  GROUPBOX    "Eredmény",IDC_RESULT,7,103,208,41
+  CONTROL     "Új létrehozása",IDC_CREATENEW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON |
           WS_GROUP,7,20,62,10
-  CONTROL     "Vezérlõ létrehozása",IDC_CREATECONTROL,"Button",
+  CONTROL     "Vezérlő létrehozása",IDC_CREATECONTROL,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON | NOT WS_VISIBLE,7,54,62,10
-  CONTROL     "Létrehozás fájlból",IDC_CREATEFROMFILE,"Button",
+  CONTROL     "Létrehozás fájlból",IDC_CREATEFROMFILE,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON,7,37,67,10
   LTEXT      "",IDC_RESULTDESC,49,112,159,23
-  PUSHBUTTON   "Vezérlõ hozzá&adása...",IDC_ADDCONTROL,81,88,63,14,NOT WS_VISIBLE
-  CONTROL     "Megjelenítés ikonként",IDC_ASICON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
+  PUSHBUTTON   "Vezérlő hozzá&adása...",IDC_ADDCONTROL,81,88,63,14,NOT WS_VISIBLE
+  CONTROL     "Megjelenítés ikonként",IDC_ASICON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP | NOT WS_VISIBLE,223,58,64,10
-  PUSHBUTTON   "Tallóz...",IDC_BROWSE,83,53,50,14,NOT WS_VISIBLE
-  LTEXT      "Fájl:",IDC_FILELBL,83,27,20,8, NOT WS_VISIBLE
+  PUSHBUTTON   "Tallózás...",IDC_BROWSE,83,53,50,14,NOT WS_VISIBLE
+  LTEXT      "Fájl:",IDC_FILELBL,83,27,20,8, NOT WS_VISIBLE
   EDITTEXT    IDC_FILE,83,37,132,13,ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
- IDS_RESULTOBJDESC	"Új %s objektum behelyezése az Ön dokumentumába"
- IDS_RESULTFILEOBJDESC	"Kérem illesssze be a fájl tartalmát, mint objektumot a dokumentumába, azzal a programmal amivel létrehozta."
- IDS_BROWSE      "Tallózás"
- IDS_NOTOLEMOD     "A fájl úgy tûnik nem egy érvényes OLE modul. Nem tudom regisztrálni az OLE vezérlõt."
- IDS_NOTOLEMODCAPTION "Vezérlõ hozzáadása"
+ IDS_RESULTOBJDESC	"Új %s objektum behelyezése az Ön dokumentumába"
+ IDS_RESULTFILEOBJDESC	"Kérem illesssze be a fájl tartalmát, mint objektumot a dokumentumába, azzal a programmal amivel létrehozta."
+ IDS_BROWSE      "Tallózás"
+ IDS_NOTOLEMOD     "A fájl úgy tűnik nem egy érvényes OLE modul. Nem tudom regisztrálni az OLE vezérlőt."
+ IDS_NOTOLEMODCAPTION "Vezérlő hozzáadása"
+}
+
+IDD_PASTESPECIAL4 DIALOG DISCARDABLE 3, 15, 293, 140
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Speciális beillesztés"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT     "Forrás:", -1, 6, 9, 30, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+  CONTROL    "&Beillesztés", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
+         6, 38, 55, 10
+  CONTROL    "Beillesztés &linkként", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
+         6, 63, 55, 10
+  LTEXT     "&Mint:", -1, 65, 25, 16, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+  LISTBOX    IDC_PS_PASTELIST,   65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
+  LISTBOX    IDC_PS_PASTELINKLIST, 65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
+  LISTBOX    IDC_PS_DISPLAYLIST,  65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_VISIBLE
+  CONTROL    "OK", IDOK, "Button", BS_DEFPUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 224, 6, 66, 14
+  CONTROL    "Mégse", IDCANCEL, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 23, 66, 14
+  CONTROL    "&Súgó", IDC_OLEUIHELP, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 42, 66, 14
+  CONTROL    "Megjelenítés i&konként", IDC_PS_DISPLAYASICON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 59, 66, 14
+  CONTROL    "", IDC_PS_ICONDISPLAY, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 224, 75, 66, 44
+  CONTROL    "&Ikon megváltoztatása...", IDC_PS_CHANGEICON, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 123, 66, 14
+  CONTROL    "", IDC_PS_RESULTIMAGE, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 8, 101, 42, 34
+  CONTROL    "<< eredmény szöveg jön ide >>", IDC_PS_RESULTTEXT, "Static", SS_NOPREFIX | WS_VISIBLE, 54, 100, 159, 35
+  CONTROL    "Eredmény", -1, "Button", BS_GROUPBOX | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 6, 90, 212, 48
+  CONTROL    "", IDC_PS_SOURCETEXT, "Edit", ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE, 37, 9, 180, 8
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_PS_PASTE_DATA           "A vágólap tartalmának beillesztése az Ön dokumentumába mint: %s."
+  IDS_PS_PASTE_OBJECT          "A vágólap tartalmának beillesztése az Ön dokumentumába, amit a következő használatával aktiválhat: %s."
+  IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON      "A vágólap tartalmának beillesztése az Ön dokumentumába, amit a következő használatával aktiválhat: %s. Ikonként fog megjelnni."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_DATA        "A vágólap tartalmának beillesztése az Ön dokumentumába mint: %s. Az adat össze van kapcsolva a forrásfájllal, így a fájl módosítása hatással lesz a dokumentumra."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT       "A vágólap tartalmának képe beillesztése az Ön dokumentumába mint: %s. A kép össze van kapcsolva a forrásfájllal, így a fájl módosítása hatással lesz a dokumentumra."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON   "A vágólapra mutató parancsikon beillesztése az Ön dokumentumába mint: %s. A parancsikon össze van kapcsolva a forrásfájllal, így a fájl módosítása hatással lesz a dokumentumra."
+  IDS_PS_NON_OLE            "A vágólap tartalmának beillesztése az Ön dokumentumába."
+  IDS_PS_UNKNOWN_TYPE          "Ismeretlen típus"
+  IDS_PS_UNKNOWN_SRC          "Ismeretlen forrás"
+  IDS_PS_UNKNOWN_APP          "a program ami létrehozta"
 }
More information about the wine-cvs mailing list