Alexander Nicolaysen Sørnes : wordpad: Update Norwegian Bokmål translation .

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Jun 30 11:13:43 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 6cf3823a8cb6c7fbd119b77642ed9d6c10618427
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=6cf3823a8cb6c7fbd119b77642ed9d6c10618427

Author: Alexander Nicolaysen Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Wed Jun 30 16:08:13 2010 +0200

wordpad: Update Norwegian Bokmål translation.

---

 programs/wordpad/No.rc |  12 +++++++++---
 1 files changed, 9 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/programs/wordpad/No.rc b/programs/wordpad/No.rc
index 7fa0c84..592f93b 100644
--- a/programs/wordpad/No.rc
+++ b/programs/wordpad/No.rc
@@ -128,7 +128,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "Fuchsia"  ID_COLOR_FUCHSIA
     MENUITEM "Aqua"    ID_COLOR_AQUA
     MENUITEM "Hvit"    ID_COLOR_WHITE
-    MENUITEM "Automatic" ID_COLOR_AUTOMATIC
+    MENUITEM "Automatisk" ID_COLOR_AUTOMATIC
   END
 END
 
@@ -192,7 +192,7 @@ Caption ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX "Linjebryting", -1, 10, 10, 130, 85
-  RADIOBUTTON "No line wrapping", IDC_PAGEFMT_WN, 18, 25, 117, 15
+  RADIOBUTTON "Ingen linjebryting", IDC_PAGEFMT_WN, 18, 25, 117, 15
   RADIOBUTTON "Bryt tekst etter v&indusbredden", IDC_PAGEFMT_WW, 18, 45, 117, 15
   RADIOBUTTON "Bryt tekst etter &margen", IDC_PAGEFMT_WM, 18, 65, 117, 15
   GROUPBOX "Verktøylinjer", -1, 150, 10, 120, 85
@@ -247,6 +247,12 @@ BEGIN
   STRING_PREVIEW_ZOOMIN,      "Zoom in"
   STRING_PREVIEW_ZOOMOUT,     "Zoom out"
   STRING_PREVIEW_CLOSE,      "Lukk"
+  STRING_PREVIEW_PAGE,       "Side"
+  STRING_PREVIEW_PAGES,      "Sider"
+  STRING_UNITS_CM,         "cm"
+  STRING_UNITS_IN,         "in"
+  STRING_UNITS_INCH,        "inch"
+  STRING_UNITS_PT,         "pt"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -259,7 +265,7 @@ BEGIN
                 "vil føre til at all formatering går tapt. Er du " \
                 "sikker på at du vil fortsette?"
   STRING_INVALID_NUMBER,    "Ugyldig tallformat"
-  STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage documents are not supported"
+  STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage-dokumenter støttes ikke"
   STRING_WRITE_FAILED,       "Klarte ikke lagre filen."
   STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,    "Du har ikke tilgang til å lagre filen."
   STRING_OPEN_FAILED,        "Klarte ikke åpne filen."
More information about the wine-cvs mailing list