Łukasz Wojniłowicz : Polish translation for release 1.1.40

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Mon Mar 8 09:44:50 CST 2010


Module: website
Branch: master
Commit: e23584645b3a25478696cf9fea2edf0d025b068b
URL:  http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=e23584645b3a25478696cf9fea2edf0d025b068b

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Fri Mar 5 19:57:12 2010 +0100

Polish translation for release 1.1.40

---

 news/pl/2010030501.xml |  18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2010030501.xml b/news/pl/2010030501.xml
new file mode 100644
index 0000000..5521c1e
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010030501.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Marzec 5, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.1.40</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.1.40 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.1.40">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wsparcie dla przekierowywania rejestru dla Wow64.</li>
+ <li>Zwiększone ilości standardowych akcji MSI.</li>
+ <li>Rozmaite ulepszenia w Wordpadzie.</li>
+ <li>Wiele poprawek do powłoki dla lepszego wsparcia IE.</li>
+ <li>Ulepszone wsparcie dla typelibs.</li>
+ <li>Lepsze wykrywanie kart graficznych.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.40.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list