Sven Baars : xcopy: Fix Dutch translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Sat May 8 13:22:28 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: c6330dd2205aa92d18cafe1fff8dd1fe92de5008
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=c6330dd2205aa92d18cafe1fff8dd1fe92de5008

Author: Sven Baars <sven.wine at gmail.com>
Date:  Fri May 7 21:36:32 2010 +0200

xcopy: Fix Dutch translation.

---

 programs/xcopy/Nl.rc |  46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/programs/xcopy/Nl.rc b/programs/xcopy/Nl.rc
index 4f5dee5..f52a63d 100644
--- a/programs/xcopy/Nl.rc
+++ b/programs/xcopy/Nl.rc
@@ -29,15 +29,15 @@ STRINGTABLE
 {
   STRING_INVPARMS, "Onjuist aantal parameters - Gebruik xcopy /? om hulp te krijgen\n"
   STRING_INVPARM, "Onjuiste parameter '%s' - Gebruik xcopy /? om hulp te krijgen\n"
-  STRING_PAUSE,  "Druk op <enter> om te beginnen met copiëren\n"
-  STRING_SIMCOPY, "%d bestand(en) zouden worden gecopiëerd\n"
-  STRING_COPY,   "%d bestand(en) gecopiëerd\n"
-  STRING_QISDIR,  "Is '%s' een bestand of een directory\n" \
+  STRING_PAUSE,  "Druk op <enter> om te beginnen met kopiëren\n"
+  STRING_SIMCOPY, "%d bestand(en) zouden worden gekopieerd\n"
+  STRING_COPY,   "%d bestand(en) gekopieerd\n"
+  STRING_QISDIR,  "Is '%s' een bestand of een map\n" \
           "op de bestemming?\n" \
           "(B - Bestand, D - Directory)\n"
   STRING_SRCPROMPT,"%s? (Ja|Nee)\n"
   STRING_OVERWRITE,"Overschrijven %s? (Ja|Nee|Alles)\n"
-  STRING_COPYFAIL, "Copiëren van '%s' naar '%s' mislukt met r/c %d\n"
+  STRING_COPYFAIL, "Kopiëren van '%s' naar '%s' mislukt met r/c %d\n"
   STRING_OPENFAIL, "Fout tijdens openen van '%s'\n"
   STRING_READFAIL, "Fout tijdens lezen van '%s'\n"
   STRING_YES_CHAR, "J"
@@ -47,7 +47,7 @@ STRINGTABLE
   STRING_DIR_CHAR, "D"
 
   STRING_HELP,
-"XCOPY - Copiëerd bron bestanden of directory bomen naar een bestemming\n\
+"XCOPY - Kopieert bronbestanden of -mappen naar een bestemming\n\
 \n\
 Gebruik:\n\
 XCOPY bron [bestemming] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
@@ -56,26 +56,26 @@ XCOPY bron [bestemming] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
 Parameters:\n\
 \n\
 [/I] Als bestemming niet bestaat en 2 of meer bestanden worden\n\
-\tgecopiëerd, neem aan dat een directory werd bedoeld\n\
-[/S] Copiëer directories en subdirectories\n\
-[/E] Copiëer directories en subdirectories, inclusief lege\n\
-[/Q] Toon geen namen tijdens copiëren (stil).\n\
-[/F] Toon volledige bron- en bestemmingnamen tijdens copiëren\n\
-[/L] Simuleer de actie, toon de namen die gecopiëerd zouden worden\n\
-[/W] Wacht op gebruiker actie voordat de copiëeractie begint\n\
-[/T] Creëert de lege directory structuur maar copiëert geen bestanden\n\
+\tgekopieerd, neem aan dat een map werd bedoeld\n\
+[/S] Kopieer mappen en submappen\n\
+[/E] Kopieer mappen en submappen, inclusief lege\n\
+[/Q] Toon geen namen tijdens kopiëren (stil).\n\
+[/F] Toon volledige bron- en bestemmingnamen tijdens kopiëren\n\
+[/L] Simuleer de actie, toon de namen die gekopieerd zouden worden\n\
+[/W] Wacht op actie van de gebruiker voor het kopiëren begint\n\
+[/T] Creëert een lege mapstructuur, maar kopieert geen bestanden\n\
 [/Y] Onderdrukt gebruikersactie wanneer bestanden worden overschreven\n\
 [/-Y] Vraagt gebruikersactie wanneer bestanden worden overschreven\n\
-[/P] Vraagt gebruikersactie voor ieder bron bestand voor copiëren\n\
-[/N] Copiëer m.b.v korte bestandsnamen\n\
-[/U] Copiëer alleen bestanden die al bestaan op de bestemming\n\
+[/P] Vraagt gebruikersactie voor ieder bronbestand voor kopiëren\n\
+[/N] Kopieer m.b.v korte bestandsnamen\n\
+[/U] Kopieer alleen bestanden die al bestaan op de bestemming\n\
 [/R] Overschrijf alle schrijf-beveiligde bestanden\n\
 [/H] Inclusief verborgen en systeem bestanden\n\
-[/C] Ga door zelfs als er een fout optreed tijdens het copiëren\n\
-[/A] Copiëer alleen bestanden met archiverings attribuut aan\n\
-[/M] Copiëer alleen bestanden met archiverings attribuut aan, verwijderd\n\
-\tdit archiverings attribuut\n\
-[/D | /D:m-d-y] Copiëer nieuwe bestanden of die gewijzigd zijn na de opgegeven\n\
-\t\tdatum. Als geen detum wordt gegeven, copiëer alleen als bron nieuwer is.\n\n"
+[/C] Ga door zelfs als er een fout optreed tijdens het kopiëren\n\
+[/A] Kopieer alleen bestanden met archiveringsattribuut aan\n\
+[/M] Kopieer alleen bestanden met archiveringsattribuut aan, verwijdert\n\
+\tdit archiveringsattribuut\n\
+[/D | /D:m-d-y] Kopieer bestanden die nieuw zijn of gewijzigd zijn na de opgegeven\n\
+\t\tdatum. Als geen datum wordt gegeven, kopieer alleen als bron nieuwer is.\n\n"
 
 }
More information about the wine-cvs mailing list