Matej Špindler : notepad: Update Slovenian translation .

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon May 17 09:39:25 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 5846333e9976c989aa3f966890619665bb1fd0d1
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=5846333e9976c989aa3f966890619665bb1fd0d1

Author: Matej Špindler <spindler.matej at gmail.com>
Date:  Fri May 14 20:46:31 2010 +0200

notepad: Update Slovenian translation.

---

 programs/notepad/Si.rc |  17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/notepad/Si.rc b/programs/notepad/Si.rc
index 57a8071..531e9fa 100644
--- a/programs/notepad/Si.rc
+++ b/programs/notepad/Si.rc
@@ -93,6 +93,14 @@ PUSHBUTTON  "Prekliči",   IDCANCEL,        180, 21, 40, 15, WS_TABST
 PUSHBUTTON  "&Pomoč",    IDHELP,        180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 }
 
+IDD_OFN_TEMPLATE DIALOG DISCARDABLE 50,50,300,15
+STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Kodiranje:", -1, 5,0, 50,12
+ COMBOBOX IDC_OFN_ENCCOMBO, 53,0, 156,48, WS_CHILD | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+END
+
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,  "&f"
@@ -120,4 +128,13 @@ STRING_NOTFOUND,                    "Niza '%s' ni mogoče na
 STRING_OUT_OF_MEMORY,          "Za dokončanje operacije je na voljo premalo \
 pomnilnika.\nZaprite enega ali več programov in poskusite znova."
 
+STRING_UNICODE_LE,   "Unicode (UTF-16)"
+STRING_UNICODE_BE,   "Unicode (UTF-16 big-endian)"
+
+STRING_LOSS_OF_UNICODE_CHARACTERS,     "%s\n\
+Ta datoteka vsebuje Unicode znake, ki bodo izgubljeni,\n\
+če datoteko shranite v %s kodiranju. \n\
+Da bi te znake obdržali, kliknite Prekliči in izberite\n\
+eno izmed Unicode možnosti v seznamu kodiranj.\n\
+Nadaljujem?"
 }
More information about the wine-cvs mailing list