Sven Baars : cmdlgtst: Fix Dutch translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon May 31 11:21:41 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: bbd93e535a3df9141cd9b028d2dfedae0c36eb5d
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=bbd93e535a3df9141cd9b028d2dfedae0c36eb5d

Author: Sven Baars <sven.wine at gmail.com>
Date:  Mon May 31 16:53:08 2010 +0200

cmdlgtst: Fix Dutch translation.

---

 programs/cmdlgtst/Nl.rc |  16 +++++++++-------
 1 files changed, 9 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/programs/cmdlgtst/Nl.rc b/programs/cmdlgtst/Nl.rc
index 245794d..db8b66b 100644
--- a/programs/cmdlgtst/Nl.rc
+++ b/programs/cmdlgtst/Nl.rc
@@ -22,6 +22,8 @@
 
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
+#pragma code_page(65001)
+
 CmdlgtstMenu MENU
 {
 POPUP "&Bestand"
@@ -40,8 +42,8 @@ CmdlgtstMenu MENU
  MENUITEM "&Zoek tekst", CM_U_FIND
  MENUITEM "&Vervang tekst", CM_U_REPLACE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&Afdrukken", CM_U_PRINT
- MENUITEM "Pa&gina Opmaak", CM_U_PAGESETUP
+ MENUITEM "Af&drukken", CM_U_PRINT
+ MENUITEM "Pa&gina-instellingen", CM_U_PAGESETUP
 }
 
 POPUP "&Vlaggen"
@@ -53,8 +55,8 @@ CmdlgtstMenu MENU
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "&Zoek/Vervang", CM_F_FINDREPLACE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&Afdrukken", CM_F_PRINT
- MENUITEM "Pa&gina Opmaak", CM_F_PAGESETUP
+ MENUITEM "Af&drukken", CM_F_PRINT
+ MENUITEM "Pa&gina-instellingen", CM_F_PAGESETUP
 }
 
 POPUP "&Help"
@@ -146,7 +148,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 168, 11, 13
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 180, 11, 13
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 24, 228, 11, 13
- CONTROL "Markeert vlaggen die zijn gezet door het systeem en moeten worden gewist door de gebruiker.", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 48, 228, 98, 36
+ CONTROL "Markeert vlaggen die zijn ingesteld door het systeem en moeten worden gewist door de gebruiker.", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 48, 228, 98, 36
 }
 
 Print_Flags_Dialog DIALOG 4, 17, 239, 287
@@ -258,7 +260,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 LTEXT "Vlaggen kunnen worden gezet in het Vlaggen menu.", -1, 12, 96, 168, 12
 LTEXT "De kleurkeuze-dialoog verandert de achtergrondkleur.", -1, 12, 120, 168, 12
 LTEXT "De lettertype-dialoog verandert alle lettertypen, en de kleur van het lettertype als CF_EFFECTS is gezet.", -1, 12, 144, 168, 24
- LTEXT "De linker bovenhoek geeft de lange en de korte bestandsnaam weer van het laatste successvol geopende of opgeslagen bestand.", -1, 12, 180, 168, 24
+ LTEXT "De linker bovenhoek geeft de lange en de korte bestandsnaam weer van het laatste succesvol geopende of opgeslagen bestand.", -1, 12, 180, 168, 24
 LTEXT "(c) 1999-2000, Eric Williams. De rechten voor dit programma zijn gelijk aan die verleend onder de WINE licentie. Hamster geen code... deel het!", -1, 12, 228, 168, 36
 ICON "AboutIcon", -1, 86, 12, 18, 20
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 216, 168, 2
@@ -278,7 +280,7 @@ BEGIN
  COMBOBOX cmb1, 150, 110, 80, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
  LTEXT "L&ade:", stc3, 16, 132, 36, 8
  COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
- GROUPBOX "Orientatie", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
+ GROUPBOX "Oriëntatie", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
  AUTORADIOBUTTON "&Staand", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
  AUTORADIOBUTTON "&Liggend", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
  GROUPBOX "Randen", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
More information about the wine-cvs mailing list