Paul Vriens : winedbg: Add the Serbian (Cyrillic) translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Nov 3 11:37:01 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 1987b0d748a0fb3efd551a18c01b67ed9e04692f
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=1987b0d748a0fb3efd551a18c01b67ed9e04692f

Author: Paul Vriens <Paul.Vriens.Wine at gmail.com>
Date:  Tue Nov 2 21:17:04 2010 +0100

winedbg: Add the Serbian (Cyrillic) translation.

Translation by Đorđe Vasiljević.

---

 programs/winedbg/rsrc_Sr.rc |  34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 34 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/winedbg/rsrc_Sr.rc b/programs/winedbg/rsrc_Sr.rc
index a329ba2..5692e58 100644
--- a/programs/winedbg/rsrc_Sr.rc
+++ b/programs/winedbg/rsrc_Sr.rc
@@ -24,6 +24,40 @@
 
 #pragma code_page(65001)
 
+LANGUAGE LANG_SERBIAN, SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC
+
+IDM_DEBUG_POPUP MENU
+BEGIN
+  POPUP ""
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Отклањач грешака", ID_DEBUG
+  END
+END
+
+IDD_CRASH_DLG DIALOGEX 100, 100, 273, 175
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Програмска грешка"
+FONT 8, "Tahoma"
+BEGIN
+  LTEXT      "",IDC_STATIC_BG,0,0,273,52,WS_BORDER,0
+  LTEXT      "Програм %s је наишао на озбиљан проблем и мора \
+          бити затворен. Извињавамо се због непријатности.",
+          IDC_STATIC_TXT1,27,10,224,30
+  LTEXT      "Узрок овоме може бити проблем у програму или недостатак у Wine-у. \
+          Проверите http://appdb.winehq.org за савете о покретању \
+          овог програма.\n\n\
+          Ако овај проблем није присутан под Windows-ом и још увек није \
+          пријављен, пријавите га на http://bugs.winehq.org.",IDC_STATIC_TXT2,27,60,224,100
+  DEFPUSHBUTTON  "Затвори", IDOK, 205, 151, 60, 16, WS_TABSTOP
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  IDS_AUTO_CAPTION   "Пад Wine програма"
+  IDS_INVALID_PARAMS  "Унутрашње грешке — примљени су неисправни параметри"
+  IDS_UNIDENTIFIED   "(неидентификовано)"
+END
+
 LANGUAGE LANG_SERBIAN, SUBLANG_SERBIAN_LATIN
 
 IDM_DEBUG_POPUP MENU
More information about the wine-cvs mailing list