Łukasz Wojniłowicz : Polish translation for release 1.3.26

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Mon Aug 8 15:04:23 CDT 2011


Module: website
Branch: master
Commit: 8649799d693db96f9a7734aa9e7f008d7452bd39
URL:  http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=8649799d693db96f9a7734aa9e7f008d7452bd39

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Sun Aug 7 09:37:13 2011 +0200

Polish translation for release 1.3.26

---

 news/pl/2011080501.xml |  18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2011080501.xml b/news/pl/2011080501.xml
new file mode 100644
index 0000000..38d7c5d
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011080501.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Sierpień 5, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.26</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.26 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.26">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wiele ulepszeń we wbudowanym Internet Explorer.</li>
+ <li>Wsparcie dla Get/SetDIBits w silniku DIB.</li>
+ <li>Wsparcie dla ulepszonych meta-plików w narzędziu widoku.</li>
+ <li>Wiele ulepszeń w WinHTTP.</li>
+ <li>Kilka poprawek w bezzalążkowym marshallingu COM.</li>
+ <li>Ulepszony mechanizm rejestracji bibliotek DLL.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.26.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list