=?UTF-8?Q?=C5=81ukasz=20Wojni=C5=82owicz=20?=: Polish translation for release 1.5.2

Jeremy Newman jnewman at winehq.org
Wed Apr 18 13:06:24 CDT 2012


Module: website
Branch: master
Commit: 1d5939896f00a810c965eed1e46794ed81b10025
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=1d5939896f00a810c965eed1e46794ed81b10025

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:   Sun Apr 15 18:05:10 2012 +0200

Polish translation for release 1.5.2

---

 news/pl/2012041301.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2012041301.xml b/news/pl/2012041301.xml
new file mode 100644
index 0000000..7faad57
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012041301.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Kwiecień 13, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.2</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.2 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.2">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Ulepszono schemat nazewnictwa dla urządzeń dźwiękowych.</li>
+  <li>Lepsze wsparcie dla znajdywania czcionek systemowych dla Mac OS X.</li>
+  <li>Początki wsparcia kodowania obrazów przy pomocy JPEG.</li>
+  <li>Kilka poprawek do drukowania.</li>
+  <li>Ulepszenia dla pamięci podręcznej adresów URL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.2.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list