=?UTF-8?Q?Lauri=20Kentt=C3=A4=20?=: po: Update Swedish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Apr 23 13:41:37 CDT 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 9095669cc592a16c3ffd72464c97c6b8f78caec2
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=9095669cc592a16c3ffd72464c97c6b8f78caec2

Author: Lauri Kenttä <lauri.kentta at gmail.com>
Date:   Sun Apr 22 13:29:47 2012 +0300

po: Update Swedish translation.

---

 po/sv.po |   26 ++++++++------------------
 1 files changed, 8 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 93f1f73..62186cd 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -3521,16 +3521,12 @@ msgid "URI to be decoded is incorrect"
 msgstr "Den URI som ska avkodas är felaktig"
 
 #: jscript.rc:57
-#, fuzzy
-#| msgid "Enumeration value out of range.\n"
 msgid "Number of fraction digits is out of range"
-msgstr "Uppräkningsvärde utanför giltigt intervall.\n"
+msgstr "Antal decimaler är utanför giltigt intervall"
 
 #: jscript.rc:58
-#, fuzzy
-#| msgid "Subscript out of range"
 msgid "Precision is out of range"
-msgstr "Index utanför giltigt intervall"
+msgstr "Precision är utanför giltigt intervall"
 
 #: jscript.rc:59
 msgid "Array length must be a finite positive integer"
@@ -7907,14 +7903,12 @@ msgid "Links"
 msgstr "Länkar"
 
 #: shell32.rc:223
-#, fuzzy
 msgid "Slide Shows"
-msgstr "Bilder\\Slide Shows"
+msgstr "Bildspel"
 
 #: shell32.rc:224
-#, fuzzy
 msgid "Playlists"
-msgstr "Musik\\Playlists"
+msgstr "Spellistor"
 
 #: shell32.rc:148 taskmgr.rc:326
 msgid "Status"
@@ -7929,24 +7923,20 @@ msgid "Model"
 msgstr "Modell"
 
 #: shell32.rc:225
-#, fuzzy
 msgid "Sample Music"
-msgstr "Musik\\Sample Music"
+msgstr "Exempelmusik"
 
 #: shell32.rc:226
-#, fuzzy
 msgid "Sample Pictures"
-msgstr "Bilder\\Sample Pictures"
+msgstr "Exempelbilder"
 
 #: shell32.rc:227
-#, fuzzy
 msgid "Sample Playlists"
-msgstr "Musik\\Sample Playlists"
+msgstr "Exempelspellistor"
 
 #: shell32.rc:228
-#, fuzzy
 msgid "Sample Videos"
-msgstr "Videoklipp\\Sample Videos"
+msgstr "Exempelvideoklipp"
 
 #: shell32.rc:229
 msgid "Saved Games"
More information about the wine-cvs mailing list