Jacek Caban : mshtml: Accept different VARIANT types in document_write.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Apr 23 13:41:38 CDT 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: f6980025b984b0a179dd01ef532ca2c4ea275ae8
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=f6980025b984b0a179dd01ef532ca2c4ea275ae8

Author: Jacek Caban <jacek at codeweavers.com>
Date:  Mon Apr 23 12:48:58 2012 +0200

mshtml: Accept different VARIANT types in document_write.

---

 dlls/mshtml/htmldoc.c  |  35 +++++++++++++++++++++++------------
 dlls/mshtml/tests/dom.c |  38 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 2 files changed, 60 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/htmldoc.c b/dlls/mshtml/htmldoc.c
index 98bdcab..71f0db9 100644
--- a/dlls/mshtml/htmldoc.c
+++ b/dlls/mshtml/htmldoc.c
@@ -799,8 +799,8 @@ static HRESULT WINAPI HTMLDocument_get_nameProp(IHTMLDocument2 *iface, BSTR *p)
 
 static HRESULT document_write(HTMLDocument *This, SAFEARRAY *psarray, BOOL ln)
 {
+  VARIANT *var, tmp;
   nsAString nsstr;
-  VARIANT *var;
   ULONG i, argc;
   nsresult nsres;
   HRESULT hres;
@@ -824,27 +824,38 @@ static HRESULT document_write(HTMLDocument *This, SAFEARRAY *psarray, BOOL ln)
     return hres;
   }
 
-  nsAString_Init(&nsstr, NULL);
+  V_VT(&tmp) = VT_EMPTY;
 
   argc = psarray->rgsabound[0].cElements;
   for(i=0; i < argc; i++) {
     if(V_VT(var+i) == VT_BSTR) {
-      nsAString_SetData(&nsstr, V_BSTR(var+i));
-      if(!ln || i != argc-1)
-        nsres = nsIDOMHTMLDocument_Write(This->doc_node->nsdoc, &nsstr, NULL /* FIXME! */);
-      else
-        nsres = nsIDOMHTMLDocument_Writeln(This->doc_node->nsdoc, &nsstr, NULL /* FIXME! */);
-      if(NS_FAILED(nsres))
-        ERR("Write failed: %08x\n", nsres);
+      nsAString_InitDepend(&nsstr, V_BSTR(var+i));
     }else {
-      FIXME("unsupported arg[%d] = %s\n", i, debugstr_variant(var+i));
+      hres = VariantChangeType(&tmp, var+i, 0, VT_BSTR);
+      if(FAILED(hres)) {
+        WARN("Could not convert %s to string\n", debugstr_variant(var+i));
+        break;
+      }
+      nsAString_InitDepend(&nsstr, V_BSTR(&tmp));
+    }
+
+    if(!ln || i != argc-1)
+      nsres = nsIDOMHTMLDocument_Write(This->doc_node->nsdoc, &nsstr, NULL /* FIXME! */);
+    else
+      nsres = nsIDOMHTMLDocument_Writeln(This->doc_node->nsdoc, &nsstr, NULL /* FIXME! */);
+    nsAString_Finish(&nsstr);
+    if(V_VT(var+i) != VT_BSTR)
+      VariantClear(&tmp);
+    if(NS_FAILED(nsres)) {
+      ERR("Write failed: %08x\n", nsres);
+      hres = E_FAIL;
+      break;
     }
   }
 
-  nsAString_Finish(&nsstr);
   SafeArrayUnaccessData(psarray);
 
-  return S_OK;
+  return hres;
 }
 
 static HRESULT WINAPI HTMLDocument_write(IHTMLDocument2 *iface, SAFEARRAY *psarray)
diff --git a/dlls/mshtml/tests/dom.c b/dlls/mshtml/tests/dom.c
index 4176394..fcc2654 100644
--- a/dlls/mshtml/tests/dom.c
+++ b/dlls/mshtml/tests/dom.c
@@ -4783,6 +4783,34 @@ static void doc_write(IHTMLDocument2 *doc, BOOL ln, const char *text)
   SafeArrayDestroy(sa);
 }
 
+static void doc_complex_write(IHTMLDocument2 *doc)
+{
+  SAFEARRAYBOUND dim = {5, 0};
+  SAFEARRAY *sa;
+  VARIANT *args;
+  HRESULT hres;
+
+  sa = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 1, &dim);
+  SafeArrayAccessData(sa, (void**)&args);
+
+  V_VT(args) = VT_BSTR;
+  V_BSTR(args) = a2bstr("<body i4val=\"");
+  V_VT(args+1) = VT_I4;
+  V_I4(args+1) = 4;
+  V_VT(args+2) = VT_BSTR;
+  V_BSTR(args+2) = a2bstr("\" r8val=\"");
+  V_VT(args+3) = VT_R8;
+  V_R8(args+3) = 3.14;
+  V_VT(args+4) = VT_BSTR;
+  V_BSTR(args+4) = a2bstr("\">");
+  SafeArrayUnaccessData(sa);
+
+  hres = IHTMLDocument2_write(doc, sa);
+  ok(hres == S_OK, "write failed: %08x\n", hres);
+
+  SafeArrayDestroy(sa);
+}
+
 static void test_frame_doc(IUnknown *frame_elem, BOOL iframe)
 {
   IHTMLDocument2 *window_doc, *elem_doc;
@@ -4823,6 +4851,7 @@ static void test_iframe_elem(IHTMLElement *elem)
   IHTMLDocument2 *content_doc, *owner_doc;
   IHTMLElementCollection *col;
   IHTMLWindow2 *content_window;
+  IHTMLElement *body;
   IDispatch *disp;
   VARIANT errv;
   BSTR str;
@@ -4854,7 +4883,9 @@ static void test_iframe_elem(IHTMLElement *elem)
   ok(iface_cmp((IUnknown*)disp, (IUnknown*)content_window), "disp != content_window\n");
   IDispatch_Release(disp);
 
-  doc_write(content_doc, FALSE, "<html><head><title>test</title></head><body><br /></body>");
+  doc_write(content_doc, FALSE, "<html><head><title>test</title></head>");
+  doc_complex_write(content_doc);
+  doc_write(content_doc, TRUE, "<br />");
   doc_write(content_doc, TRUE, "</html>");
 
   hres = IHTMLDocument2_get_all(content_doc, &col);
@@ -4862,6 +4893,11 @@ static void test_iframe_elem(IHTMLElement *elem)
   test_elem_collection((IUnknown*)col, all_types, sizeof(all_types)/sizeof(all_types[0]));
   IHTMLElementCollection_Release(col);
 
+  body = doc_get_body(content_doc);
+  test_elem_attr(body, "i4val", "4");
+  test_elem_attr(body, "r8val", "3.14");
+  IHTMLElement_Release(body);
+
   hres = IHTMLDocument2_close(content_doc);
   ok(hres == S_OK, "close failed: %08x\n", hres);
 
More information about the wine-cvs mailing list