Francois Gouget : po: Tweak some Catalan translations.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Tue Feb 14 13:23:32 CST 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 1b8f1c52e20c57a77da05c1e0c377a9a8fe70113
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=1b8f1c52e20c57a77da05c1e0c377a9a8fe70113

Author: Francois Gouget <fgouget at free.fr>
Date:  Tue Feb 14 09:07:40 2012 +0100

po: Tweak some Catalan translations.

---

 po/ca.po |  17 ++++++++---------
 1 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index fc8a2e1..d647f5a 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -9371,7 +9371,7 @@ msgid ""
 "The requirement to double the % sign when using FOR in a batch file does\n"
 "not exist in wine's cmd.\n"
 msgstr ""
-"L'ordre FOR s'usa per executar un ordre per cada un d'un conjunt de\n"
+"L'ordre FOR s'usa per executar un ordre per cada un d'un conjunt de "
 "fitxers.\n"
 "\n"
 "Sintaxi: FOR %variable IN (conjunt) DO ordre\n"
@@ -9465,7 +9465,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
 msgstr ""
-"MOVE trasllada un fitxer o directori a un nou punt dins el sistema de\n"
+"MOVE trasllada un fitxer o directori a un nou punt dins el sistema de "
 "fitxers.\n"
 "\n"
 "Si l'article que es mou és un directori, després tots els fitxers i\n"
@@ -9503,7 +9503,7 @@ msgid ""
 "It is mainly useful in batch files to allow the user to read the output\n"
 "of a previous command before it scrolls off the screen.\n"
 msgstr ""
-"PAUSE mostra un missatge en la pantalla demanant que l'usuari premi una\n"
+"PAUSE mostra un missatge en la pantalla demanant que l'usuari premi una "
 "tecla.\n"
 "\n"
 "És principalment útil en els fitxers batch per permetre que l'usuari\n"
@@ -9537,7 +9537,7 @@ msgstr ""
 "La cadena que segueix l'ordre PROMPT (i l'espai immediatament després)\n"
 "apareix al principi de la línia quan cmd està esperant l'entrada.\n"
 "\n"
-"Les cadenes de caràcters següents tenen el significat especial que\n"
+"Les cadenes de caràcters següents tenen el significat especial que "
 "s'indica:\n"
 "\n"
 "$$  Signe de dòlar   $_ Nova línia       $b  Barra vertical "
@@ -10098,8 +10098,7 @@ msgstr "Ús: ipconfig [ /? | /all ]\n"
 #: ipconfig.rc:28
 msgid "Error: Unknown or invalid command line parameters specified\n"
 msgstr ""
-"Error: Paràmetres de línia d'ordres desconeguts o invàlids\n"
-"especificats\n"
+"Error: Paràmetres de línia d'ordres desconeguts o invàlids especificats\n"
 
 #: ipconfig.rc:29
 msgid "%1 adapter %2\n"
@@ -13565,17 +13564,17 @@ msgstr "%1 de %2 lliure"
 #: winefile.rc:117
 msgctxt "unit kilobyte"
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 #: winefile.rc:118
 msgctxt "unit megabyte"
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #: winefile.rc:119
 msgctxt "unit gigabyte"
 msgid "GB"
-msgstr ""
+msgstr "GB"
 
 #: winemine.rc:34
 msgid "&Game"
More information about the wine-cvs mailing list