Francois Gouget : po: Fix a formatting directive in the Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jan 23 13:00:57 CST 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: f05afaca4d762b45cac2b47da81154d371350843
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=f05afaca4d762b45cac2b47da81154d371350843

Author: Francois Gouget <fgouget at free.fr>
Date:   Mon Jan 23 00:39:46 2012 +0100

po: Fix a formatting directive in the Polish translation.

---

 po/pl.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 24b992c..60a29d7 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10445,7 +10445,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%1\n"
 "Plik ten zawiera znaki Unicode, które zostaną utracone jeżeli\n"
-"zapiszesz ten plik przy użyciu kodowania %s.\n"
+"zapiszesz ten plik przy użyciu kodowania %2.\n"
 "Aby zachować te znaki, naciśnij Anuluj, a później zaznacz\n"
 "jedną z opcji Unicode z rozwijalnej listy kodowań.\n"
 "Czy chcesz kontynuować mimo tego?"
More information about the wine-cvs mailing list